Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

1.6. Статистичні матеріали


Основні макроекономічні показники в Росії Показник 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Номінальний ВВП, трлн руб. 1.4 19,0 171,5 610,6 1631,0 2256,0 2675,0 Дефлятор ВВП, раз 2,3 36,7 362,0 1484,4 4156,3 5852,4 6866,2 Реальний ВВП, трлн руб. * 0,61 0,52 0,47 0,41 0,39 0,385 0,39 Індекс споживчих цін * 2,6 67,9 637,9 2041,2 4721,4 5750,6 6325,7 * За базовий рік узятий 1990
Співвідношення різних показників рівня цін у Росії * Показник 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Індекс споживчих цін 2,6 67, 9 637,9 2041,2 4721,4 5750,6 6325,7 Дефлятор ВВП 2,3 36,7 362,0 1484,4 4156,3 5097,2 6866,2 Індекс цін промислової продукції 2,4 49,2 487 , 1 2484,1 6831,3 8580,1 9120,7 Індекс цін сільськогосподарської продукції 1,6 15,0 121,8 365,5 1206,1 1419,5 1554,4 Індекс цін у капітальному будівництві 3,4 54,7 635,0 3365,4 8416,9 11556,4 12920,1 Індекс цін на вантажні перевезення 1,5 30,8 568,9 4323,5 10972,9 13387,0 13440,5 * За базовий рік узятий 10090 м.
Динаміка структури ВВП Росії Показник Частка у ВВП (у%) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Приватне споживання Інвестиції
Державне споживання Чистий експорт 45,7
37,1
16,9
0,3 35,5
35,7
14,3
14,5 46,3 27,9
17,9
8,0 47,1 25,7
22,6
4,6 51,4 24, 7
19,7
4,2 50,3 23,7
20,6
5,5 53,1 21,7
22,2
3,1
Джерело: Таблиці складені за даними СБ «Російський статистичний щорічник» (М.: Держкомстат РФ) і СБ «Росія в цифрах» (М.: Держкомстат РФ) за відповідні роки.
Завдання
Завдання 1. Уявімо собі спрощенням економіку гіпотетичної країни Хіксон. Основу її добробуту складають тисячі дрібних самостійних фермерських господарств. Великих фірм всього дві: машинобудівна компанія «Special Motors» (SM) і підприємство з переробки сільськогосподарської продукції «Food & Development» FD). Компанія SM виробляє за рік 1000 легкових автомобілів, які продає за ціною 6000 Хікс (Хікс - грошова одиниця Хіксон), і 1000 тракторів ціною 8000 Хікс.
Споживачі всередині країни купують 800 автомобілів, а решта 200 - експортуються. Всі трактора скуповує фірма FD. Крім того, FD скуповує у фермерів весь їх урожай на суму 7 млн Хікс, переробляє його, розфасовує, упаковує і продає отриманий товар споживачам через мережу власних роздрібних магазинів, загальний обсяг продажів яких складає 14 млн Хікс на рік.
Річний обсяг витрат основних дійових осіб економіки Хіксон (тис. Хікс) Види витрат SM FD Фермери Заробітна плата Процентні виплати
Рентні платежі 3800 100
200 4500 200 1000 -
700
2000
Скласти баланс ВВП Хіксон, використовуючи дані таблиці, якщо в цій країні немає уряду і річний знос капітальних запасів дорівнює нулю.
Завдання 2. Ускладнимо попередню задачу. Припустимо, що в Хіксон з'явилася державна влада. Для забезпечення власної життєдіяльності уряд встановив податок з продажів у розмірі 500 тис. Хікс на компанію SM і 200 тис. Хікс на фірму FD, а також ввело 10%-й прибутковий податок на заробітну плату, процентні та рентні доходи. На зібрані у вигляді податків гроші у SM закуплені 50 автомобілів з числа призначених на експорт для вищих державних діячів, набрана наймана армія, на зарплату якій витрачається 800 тис. Хікс на рік, і вироблено на 1200 тис. Хікс трансфертних платежів.
Компанія FD оснастила всі свої магазини комп'ютерами (загальним числом 500 штук), які з цією метою закупила в США по 2000 Хікс за штуку. Крім того, обидві компанії виявили необхідність відшкодовувати капітальний знос, який у SM становить 600 тис. Хікс на рік, а у FD - 200 тис. Хікс на рік.
Скласти баланс ВВП для цих умов і підрахувати розмір ЧВП, внутрішнього доходу, особистого доходу і наявного доходу Хіксон.
Завдання 3. Використовуючи дані таблиці про економіку гіпотетичної країни, що робить тільки три види товарів, і вибравши 1992 р. в якості базового, підрахувати на 1998 р. реальний ВВП, номінальний ВВП, дефлятор ВВП та індекс споживчих цін.
Економічні показники Товар 1992р.
1998р. Ціна, руб. Кількість, шт. Ціна, руб. Кількість, шт. Хліб
Черевики Самоскиди 2,00
200,00 75000,00 300000
50000
100 1,80
230,00 90000,00 410000
45000
70
Завдання 4. Використовуючи такі дані, трлн руб., Підрахуйте ВВП двома способами і обчисліть ЧВП, внутрішній дохід, особистий дохід, особистий наявний дохід і розмір особистих заощаджень; Споживчі витрати 250 Трансферні платежі 12 Орендна плата 13 Амортизація будівель 13 Пенсії по старості 3 Внески на соціальне страхування 20 Амортизація обладнання 14 Допомоги по безробіттю 4 Платежі приватного бізнесу за відсотками 14 Імпорт 8 Дохід від власності 31 Дохід від продажу акцій 14 Доходи від непрямого оподаткування 18 Дивіденди 16 Заробітна плата найманих працівників 226 Чисті приватні внутрішні інвестиції 33 Нерозподілені прибутки корпорацій 21 Прибуткові податки 26 Прибутки корпорацій 56 Доходи від прямого оподаткування 77 Податки на прибуток корпорацій 19 Експорт 11 Державні закупівлі товарів і послуг 72

