Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

4.5. Статистичні матеріали


Дефіцит федерального бюджету РФ Дефіцит бюджету 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1996р. 1997р. 1998р. У трлн руб. 0,23 1,2 16,9 65,3 46,9 48,7 23,3 28,3 У% до ВВП 16,5 6,6 10,0 10,7 3,0 3,3 4,0 3 , 3
Джерело: Поточні тенденції в грошово-кредитній сфері, 1998, № 5 (63).

Затверджений федеральний бюджет РФ на 1998
Завдання
Завдання 1. В економіці країни автономне споживання дорівнює 100 млрд руб., Обсяг інвестиційного попиту становить 160 млрд руб., Гранична схильність до заощаджень становить 20% від наявного доходу, обсяг державних закупівель товарів і послуг дорівнює 300 млрд руб., Автономні податки складають 200 млрд руб. , потенційний ВВП дорівнює 2500 млрд руб.
1. Як потрібно змінити обсяг державних закупівель для того, щоб повністю ліквідувати розрив ВВП?
2. Як домогтися поставленої в п. 1 мети, маніпулюючи обсягом автономних податків?
3. Яким буде обсяг бюджетних видатків, якщо уряд поставить перед собою мету ліквідувати розрив ВВП за рахунок розширення системи державних замовлень, фінансуючи цей захід повністю за рахунок збільшення податкових зборів?
Завдання 2.
Торік сукупний дохід країни склав 1000 млрд руб., А державні закупівлі товарів і послуг були рівні 100 млрд руб. У поточному році, збільшивши державні закупівлі на 50 млрд руб., Уряду вдалося збільшити сукупний дохід на 200 млрд руб., При цьому дефіцит державного бюджету став дорівнює 0. Яка гранична схильність до споживання, якщо прибуткове оподаткування носить пропорційний характер?
Завдання 3. Економіку країни описують наступні рівняння (в млрд руб.):
С=60 + 0,5 Yd - функція споживчого попиту;
Y=800 - сукупний обсяг виробництва (сукупний дохід);
G=100 - державні закупівлі товарів і послуг;
t=20% - ставка прибуткового податку.
Уряд хоче збільшити обсяг виробництва і зайнятість, уникнувши утворення бюджетного дефіциту. До якої максимальної величини слід за цієї умови збільшити державні закупівлі товарів і послуг та чому при цьому буде дорівнює сукупний випуск?
Завдання 4. Визначити для кожного з нижченаведених випадків тип податку (регресивний, прогресивний, пропорційний) з нижченаведених таблиць:Завдання 5.
Економіка двох країн знаходиться на рівні потенційного ВВП.

Економічні показники обох країн (в млрд руб.):
1. Чи має хоч одна з них систему вбудованих стабілізаторів; і якщо має, то яка з них?
2. Припустимо, що в обох країнах одночасно погіршилися очікування інвесторів щодо їх майбутніх доходів, в результаті чого обсяг інвестиційного попиту скоротився на 56 млрд руб. В якій країні це викличе більше падіння сукупного випуску? Чому?
Завдання 6. Якщо влаштувати систему трансфертних виплат таким чином, що вони стануть позитивним лінійним чином залежати від сукупного доходу (тобто щоб функція споживчого попиту набула вигляду С=а + МРС - (Y + fY), де f-позитивна величина, менше одиниці), то чи будуть такі трансфертні виплати виконувати роль вбудованого стабілізатора? Аргументуйте свою відповідь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.5. Статистичні матеріали "
 1. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  статистичні матеріали для того, щоб довести відсутність зубожіння робітничого класу. Бернштейн поширював легенду про те, що Маркс нібито захищав теорію зубожіння тільки в своїх ран-них роботах в «найману працю і капіталі» і «Маніфесті Ком-муністіческой партії», а в пізніших творах Маркса і зокрема в «Капіталі» нібито вже немає цієї теорії. Це явна фальсифікація.
 2. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  статистичні матеріали, документа, показання свідків, посилання на авторитетні висловлювання вчених, практиків і т.п. Тільки такі джерела інформації дозволяють уникнути помилкових теоретичних побудов, відірваних від реальності. Щоб глибше пізнати досліджувані процеси, вчені вдаються до теоретичних узагальнень реальних фактів, відкривають тенденції і закони господарського розвитку. В
 3. Введення
  статистичному матеріалі, вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, а також офіційних публікаціях міжнародних організацій. У написанні підручника брав участь В.Н. Шитов (гл.
 4. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  статистичних матеріалах і методологічних відступах, виділені кольором і поміщені в рамку. Кожна частина починається з короткого опису їх змісту і внутрішньої логіки викладаються матеріалів, а закінчується короткими висновками. Ми поки не знаємо: Питання, переконливі відповіді на які до цих пір не знайдені, що не замасковані, як це прийнято робити для підвищення престижу дослідника, а
 5. Передмова
  статистичними матеріалами, що відображають зміни в сучасній господарського життя. Так, мова йде про розвиток такого фактора господарського розвитку, як науково-технічна революція, про структуру власності на Заході на рубежі XX-XXI ст. ; про нові форми грошей в інформаційному суспільстві; про інтерактивний бізнесі та ін Вперше показано дію таких законів ринку, як закон ціни з масового
 6. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  статистичних матеріалів. Ефекти доходу і заміщення за Хиксу полягають в наступному: різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто що дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу . Ефекти доходу і заміщення за Слуцькому пояснюються наступним чином: незмінний рівень реального доходу
 7. 1.6. Статистичні матеріали
  статистичний щорічник »(М.: Держкомстат РФ) і СБ «Росія в цифрах» (М.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Завдання Завдання 1. Уявімо собі спрощенням економіку гіпотетичної країни Хіксон. Основу її добробуту складають тисячі дрібних самостійних фермерських господарств. Великих фірм всього дві: машинобудівна компанія «Special Motors» (SM) і підприємство з переробки
 8. 5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати
  статистичний щорічник »(M.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Грошові агрегати Федеральної резервної системи США 1 Готівкові гроші 2 Вкладу на вимогу 3 Дорожні чеки 4 Інші чекові вкладу М1=1 +2 +3 +4 +5 Ощадні вкладу 6 Термінові вкладу менше 100 тис. дол 7 Короткострокові вкладу в евродолларах 8 Угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом 9 Акції
 9. 6.3. Статистичні матеріали
  Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 Ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового
 10. 7.2. Пропозиція кредитних грошей комерційними банками. Мультиплікація вкладів
  статистичних матеріалах, опублікованих в Росії, величина грошового мультиплікатора розраховується діленням агрегату М2 на агрегат МО. Проаналізуйте цей спосіб підрахунку грошового
© 2014-2022  epi.cc.ua