Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати


Практично повна функціональна рівноцінність готівки і чекових рахунків ще в 30-і роки нашого століття спонукала включити вклади до запитання в поняття «гроші». У сучасній же розвиненою ринковою економіці, крім того, існує багато інших фінансових активів, які можуть виконувати функції грошей з різним ступенем ефективності і надійності. Різна комбінація цих активів отримала назву агрегатів грошової маси, або грошових агрегатів.
Грошові агрегати - різні показники обсягу грошової маси, використовувані центральним банком країни.
Критерієм включення того чи іншого активу в певний грошовий агрегат є ліквідність цього активу.
Ліквідність - відносна легкість і швидкість, з якою фінансовий актив виконує функцію платіжного засобу. Чим вище трансакційні витрати, пов'язані з придбанням товарів і послуг за допомогою даного фінансового активу, тим нижча ліквідність цього активу.
? У грошовий агрегат Ml включаються активи, які в будь-який час без всяких обмеження можуть бути використані в якості платіжного засобу, тобто обменивающиеся на товари та послуги з нульовими трансакційними витратами. Такі активи називаються абсолютно ліквідними (прибутковість абсолютно ліквідних активів теж дорівнює нулю):
Ml=Готівкові гроші в обігу + Чекові депозити.
? У грошовий агрегат М2 крім активів, що входять в Ml, включаються інші активи, які менш ліквідні і тому називаються «майже гроші». Знижена ліквідність таких активів пов'язана з тим, що вони не можуть бути безпосередньо використані для оплати товарів і послуг через різних обмежень (наявність обумовлених термінів вкладу та ін.) Оскільки неабсолютності ліквідність означає, що власникові подібного роду активів при купівлі товарів і послуг доведеться понести трансакційні витрати (у вигляді втрачених відсотків, штрафу за дострокове вилучення грошей з рахунку, витрат часу тощо), то в якості компенсації за знижену ліквідність по таких активів сплачується дохід у вигляді відсотка:
М2=М 1 + Ощадні вклади + Строкові вклади.
? Точно так само будуються і більші грошові агрегати (МЗ і т.д.). Кількість агрегатів довільно визначається центральним банком. Так, у ФРН і Японії розраховуються два агрегати, у Великобританії - три, в США і в Росії - чотири.
Принципи побудови грошових агрегатів:
1. Кожен наступний агрегат включає в себе всі попередні плюс ще деяку групу активів (рис 5.2).Рис.5.2. Принцип побудови грошових агрегатів


2. У міру просування від агрегату з меншим індексом до агрегату з великим індексом середня ліквідність входять до нього активів убуває, оскільки просування від менш великого агрегату до більш великого означає послідовне включення в грошову масу все менш ліквідних активів.
3. У міру просування від агрегату з меншим індексом до агрегату з великим індексом середня прибутковість входять до нього активів зростає, оскільки чим нижча ліквідність активу, тим вище повинна бути компенсація у вигляді процентного доходу. Тому просування від менш великого агрегату до більш великого означає послідовне включення в грошову масу все більш дохідних активів (рис. 5.3).Ріс.5.3. Порівняльна прибутковість і ліквідність грошових агрегатів


Згідно з цією логікою існують два способи визначення пропозиції грошей.
1. Пропозиція грошей у вузькому сенсі слова - пропозиція таких активів, які найбільш ефективно виконують функції грошей.
Основні підходи до визначення пропозиції грошей у вузькому сенсі слова:
? Теоретичний підхід - заснований на визначенні грошей, використовуваному в економічній теорії.
Гроші від всіх інших речей відрізняє їх здатність виконувати функцію засобу обігу. З цієї точки зору пропозицію грошей - це пропозиція тільки абсолютно ліквідних активів, тобто агрегат Ml.
? Емпіричний підхід - заснований на визначенні грошей, істотному в першу чергу для макроекономічної практики.
