Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

7.3. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СУЧАСНІЙ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ


Центральний банк Росії (ЦБ) був утворений 2 грудня 1990 го-да. Його діяльність будується на основі Федерального Закону «Про Цен-тральному банку РФ (Банку Росії)» та «Про банки і банківську діяльність». Діяльність Центрального банку пов'язана з формировани-ем і реалізацією грошово-кредитної політики, що сприяє роз-витку і зміцнення банківської системи країни, а також стабільно-сті національної валюти.
Роль Центрального банку в кредитній системі виявляється в ви-полнении ним таких функцій:
1. Центральний банк має монопольне право на випуск в об-рощення кредитних грошей у вигляді банкнот. Емісія банкнот здійснюва-ляется під урядові облігації, шляхом кредитування ком-мерческих банків і під золотовалютні резерви країни. Центробанк одноосібно визначає і контролює готівкову грошову масу, яка звертається на даний період в країні. Вимірювання грошової маси відбувається за допомогою поділу всіх класів ліквідних активів на грошових агрегати.

2. Центральний банк є банком для комерційних банків. Центральний банк зосереджує на своїх поточних (кореспондент-ських) рахунках грошові резерви комерційних банків, через які останні проводять розрахункові платежі. Центральний банк так само надає комерційним банкам кредити, які називаються кредитами рефінансування, так як Центробанк є останньою інстанцією надання кредитних ресурсів для комерційних банків.
3. Центральний банк регулює діяльність спеціалізований-них кредитних організацій. Регулювання полягає у виробленні системи заходів, за допомогою яких Центробанк забезпечує стабільність-ве функціонування кредитної системи. До таких заходів належать: встановлення конкретних правил, інструкцій і норм, що визначають способи здійснення банківських операцій. Мета даної функції підтримати міцність і надійність банків, а також забезпечувати стабільну функціонування банківської системи в цілому.

4. Центральний банк здійснює нагляд і контроль за діяч-ністю комерційних банків. Виконання даної функції предпола-Гаета видачу ліцензій на банківську діяльність, перевірку звітно-сті і контроль законності проведення банківських операцій.
5. Центральний банк розробляє і проводить грошово-кредитну політику, або, інакше, монетарну політику. Грошово-кредитна політика являє собою сукупність заходів, спрямованих на регулювання грошової маси, що обертається в даний момент в країні, тобто контроль над грошовою пропозицією. Інструментами монетарної політики є: встановлення орга-тільних резервних норм (вимог), кредити рефінансування, облікові операції, відкриті операції з державними цінними паперами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СУЧАСНІЙ кредитної системи країни. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ "
 1. Форми скарбів
  роль грошей. Банкноти (банківські квитки) з'являються в результаті заміни приватних векселів векселями банків. Банкнота є не що інше як вексель на банкіра, за яким пред'явник повсякчас може отримати гроші і яким банкір заміщає приватні векселя. Відмінності паперових грошей від банкнот: 1) паперові гроші виконують функцію засобу обігу, банкнота - функцію засобу
 2. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  роль. Більш того, по суті він визнав, що формулювання конкретних завдань економічної теорії невіддільне від усвідомлення економістом важливості тих чи інших соціально-економічних проблем, що підхід до їх вирішення того чи іншого економіста залежить від багатьох обставин, у тому числі етичної позиції. Головним завданням «Загальної теорії» Кейнс вважав з'ясування причин потрапляння економіки в ситуацію
 3. Коментарі
  роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження
 4. Види грошей
  роль виконували різні товари: сіль, худобу, чай, хутро, шкіра (у Росії, наприклад, першими грошима були саме шматочки шкіри) , благородні метали, цінні черепашки - каурі і навіть свинячі хвостики, сушені шкурки бананів і собачі зуби. Так з'явилися товарні гроші. Відмінна риса товарних грошей: їх цінність як грошей і цінність як товарів однакові. Товарні гроші мають внутрішньої
 5. Глосарій
  роль рахункових одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  роль споживачів за виробництвом та санація економічної системи від неефективних підприємств. Це сукупність позитивних функцій ринку, які поєднуються з його негативними сторонами, «провалами» ринку. Ефективне функціонування ринку можливе при дотриманні ряду умов: по-перше, необхідний реальний плюралізм форм власності та форм господарювання. Якщо виходити з досвіду розвинених
 7. § 19. Інфраструктура ринку.
  Роль за цим процесом, а також за фінансовим становищем інвестиційних інститутів, по-друге, встановлює ставки податку на прибуток при операціях з цінними паперами, по-третє, створює систему інформаційного забезпечення ринку цінних паперів; в -четверте, виступає суб'єктом економічних відносин на цьому ринку (випускає в обіг державні цінні папери тощо), по-п'яте, .1 впливає на
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  роль за зростанням заробітної плати і цін. Держава при цьому було посередником між працею і капіталом, між монополіями та профспілками при укладенні договорів, проведенні страйків і т. п. З приходом до влади в США адміністрації Р. Рейгана урядовий орган, який здійснював контроль за заробітною платою і цінами, був ліквідований. Майже такі ж заходи було вжито у ФРН,
 9. § 1. КРЕДИТ І ЙОГО СУЧАСНІ ФОРМИ
  роль у розвитку економіки. Лихварі надавали позики простим людям для того, щоб ті сплачували старі борги і купували товари, а знаті - для будівництва замків і палаців, придбання предметів розкоші, ведення воєн і т.п. З виникненням індустріального виробництва і класичного капіталізму без розвинутого кредиту стала неможлива нормальна виробнича діяльність. Ще в XVI
 10. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  роль за учасниками біржових угод (сувора перевірка підприємств, які бажають продавати свої цінні папери покликана запобігти проникненню на ринок можливих банкрутів); держава призначає маклерів - головних біржових посередників і контролює їх роботу ; біржовий кредит поставлений під державний контроль (обмежуються сума позикових коштів, що використовуються для покупки акцій, розміри
© 2014-2022  epi.cc.ua