Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

5.3.4. Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів в організацію.


Формування необхідної ритмічності надходження товарів в організацію торгівлі являє собою оптимізаційну задачу, вирішуване з урахуванням забезпечення стійкості асортименту товарів, запланованих розмірів товарних запасів та мінімізації поточних витрат на цей процес. Це завдання вирішується шляхом визначення оптимального розміру партій надходження (поставки) товарів в організацію. У дослідженнях з даної проблеми прийнято визначати оптимальний розмір партії поставки за формулою управління запасами, найбільш відомої як «формула Вілсона»:
Qопт=,
де Qопт - оптимальний розмір партії поставки;
Сзав - витрати на завезення партії товарів;
Q - обсяг поставки товарів за договором;
Схр - річні витрати по зберіганню одиниці запасу товару.
По даній формулі забезпечується мінімум сукупних витрат по завезенню та зберігання товарів. Виходячи з цього можуть бути розраховані інші оптимальні показники системи товаропостачання (оптимальне число постачань і оптимальний інтервал, формули в табл. 6.2).
Наприклад, на основі вивчення діяльності організації та обліку потоварних-групових витрат виявлено, що витрати на завезення партії товару в організацію складають 2200 тис. руб., А річні витрати по зберіганню 1 млн. руб. товарних запасів 422 тис. руб. Обсяг поставки товарів за укладеними договорами становить 16200 млн.
руб. Тоді оптимальний розмір партії постачання складе 411 млн. руб., Оптимальне число постачань 39 (16200/411), а оптимальний інтервал 9,2 дня (360/39).
Чим вище розмір партії поставки, тим нижче відносний розмір витрат торговельної організації з розміщення замовлення, доставки товарів та їх приймання. Однак, високий розмір партії поставки визначає високий середній розмір товарних запасів - так, якщо поставляти товар один раз на два місяці, то середній розмір його запасу складе 30 днів, а якщо розмір партії поставки товару скоротити вдвічі і здійснювати її один раз на місяць, то середній розмір його запасу складе 15 днів. В останньому випадку знизиться розмір витрат торговельної організації зі зберігання товарів.
Однак необхідно відзначити, що використання наведеної моделі в практичній діяльності торгових організацій обмежена, тому що насамперед необхідно отримати інформацію про витрати по зберіганню і завезенню товарів, що вимагає обробки великих масивів впорядкованої інформації, яку не завжди можна отримати в розрізі окремих видів і найменувань товарів.
У великих торгових організаціях за наявності великих обсягів реалізації окремих груп товарів, особливо у разі їх поставок від одного постачальника, оптимізація поставок може бути проведена на основі розрахунку точки замовлення. Точка замовлення характеризує такий розмір товарного запасу в організації, зниження якого може призвести до порушення діяльності і вимагає поповнення.
Наприклад, в магазині на основі аналізу товарооборачиваемости встановлено граничний запас цукру в розмірі 4,5 млн. руб. при середньоденний реалізації 0,3 млн. руб. Мінімальний (пороговий) запас по даній групі становить 3,2 млн. руб., А середній запас - 4 млн. руб. Періодичність поповнення запасів згідно з договором поставки, укладеним з ТОВ «Белбакалея» встановлена 10 днів шляхом кільцевого завезення. Зміна періодичності нераціонально, тому що призведе до подорожчання поставки. При цих даних перша заявка на поставку цукру оформляється через 3 дні ((4 - 3,2) / 0,3), коли залишок цукру дорівнює пороговому значенню (4 - 3 * 0,3). Розмір замовлення становитиме (4,5 - 3,2) + 0,3 * 10=4,3 млн. руб. Це замовлення повинен бути реалізований через 10 днів. У момент поставки в магазині утворюється запас цукру в обсязі 4 - 0,3 * (3 + 10) + 4,3=4,5 млн. руб., Достатній для безперебійної реалізації надалі.