Агрегат, що описує пропозицію грошей:
а) надає найбільш передбачуване вплив на зміни тих економічних змінних, динаміка яких має бути пов'язана із змінами грошової маси: сукупного доходу та рівня цін;
б) найбільшою мірою контролюється центральним банком країни.
Більшість економістів вважають, що обом критеріям в найкращій мірі відповідає агрегат Ml, але в останні десятиліття ціла група впливових вчених-прихильників емпіричного підходу висуває як оптимальної заходи пропозиції грошей у вузькому сенсі слова агрегат М2.
2. Пропозиція грошей в широкому сенсі слова - пропозиція всіх активів, які виконують функції грошей незалежно від того, наскільки ефективно вони це роблять. У цій ролі виступає найбільш великий грошовий агрегат, що розраховується центральним банком даної країни.
Вимірювання пропозиції грошей в Росії:
- у вузькому сенсі слова - агрегат М0 або М2;
- в широкому сенсі слова - агрегат М3.
Агрегат Ml розраховується Центральним банком Російської Федерації, але ніколи не використовується для макроекономічних розрахунків, оскільки складається допомогою механічного копіювання аналогічного зарубіжного агрегату без врахування тієї обставини, що вклади до запитання в Росії не є чековими і тому не можуть вважатися абсолютно ліквідними. Такі вклади за кордоном називаються ощадними і включаються в агрегат М2. Функціонально ж агрегату Ml з точки зору теоретичного підходу відповідає агрегат М0, а з точки зору емпіричного підходу - агрегат М2.
Слід особливо відзначити, що насиченість економіки Росії грошима типу М2 надзвичайно низька. Коефіцієнт монетизації економіки (відношення обсягу грошового агрегату М2 до обсягу номінального ВВП), за офіційними даними, в 6-7 разів нижче, ніж у розвинених країнах. Цей показник, мабуть, виявиться ще менше, якщо до офіційно реєструється статистикою обсягом ВВП додати обсяг тіньової економіки, яка, за оцінками Держкомстату РФ, становить близько 25% ВВП, а за оцінками ФСБ - до 40%. Це породжує певну специфіку грошових розрахунків у Росії, яка повинна враховуватися при визначенні грошової маси.
1. При розрахунках у виробничому секторі через колосального обсягу неплатежів (близько 30% ВВП) відбуваються безгрошовий угоди вигляді бартерної торгівлі та обігу сурогатних замінників грошей (векселів, податкових звільнень, взаємозаліків та ін.)
2. Висока інфляція в останні роки призвела до сильної доларизації грошового обігу, особливо в споживчому секторі.
Статистичні матеріали
Грошові агрегати Центрального банку Російської федерації 1
Готівкові гроші в обігу на руках у нефінансових агентів М0=1 2 Кошти на розрахункових, поточних і спецрахунках нефінансових агентів у фінансових інститутах
в тому числі:
- розрахункові рахунки
- спеціальні рахунки
- рахунки капіталовкладень
- чекові рахунки
- рахунки бюджетів та громадських організацій
- рахунки Держстраху
- рахунки довгострокового кредитування 3 Вклади в комерційних банках 4 Депозити до запитання в Ощадбанку М1=М0 +2 +3 +4 +5 Строкові вклади в Ощадбанку М2=М1 +5 +6 Депозитні сертифікати 7 Облігації державної позики 8 Корпоративні та банківські цінні папери М3=М2 +6 +7 +8
Джерело: Поточні тенденції в грошово-кредитній сфері. - M.: Департамент досліджень, інформації та статистики Центрального банку Російської Федерації.