Завдання 5. Прагнучи привернути увагу до гігантським розмірам сучасних корпорацій, часто користуються порівнянням їх валової виручки від продажів з ВВП або ВНП малих країн (див. малюнок). На малюнку зверху позначена величина ВНП кожної з зазначених країн, а знизу - валова виручка корпорації, порівнянна з ВНП зазначеної країни:


ВНП


У результаті виходить, що в певному сенсі корпорація IBM більше, ніж Польща, оскільки її валова виручка перевищує ВНП Польщі. Чому таке порівняння некоректне?
Завдання 6. У СРСР в якості одного з основних макроекономічних показників обчислювався сукупний суспільний продукт (СОП). Він відрізняється від ВВП тим, що включає в себе вартість проміжної продукції, але не враховує послуги нематеріального характеру. Прокоментуйте доцільність переходу від СОП до ВВП як основні макроекономічні показники.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.6. Статистичні матеріали "
 1. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  статистичні матеріали для того, щоб довести відсутність зубожіння робітничого класу. Бернштейн поширював легенду про те, що Маркс нібито захищав теорію зубожіння тільки в своїх ран-них роботах в «найману працю і капіталі» і «Маніфесті Ком-муністіческой партії», а в пізніших творах Маркса і зокрема в «Капіталі» нібито вже немає цієї теорії. Це явна фальсифікація.
 2. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  статистичні матеріали, документа, показання свідків, посилання на авторитетні висловлювання вчених, практиків і т.п. Тільки такі джерела інформації дозволяють уникнути помилкових теоретичних побудов, відірваних від реальності. Щоб глибше пізнати досліджувані процеси, вчені вдаються до теоретичних узагальнень реальних фактів, відкривають тенденції і закони господарського розвитку. В
 3. Введення
  статистичному матеріалі, вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, а також офіційних публікаціях міжнародних організацій. У написанні підручника брав участь В.Н. Шитов (гл.
 4. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  статистичних матеріалах і методологічних відступах, виділені кольором і поміщені в рамку. Кожна частина починається з короткого опису їх змісту і внутрішньої логіки викладаються матеріалів, а закінчується короткими висновками. Ми поки не знаємо: Питання, переконливі відповіді на які до цих пір не знайдені, що не замасковані, як це прийнято робити для підвищення престижу дослідника, а
 5. Передмова
  статистичними матеріалами, що відображають зміни в сучасній господарського життя. Так, мова йде про розвиток такого фактора господарського розвитку, як науково-технічна революція, про структуру власності на Заході на рубежі XX-XXI ст. ; про нові форми грошей в інформаційному суспільстві; про інтерактивний бізнесі та ін Вперше показано дію таких законів ринку, як закон ціни з масового
 6. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  статистичних матеріалів. Ефекти доходу і заміщення за Хиксу полягають в наступному: різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто що дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу . Ефекти доходу і заміщення за Слуцькому пояснюються наступним чином: незмінний рівень реального доходу
 7. 4.5. Статистичні матеріали
  Дефіцит федерального бюджету РФ Дефіцит бюджету 1991р. 1992р. 1993р. 1994р . 1995р. 1996р. 1997р. 1998р. В трлн руб. 0,23 1,2 16,9 65,3 46,9 48,7 23,3 28,3 У% до ВВП 16,5 6,6 10,0 10,7 3,0 3,3 4,0 3,3 Джерело: Поточні тенденції в грошово-кредитній сфері, 1998, № 5 (63). Затверджений федеральний бюджет РФ на 1998 {foto81} Завдання Завдання 1. В економіці країни автономне
 8. 5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати
  статистичний щорічник »(M.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Грошові агрегати Федеральної резервної системи США 1 Готівкові гроші 2 Вкладу на вимогу 3 Дорожні чеки 4 Інші чекові вкладу М1=1 +2 +3 +4 +5 Ощадні вкладу 6 Термінові вкладу менше 100 тис. дол 7 Короткострокові вкладу в евродолларах 8 Угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом 9 Акції
 9. 6.3. Статистичні матеріали
  Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового
 10. 7.2. Пропозиція кредитних грошей комерційними банками. Мультиплікація вкладів
  статистичних матеріалах, опублікованих в Росії, величина грошового мультиплікатора розраховується діленням агрегату М2 на агрегат МО. Проаналізуйте цей спосіб підрахунку грошового
© 2014-2022  epi.cc.ua