Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

15.1. Завдання аналізу, джерела інформації

Необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.
Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (більш економним використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції).
Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість її може при цьому і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва та зменшення частки постійних витрат.
Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів та енергії рівнозначно збільшенню їх виробництва.
Завдання аналізу забезпеченості та використання матеріальних ресурсів:
а) оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання та впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість і інші показники;
б) оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів;
в) виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та розробка конкретних заходів щодо їх використання.

Джерелами інформації для аналізу матеріальних ресурсів є план матеріально-технічного постачання, заявки, договори на постачання сировини і матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів і про витрати на виробництво, оперативні дані відділу матеріально -технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходження, витрату та залишках матеріальних ресурсів та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15.1. Завдання аналізу, джерела інформації"
 1. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  аналізу позабюджетних коштів визначається тим, що з його допомогою здійснюється контроль за правильністю їх утворення, витрачання, а також вишукуються резерви щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та додаткових фінансових ресурсів. Завдання аналізу виконання кошторисів з позабюджетних коштів: - оцінка виконання кошторисних призначень по всіх видах позабюджетних коштів;
 2. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова інформація і податкова статистика дають можливість визначати рентабельність виробництва по кожному підприємству, галузі, податкову
 3. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  завдання аналізу фінансового стану підприємства: оцінка майнового стану підприємства; оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства; аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни; аналіз ефективності використання оборотних коштів; аналіз показників фінансової стійкості підприємства; оцінка
 4. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  аналізу податкової інформації країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте, які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці
 5. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  завданнями аналізу продуктів харчування є: 1. Оцінка повноти та своєчасності забезпечення установи продуктами харчування і вивчення факторів, що впливають на відхилення в забезпеченні установи продуктами харчування. 2. Характеристика джерел надходження продуктів харчування. 3. Оцінка повноти використання кошторисних призначень по елементу бюджетної класифікації «Продукти харчування» і
 6. 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  аналізу економічного становища різних країн, галузей і підприємств необхідно використовувати відповідну інформацію. У силу цього збір інформації, її відбір і класифікація займає одне з важливих місць у цій роботі. Для повноцінного аналізу проблем МЕВ і прогнозування ситуації, природно, слід враховувати не тільки суто економічні чинники, а й інші фактори, що або
 7. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
  аналізі, ділиться на внутрішню і зовнішню, основну і допоміжну, регулярну і епізодичну, первинну і вторинну. Однією з вимог, що пред'являються до якості інформації, є її порівнянність по предмету і об'єкту дослідження, періоду дослідження, методології обчислення
 8. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
  завданнями виконання кошторисів витрат є: - вивчення дотримання кошторисних призначень в цілому, а також в розрізі окремих статей і економічних елементів витрат; - вивчення складу і структури витрат ; - оцінка причин, що викликали відхилення фактичних витрат від передбачених у кошторисах; - виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів бюджетних і наукових
 9. 20. ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  задач по збуту, зростаюче число неоплачених рахунків і низький оборот - усе це сигнали або симптоми більш серйозних проблем. Дослідники повинні розпізнати і визначити проблеми, ховаються за цими симптомами. Неправильне визначення проблеми може призвести до неправильного вирішення. Цілі маркетингових досліджень випливають з сформульованих проблем. Цілі мають бути ясно і чітко
 10. Висновки
  аналіз витрат і результатів при вирішенні питань прийому на роботу та професійної підготовки. 3. Корисна інформація повинна поширюватися всередині організації набагато ширше. Більшість оперативної інформації в даний час збирається для того, щоб в агрегованому вигляді бути представленою вищому керівництву. Набагато більшу кількість інформації в дезагреговані вигляді повинно
 11. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  завдання - розкриває сутність вартості, виявляє її джерело і механізм
© 2014-2022  epi.cc.ua