Основні монетарні показника в Росія Показник 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1996р. 1997р. М0, трлн руб. 0.17 1.9 14,0 36,5 80,8 103.8 129,5 М2, трлн руб. 0,96 7,1 36,7 109.4 220.8 295,2 379,6 Номінальний ВВП, трлн руб. 1,4 19,0 171,5 610,6 1631,0 2256,0 2675,0 Швидкість обігу грошей М2 (ВВП/М2), раз 1,46 2.68 4,67 5,58 7,39 7,64 7.05 Коефіцієнт монетизації економіки (М2/ВВП),% 68,6 37,4 21,4 17,9 13,5 13,1 14.2
Джерело: Таблиця складена по сб. «Російський статистичний щорічник» (M.: Держкомстат РФ) за відповідні роки.
Грошові агрегати Федеральної резервної системи США 1 Готівкові гроші 2 Вкладу на вимогу 3 Дорожні чеки 4 Інші чекові вкладу М1=1 +2 +3 +4 +5 Ощадні вкладу 6 Термінові вкладу менше 100 тис. дол 7 Короткострокові вкладу в евродолларах 8 Угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом 9 Акції взаємних фондів грошового ринку 10 Депозитні рахунки грошового ринку М2=ь1 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 Термінові вкладу понад 100 тис. дол 12 Довгострокові угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом М3=М2 +11 +12 +13 Інші вкладу в евродолларах 14 Ощадні облігації держави 15 Короткострокові векселі Казначейства 16 Комерційні цінні папери 17 Векселі комерційних банків L=М3 +13 +14 +15 +16 +17
Джерело: Federal Reserve Bulletin.

СТРУКТУРА РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ РОСІЇ НА 1997
Джерело: Питання економіки, 1997, № 4, с. 54.
Завдання
Завдання 1. Припустимо, що на якомусь острові живуть тільки три родини. Одна з них вирощує картоплю, інша - ростить пшеницю і пече з неї хліб, а третя - є власницею фруктового саду. Крім власної продукції, перша сім'я любить тільки фрукти, друга - тільки картопля, а третя - тільки хліб.
А) Перерахуйте, з якими трансакційними витратами зіткнуться мешканці цього острова, якщо вони захочуть торгувати один з одним надлишками своєї продукції, а на острові немає грошей.
Б) Тепер припустимо, що на острові з'явилися гроші. Як це обставина вплине на величину різних видів трансакційних витрат жителів острова?
Завдання 2. Герой одного з оповідань Джека Лондона, золотошукач на Алясці, просить свого приятеля повернути борг не золотом, як той наполегливо пропонує, а чеком, хоча у нього немає впевненості, що до моменту пред'явлення чека до оплати у приятеля на рахунку залишиться достатньо коштів. Подумайте, якими аргументами міг керуватися цей золотошукач.
Завдання 3. Розставте нижчеперелічені активи від найбільш ліквідних до найменш ліквідних:
а) внесок до запитання в Ощадбанку;
б) будинок у Псковській області;
в) готівка;
г) пральна машина;
д) строковий вклад в Ощадбанку;
е) акції РАО ЄЕС;
ж) квартира в центрі Москви;
з) золотий злиток;
і) спецкартрахунку у Зовнішекономбанку (т.е . внесок, власник якого отримує дебетову пластикову картку).
Завдання 4. Деякі американські дослідники виявили, що за останні 20 років динаміка рівня цін і сукупного випуску сильніше корелювала з динамікою загальної суми внутрішніх боргових зобов'язань, ніж з динамікою агрегатів Ml і М2. Чи означає це, що Федеральній резервній системі США слід визначати пропозицію грошей як величину, рівну обсягу внутрішніх боргових зобов'язань? Чому?
