Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат

У бюджетних і наукових установах облік витрат та складання звітності здійснюються в розрізі показників кошторису, які узагальнені в двох основних статтях: поточні витрати і капітальні витрати. Змістом аналізу виконання кошторисів витрат є оцінка ефективності використання виділених установі матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виявлення відхилень фактичних витрат від кошторисних призначень, а також кількісна оцінка впливу факторів, що викликали ці відхилення.
Основними завданнями виконання кошторисів витрат є:
- вивчення дотримання кошторисних призначень в цілому, а також в розрізі окремих статей і економічних елементів витрат;
- вивчення складу і структури витрат;
- оцінка причин, що викликали відхилення фактичних витрат від передбачених у кошторисах;
- виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів бюджетних і наукових установ;
- обгрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління бюджетними коштами.
Джерелом аналізу виконання кошторисів бюджетних та наукових установ служить інформація як безпосередньо характеризує рівень витрат, так і дозволяє виявити факти їх зміни.
До неї належать:
- звіт про виконання кошторису витрат бюджетних установ (форма № 2);
- баланс виконання кошторисів витрат бюджетних установ (форма № 1);
- картки обліку витрат і дані первинного обліку витрат матеріальних ресурсів, праці та заробітної плати;
- звіти про виконання плану по мережі , штатах і контингентах (форма № 3); »акти ревізій та перевірок;
- дані бюджетних установ з обліку касових та фактичних видатків.
Однією з особливостей обліку витрат у бюджетних установах, що мають важливе значення для аналізу виконання кошторисів, є відображення в бухгалтерському обліку двох видів витрат: касових та фактичних. Касовими видатками вважаються всі суми, видані банком як готівкою, так і шляхом безготівкових розрахунків. До фактичних же витрат відносяться дійсні витрати установ, оформлені відповідними документами, а також витрати за неоплаченими рахунками кредиторів, щодо нарахованої заробітної плати та стипендій. При внесенні в банк-яких сум на бюджетні або поточні рахунки установ в бухгалтерському обліку на ці суми зменшуються касові видатки.
Останні не повинні перевищувати річні асигнування в цілому за уточненою кошторисі і по окремих статтях витрат. Однак вони можуть бути вище або нижче фактичних витрат.
Значення аналізу виконання кошторису витрат бюджетних установ полягає в тому, що з його допомогою визначаються відхилення, по-перше, касових видатків від фактичних, по-друге, касових та фактичних витрат від призначень за кошторисом і, по-третє, відхилення всіх видів цих витрат від виділених бюджетних коштів. Аналіз сприяє виявленню причин відхилень, а також дозволяє забезпечувати контроль за дотриманням норм витрат на поточне утримання за всіма статтями бюджетної класифікації.
У процесі аналізу використовуються дані обліку витрат у розрізі окремих видів заходів і робіт. З аналогічних їх видами залучається інформація про витрати інших установ. Це дозволяє підвищити результативність аналізу та виявити резерви зниження витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису видатків "
 1. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  зміст таких бюджетних організацій, як державні податкові інспекції. Це забезпечується функцією контролю, яка нерозривно пов'язана з аналізом діяльності бюджетних установ, у тому числі такого важливого напрямку, як фінансування. Аналіз надходження та використання фінансових ресурсів, виділених з бюджету на певні цілі, дозволяє виявити резерви економії бюджетних
 2. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  зміст яких повинні відповідати вимогам повного відображення і доцільною послідовності розгляду показників. Безпосередньо в ТМО для проведення та оформлення аналізу аналітичні таблиці розробляються завчасно. У них накопичується інформація в динаміці за ряд років, необхідна для прийняття рішень з організації планування та контролю за роботою закладу.
 3. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  завданнями аналізу розрахункових операцій є: 1) оцінка забезпеченості установи фінансовими ресурсами і їх використання за цільовим призначенням; 2) здійснення контролю за дотриманням розрахункової дисципліни; 3) характеристика складу і структури кредиторської заборгованості, а також її зміни; 4) характеристика складу і структури дебіторської заборгованості, а також її зміни; 5)
 4. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  джерел утворення та ефективного використання позабюджетних коштів; - контроль правильності освіти доходної та видаткової частини кошторису, перевірка своєчасності та повноти нарахування та перерахування податків до державного бюджету. Джерелами інформації для аналізу позабюджетних коштів є: звіт про виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів (форма № 4), як
 5. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  утримання установи, є кошторис витрат. Зафіксовані в кошторисах асигнування є гранично допустимими, витрата понад цих сум не допускається. Форма кошторису, основні показники, за якими вона складається, норми і розцінки для визначення розміру витрат повідомляються вищестоящими організаціями. У процесі аналізу враховуються особливості змісту кошторисів у бюджетних установах,
 6. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  завданням аналізу є вивчення витрат з позабюджетних коштів в розрізі статей, частин і елементів економічної класифікації (табл. 2.6). Таблиця 2.6 Аналіз позабюджетних коштів в розрізі статей економічної класифікації {foto16} {foto17} {foto18} У структурі витрат, як і по бюджету в цілому, найбільшу питому вагу мають статті, пов'язані з оплатою праці. Крім того,
 7. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  утримання та інших допускаються законом причин. Фонд заробітної плати штатного складу включає в себе фонд заробітної плати інспекторів, який повинен бути пов'язаний з показниками діяльності ДПІ з обслуговування населення (кількість проведених перевірок, виконання плану дохідної частини бюджету, забезпечення отримання до бюджету додаткових доходів до 70% від донарахованих сум та ін.). Аналіз
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  утримання хворих. Наступним етапом аналізу виконання кошторису є зіставлення касових видатків з призначеннями за кошторисом. Таке зіставлення має на меті, по-перше, виявити недорасхода або перевитрата виділених з бюджету коштів і, по-друге, забезпечити дієвий контроль за виконанням кошторису витрат. У результаті аналізу нерідко встановлюються факти перевищення касових видатків по
 9. 5.4. Аналіз витрат за статтями кошторису
  утримання спеціального і легкового службового автотранспорту залежать від форми обслуговування установи. Так, при обслуговуванні через автогосподарство розмір витрат приймається в сумі договору. У цьому випадку завдання аналізу витрат полягає у вивченні правильності норм, включених до договору. Витрати на утримання закріпленого автотранспорту визначаються з урахуванням витрати пального, мастильних
 10. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  завданнями аналізу основних засобів виступають: - оцінка об'єктів основних засобів за різними напрямками (склад і структура, технічний стан основних засобів, рух, ефективність використання, ступінь освоєння і тощо) станом на початок і кінець звітного періоду і протягом якого-небудь часу (за ряд років); - встановлення забезпеченості закладів та їх структурних
© 2014-2022  epi.cc.ua