Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів.


Плановий обсяг закупівлі товарів визначається виходячи з планового обсягу надходження товарів в організацію. При цьому слід врахувати, що обсяг надходження товарів розраховується в роздрібних цінах, в той час як обсяг закупівлі товарів - у цінах їх закупівлі (різниця між цими показниками становить суму торгових надбавок або дохід від реалізації товарів). Крім того, слід врахувати, що приріст товарних запасів, передбачений у плановому періоді, також забезпечується закупівлею товарів в закупівельних цінах. З урахуванням цих особливостей плановий обсяг закупівлі товарів організацією торгівлі визначається за формулою:
ОЗ=П - Др - НТЗ,
де ОЗ - обсяг закупівлі товарів організацією торгівлі в плановому періоді (в закупівельних цінах);
П - плановий обсяг надходження товарів (у роздрібних цінах);
Др - планована сума доходу від реалізації товарів (сума торгових надбавок) ;
НТЗ - сума торгових надбавок на що передбачається обсяг приросту товарних запасів.

Методи визначення планової суми доходу від реалізації товарів розглядаються у відповідному розділі. Сума торгових надбавок на що передбачається обсяг приросту товарних запасів визначається виходячи із середнього рівня цих надбавок і планованої суми приросту товарних запасів.
Наприклад, в організації торгівлі план надходження товарів складає 17568 млн. руб., А середній розмір торговельної надбавки 18%, сума доходу від реалізації спрогнозована в розмірі 2546 млн. руб., Сума торгових надбавок на приріст товарних запасів 55,8 млн. руб. ((1602-1292) * 18/100). Виходячи з цього, обсяг закупівлі складе 17568 - 2546 - 55,8=14966,2 млн. руб.
Розрахунки планового обсягу закупівлі товарів здійснюються в розрізі окремих товарних груп і по організації в цілому.
Після розрахунку суми закупівлі слід визначити основні джерела закупівлі товарів. В силу мінливості кон'юнктури ринку забезпечити заздалегідь весь обсяг закупівлі товарів на плановий період у більшості випадків неможливо. Тому на даній стадії планування визначаються лише основні джерела закупівлі товарів з урахуванням сформованих господарських зв'язків і необхідності забезпечення підвищення ефективності комерційних угод. При цьому слід використовувати розглянуті раніше методи оцінки ефективності взаємодії торгової організації з постачальниками товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів. "
 1. 1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
  закупівлі товарів і послуг. Державні закупівлі товарів і послуг можуть бути самих різних видів: від будівництва за рахунок бюджету шкіл, медичних установ, доріг, об'єктів культури до закупівлі сільськогосподарської продукції, військової техніки, зразків унікальних виробів. Сюди ж відносяться і зовнішньоторговельні закупівлі. Головний відмітний ознака всіх цих закупівель полягає в тому, що
 2. 30. Схема імпортних операцій, ліцензований і неліцензованому імпорт
  певний вид товару. Тільки після отримання ліцензії на ввезення імпортер може укладати з постачальником договір купівлі-продажу. Для здійснення імпортної операції імпортер повинен розташовувати необхідними фінансовими засобами для закупівлі товарів, зібрати інформацію про потенційних постачальників, провести аналіз цін конкурентів, що пропонують на внутрішньому ринку аналогічний товар, укласти з
 3. Співвідношення доходів і витрат із закупівлі та реалізації товарів.
  Закупівлю товарів супроводжувати економічними розрахунками за оцінкою її
 4. Розподіл запасів між товаровиробниками, оптовими і роздрібними ланками торгівлі.
  Обсязі, в короткі терміни за нижчими цінами, а продати їх в краще для продажу час за вищими ринковими цінами. До того ж вся торгова надбавка залишається у роздрібного продавця. Однак товаровиробники, в свою чергу, зацікавлені працювати з великими покупцями і тому торговим організаціям доводиться купувати товари великими партіями, які вимагають підробітку, підсортування,
 5. 6. Метод ланцюгових підстановок
  планового значення (Тп) під впливом таких факторів, як змінна чисельність робітників (а), число робочих днів у році (в), середня тривалість робочої зміни (с) і годинна вироблення одного робітника (d). При побудові необхідно дотримуватися правила послідовності включення факторів в ряд, при якому кожний наступний фактор повинен найбільш повно характеризувати попередній: Тп=а п - в
 6. 15.1. Завдання аналізу, джерела інформації
  планів по виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним
 7. 4.5. Статистичні матеріали
  обсяг інвестиційного попиту становить 160 млрд руб., Гранична схильність до заощаджень становить 20% від наявного доходу, обсяг державних закупівель товарів і послуг дорівнює 300 млрд руб., Автономні податки складають 200 млрд руб. , потенційний ВВП дорівнює 2500 млрд руб. 1. Як потрібно змінити обсяг державних закупівель для того, щоб повністю ліквідувати розрив ВВП? 2. Як
 8. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної товарооборачиваемости умовну, то розрахуємо вплив зміни часу звернення окремих товарних груп і товарів. Збільшення в складі товарних запасів питомої ваги товарів з швидкою оборотністю сприяє прискоренню обігу товарів в цілому по організації і навпаки. Для оцінки
 9. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  обсягу виробництва та прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком при різних обсягах
 10. Державні закупівлі та урядові витрати
  закупівлю товарів іоплату послуг навіть більше, ніж саме Федеральноеправітельство. У табл. 28-1 представлено розподіл-ня державних витрат. Зауважимо, що втабліце проводяться два розмежування: перше-між витратами Федерального уряду, уряди штатів та органів місцевого само-врядування, а друге - між загальною сумою державних витрат і тією її частиною, яка йде
 11. Вплив державних витрат на виробництво
  обсяг національного виробництва без державних витрат склав величину, рівну QK, точка К відповідала рівноважного стану витрат і виробництва. Збільшення державних витрат (Рг) викликало приріст національного виробництва (? Qн.п), який виразився в новому обсязі національного виробництва (QN). Точка N свідчить про встановлення нової рівноваги в ринковій
 12. 4.2.2. Планова економіка
  планів соціально-економічного розвитку. За допомогою виконання планів досягається збалансованість економічної діяльності. Існують два види планової економіки: демократична планова економіка і командна планова економіка. Демократична планова економіка передбачає як суспільну, так і приватну власність на економічні ресурси, проте панівною формою залишається
 13. Цілі та інструменти фіскальної політики
  джерело доходів бюджету, тому фіскальна політика також носить назву бюджетно-податкової. Зміна величини державних закупівель товарів і послуг впливає тільки на сукупний попит, а зміна величини податків і трансфертів - і на сукупний попит, і на сукупну пропозицію. Зниження податків збільшує сукупну пропозицію, стимулюючи ділову активність, а їх зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua