Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

.
Для проведення досліджень в області МЕВ як теоретичного, так і прикладного характеру, виявлення основних процесів і тенденцій у світовій економіці, аналізу економічного становища різних країн, галузей і підприємств необхідно використовувати відповідну інформацію. У силу цього збір інформації, її відбір і класифікація займає одне з важливих місць у цій роботі.
Для повноцінного аналізу проблем МЕВ і прогнозування ситуації, природно, слід враховувати не тільки суто економічні чинники, а й інші фактори, що або пряме, або опосередкований вплив: географічні умови, політична та законодавча середу, особливості соціально-культурного розвитку і т.д.
Основним типом інформації, використовуваної при проведенні аналізу тієї чи іншої проблеми або ситуації, є інформація економічна, яка в свою чергу поділяється на три основних види: статистику, бухгалтерію й оперативну інформацію.

Статистика дає загальну картину стану і розвитку національного господарства, висвітлює хід соціально-політичних процесів в країні або її частинах. При цьому використо-вуються спеціальні методи спостереження та аналізу масових явищ.
Бухгалтерія (бухгалтерська звітність) являє собою спосіб відображення коштів підприємств і організацій залежно від їх стану, розміщення, використання та джерел походження. Вона відображає процес розвитку підприємства і служить основою аналізу його господарсько-фінансової діяльності.
Оперативна інформація - це відомості, необхідні для поточної діяльності, для прийняття оперативних рішень. В якості оперативної інформації можуть виступати як офіційні статистичні показники, так і неопубліковані дані, що є результатом безпосереднього спостереження, особистого досвіду, різних експериментів і т.д.
Дослідження процесів в області МЕВ, все більш набувають характеру глобальних, вимагають в першу чергу вміння оперувати показниками макроекономічними.
Тому основним джерелом інформації є статистика. При цьому використовуються вже готові офіційні статистичні дані, які є при-ляють результатом конкретного статистичного дослідження якогось певного явища або процесу. А всяке конкретне статистичне дослідження має справу з масовим явищем, що має свою природу і своє якісний зміст. Базуючись на якісному аналізі, статистика досліджує об'єкт з кількісної сторони, але при цьому збагачує науку і практику фактами знання про об'єкт дослідження, які, в свою чергу, служать матеріалом для теоретичного аналізу.
Статистична інформація збирається і публікується в спеціальних статистичних довідниках як міжнародними, так і національними статистичними організаціями, а також спеціалізованими установами та організаціями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ "
 1. 4. Стабілізація
  види товарів, а старі зникають. Змінюються уявлення про цінності, що викликають зміни попиту і виробництва. Посилки теорії вимірювання вимагають людей зі стійкими бажаннями і оцінками. Ми можемо вважати цінові зміни виразом змін купівельної спроможності грошей тільки в тому випадку, якщо люди завжди однаково оцінюють одні й ті ж речі. Оскільки неможливо встановити загальну суму
 2. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  основної діяльності (навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо). Об'єктами аналізу позабюджетних коштів в системі освіти є наступні показники: - доходи і витрати за видами діяльності та в розрізі структурних підрозділів установи, їх склад, структура і динаміка за аналізований період у порівнянні з планом (кошторисом); - витрати за видами діяльності в розрізі
 3. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  основних засобів бюджетної установи доцільно вивчити їх натурально-речовий зміст. Перш за все це обумовлено тим, що основні невиробничі фонди неоднорідні, кожен з конкретних об'єктів виконує свою функцію і має своє цільове використання. Така обставина викликає необхідність їх класифікації за різноманітними ознаками. У бюджетних установах найбільш
 4. 8.2. Аналіз забезпеченості продуктами харчування і джерел їх придбання
  основних групах (у розрізі від 2,17% до 36,90%), за винятком ковбасних виробів і риби і риботоварів. Якщо потреба лікарні в продуктах харчування забезпечена на 90,92%, то план за обсягом наданих лікарнею послуг (за кількістю ліжко-днів) виконаний на 103,85% (334738/322327? 100%). Це свідчить про скорочення споживання продуктів харчування на один ліжко-день, а отже, і
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  основне завдання якого полягає в аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних та організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії,
 6. 4.6. Додаткова інформація
  основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж смертність малоосвічених. Виявляється, мозок без навантаження старіє набагато швидше. Вчені давно пояснюють відмінності у стані здоров'я різних людей їх приналежністю до різних
 7. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  основні причини безробіття: а) втрата роботи (звільнення), б) добровільний відхід з роботи, в) початкове поява на ринку праці; а також три види безробіття - фрикційне, структурне і циклічне . 1. Фрикційне безробіття (від лат. Frictio - тертя). Цей тип безробіття пов'язаний з пошуком роботи і очікуванням виходу на роботу. Пошук роботи вимагає часу і зусиль, тому людина,
 8. Висновки
  економічні та бухгалтерські: постійні, змінні і загальні (валові), середні і граничні витрати. Порівняння середніх і граничних витрат - важлива інформація для управління фірмою, визначення її стійкого, рівноважного положення. 8. Рівновага фірми досягається в точці збігу ціни пропозиції, середніх і граничних витрат або в разі рівності граничного доходу та граничних
 9. Основні риси світового господарства
  основних показників і критеріїв: - абсолютний і відносний ВВП (ВНП); - НД і дохід на душу населення; - галузева структура національної економіки; - структура експорту та імпорту країни; - рівень і якість життя населення та деякі інші. Існує кілька підходів до визначення місця країни у світовому господарстві. Найпростіший з них - поділ світової економіки на
 10. Форми власності
  основних фондів і виробленої продукції. Чисто державні підприємства там рідкість. Вони зазвичай функціонують в акціонерній формі, але вважаються державними тому, що держава має в своєму розпорядженні контрольним пакетом акцій. В економічній літературі крім основних форм власності виділяють і інші, виробничі форми, такі, як власність громадських організацій, асоціацій,
© 2014-2022  epi.cc.ua