Завдання 5. Припустимо, що Центральний банк Російської Федерації прийняв рішення включити знаходяться на руках у громадян Росії долари США в російські грошові агрегати. У якій агрегат ви б запропонували їх включити? Мотивуйте свою відповідь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати "
 1. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  вимірювання грошової маси. Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що у готівковій та безготівковій формах, що забезпечує обіг товарів і послуг у народному господарстві. У структурі грошової маси виділяється активна частина, до якої належать грошові кошти, реально обслуговують господарський обіг, і пасивна частина, що включає грошові накопичення, залишки на рахунках,
 2. Глосарій
  вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній. При цьому курс національної грошової одиниці може бути встановлений у формі
 3. 7.3. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СУЧАСНІЙ кредитної системи країни. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  грошово-кредитної політики, що сприяє роз-витку і зміцнення банківської системи країни, а також стабільно-сті національної валюти. Роль Центрального банку в кредитній системі виявляється в ви-полнении ним таких функцій: 1. Центральний банк має монопольне право на випуск в об-рощення кредитних грошей у вигляді банкнот. Емісія банкнот здійснюва-ляется під урядові облігації,
 4. § 2. СУЧАСНІ КОШТИ
  грошових коштів. Крах золотого стандарту відбувся в два етапи. Перший удар по золотомонетному і золотодевизному зверненням завдав руйнівний світова економічна криза 1929-1933 рр.. Досить сказати, що вартість цінних паперів у західних країнах впала в 3-4 рази. При колосальному знеціненні паперових грошей їх було неможливо розмінювати на золото. У підсумку в 1931-1936 рр.. всередині всіх
 5. Гроші та інфляція в СоедіненнихШтатах
    ізмереннаяс допомогою індексу CPI. Цілком очевидно, щов короткостроковій перспективі тісному зв'язку междуростом грошової маси і зростанням інфляції не су-суспільством. Наприклад, в 1986 р. зростання грошової массирезко посилився, тоді як інфляція продовжувала со-скорочується. Навпаки, в 1975 р. інфляція прискорить-лась, хоча темпи зростання грошової маси впали. На рис. 34-2 наведено динаміку інфляції ітемпов приросту
 6. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
    виміру ціни товару. При встановленні ціни товару користуються певним масштабом цін, тобто природними способами порівняння кількості металу, прийнятим за грошову одиницю. Золото зазвичай вимірюють унциями, тобто древніми ваговими заходами. З них найбільш поширена тройська унція, рівна 31,1 г. Масштаб цін історично розвивався в різні грошові системи та найменування її
 7. 3.2. Гроші: сутність, функції і кількість
    вимірювання і зіставлення товарів є найпершою умовою еквівалентності (рівноцінності) обміну. Функцію міри вартості гроші виконують за допомогою масштабу цін - грошової одиниці, яка встановлюється у законодавчому порядку кожною окремою країною. Подібно до того як довжина вимірюється в метрах, а вага - в кілограмах, так для порівняння вартості (цін) товарів і послуг використовуються певні
 8. 2. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей, рівновага і грошовий мультиплікатор
    виміряної в одиницях номінальної норми відсотка. Таким чином, рівень процентної ставки виступає як би «ціною» грошей. Грошовий ринок - це частина фінансового ринку. Фінансовий ринок поділяється на грошовий ринок і ринок капіталів. Під грошовим ринком розуміється ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року). У свою чергу, грошовий ринок поділяється звичайно на обліковий,
 9. 40. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. Рівновага на грошовому ринку. ГРОШОВА МАСА І ЇЇ СТРУКТУРА. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ
    вимірі цін і віданні національного рахівництва; - засіб обігу - гроші виступають посередником при обміні товарів і послуг, завдяки чому долаються індивідуальні, кількісні, часові та просторові межі, властиві бартером; - засіб нагромадження - це здатність грошей використовувати відповідну вартість того, що було продано сьогодні для майбутньої покупки; -
 10. 2.4 Гроші як атрибут товарного господарства
    вимірювання або за масштаб. Масштаб цін - вагова кількість металу, прийнята в даній країні за грошову одиницю. Ціни товарів, будучи грошовим вираженням вартості, при рівності попиту та пропозиції залежать: - від вартості самих товарів, тобто чим менше вартість товару при незмінній вартості грошей, тим нижче і ціна товару; - від вартості грошей, тобто при незмінній вартості
© 2014-2022  epi.cc.ua