Таким чином, формування і планування товарного забезпечення організації засноване на аналізі умов, результатів надходження товарів і спрямоване на підвищення ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3.4. Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів в організацію. "
 1. 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ
  ритмічності, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду до місячного випуску і т. д. Непрямі показники ритмічності - це оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, штрафи за недопоставлену продукцію і т. д. Узагальнюючим показником рівномірності випуску продукції є коефіцієнт ритмічності, який показує питому вагу
 2. 18.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства
  забезпечення виробництва, а також планування і контролю, зовнішні - несвоєчасне постачання сировини і матеріалів постачальниками, недолік енергоресурсів не з вини підприємства та ін У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленому виходячи з
 3. № 162. Основні причини соціалістичної революції 1917 року
  партій в центрі і націоналістичних партій на околицях країни. У країні наростала анархія, уряд було не може вирішити питання війни, землі,
 4. № 156. Причини нездатності російської буржуазії самостійно управляти країною перед революцією 1917года
  партій в центрі і націоналістичних партій на околицях країни. У країні наростала анархія, уряд було не може вирішити питання війни, землі, хліба. Російська буржуазія, що не мала досвіду управління державою, до того ж пов'язана з державним апаратом господарського регулювання, залежна від цього апарата, не змогла втримати владу, коли царська політична система стала
 5. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Своєчасне надходження та ефективне використання матеріальних ресурсів обумовлюють безперебійну, ритмічну роботу, виконання плану і збільшення прибутку. Необгрунтована надлишок матеріальних ресурсів може привести до уповільнення оборотності оборотних коштів, а отже, погіршення фінансового
 6. Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів
  ритмічності поставок, тобто відповідність поставок товарів до обумовлених термінів. Оцінка ритмічності здійснюється за допомогою коефіцієнта аритмічності Арамова: {foto168} де q - обсяг поставки фактично і за договором. Перевезення вантажів - це процес просторового переміщення товарів з одного географічного пункту в інший, який можна описати певною сукупністю показників.
 7. 3. склад засновників
  оптимізації) це головний (керуюча) компанія - суб'єкт малого підприємництва - частки, у статутному капіталі якої, в свою чергу розподілені між власниками бізнесу. Особливий статус для цілей податкової оптимізації придбає Ваше суспільство, якщо його єдиним засновником буде Загальноросійська Громадська Організація Інвалідів. У цьому випадку не треба платити ПДВ, ЄСП, податок на прибуток,
 8. 3. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ В УМОВАХ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
  партій, що конкурують за голоси виборців. Щоб здобути перемогу на виборах, партії повинні анонсувати надання такого обсягу суспільних благ, який був би бажаним для більшості членів суспільства. Ключове значення для теорії суспільного вибору має правило, висунуте Е. Даунс в книзі "Економічна теорія демократії»: «Партії формулюють свою політику з метою перемогти
 9. 2. Організаційно-правова форма
  оптимізації у ПБОЮЛ менше. Некомерційна організація, в свою чергу, може постійно працювати у збиток (Не переслідуючи мети отримати прибуток). А виплати профспілки (якщо він є самостійним юр.особою) на користь своїх членів звільнені від ЕСН. Є з чого вибирати, чи не так
 10. 4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва
  ритмічністю. Некомплектність - наслідок недоліків в організації виробництва і плануванні, а також неефективного використання ресурсів. Ступінь неритмічність виробничої діяльності характеризується показниками дисперсії (або стандартного відхилення) і варіації. При розрахунку цих коефіцієнтів можливі два підходи. Перший з них показує відхилення і ступінь варіації показників
 11. 15.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матерільно-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, які покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів виходячи
 12. Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.
  Ритмічності поставок Число поставок за графіком Загальне число поставок Характеризує ефективність організації поставок Оптимальний розмір партії поставки Розраховується виходячи з методики, прийнятої в організації (формула Уїлсона і ін) Забезпечує мінімізацію витрат при достатності товарів Кількість поставок по договором Обсяг поставок за договором Середній розмір партії
 13. Аналіз по тимчасових рядах.
  Забезпечення конкурентоспроможності значно зросла. Оперативний аналіз дозволяє зробити своєчасне коректування управлінських рішень, що дає можливість досягти запланованих цілей розвитку. Оперативний аналіз здійснюється за даними щоденного поіменного обліку продажів у вартісному вираженні в цілому по підприємству, його підрозділам. Кількість покупок за цей же період
 14. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  забезпечення. У сучасний період у більшості розвинених країн велика роль непрямих податків на споживання, насамперед ПДВ (від 15 до 40% всіх податкових надходжень). Від 7 до 12% всіх податкових надходжень розвинутих країн становлять акцизи. Таким чином, на ПДВ та акцизи припадає від однієї п'ятої до половини всіх податкових надходжень у більшості розвинених країн. Тільки в США, Японії і Канаді
 15. 78. Державне валютне регулювання і валютний контроль
  забезпечення операцій з іноземною валютою відповідно до чинної нормативної бази. Операції по валютному контролю поділяються на експортні та імпортні. Метою експортного валютного контролю є контроль за забезпеченням повного і своєчасного надходження експортної валютної виручки на рахунки підприємств, які здійснюють експорт товарів. Імпортний валютний контроль передбачає
© 2014-2022  epi.cc.ua