Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва

Комплектність в аналізі виробничої діяльності розуміється двояко - як комплектність випущеної продукції і комплектність виробленої продукції. Комплектність випущеної продукції є необхідною умовою якості роботи підприємства, а отже, і його комерційного успіху. Перевірка комплектності може здійснюватися спеціальними службами якості підприємства.
Комплектність ж виробленої продукції на невеликих проміжках часу не є обов'язковою умовою функціонування підприємства, оскільки некомплектне виріб може бути доукомплектовано із залишків попереднього періоду, давши комплектний випуск.
Чим менше проміжок часу, на якому досягається комплектний випуск, тим краще. Для індивідуального виробництва комплектність досягається протягом часу виконання замовлення, в серійному виробництві вона повинна досягатися на проміжку часу, рівному ритму, тобто проміжку часу, требующемуся для виробництва одиниці продукції. Якщо з конвеєра заводу в поточному місяці кожну годину сходить один трактор, значить, ритм виробництва дорівнює 1 ч. На підприємстві з виробництва консервів або розливу мінеральної води ритм виробництва може бути рівний часткам секунди. При цьому зрозуміло, що для того щоб покрити потребу кінцевої операції у виробництві продукції, на кожній з попередніх операцій має бути вироблено стільки, щоб забезпечити комплектний кінцевий випуск, запланований на даний проміжок часу.
У міру того як посилюється ступінь паралельності виробництва, тобто одночасності виконання декількох операцій, виробництво стає комплектних. Прискорення цього процесу досягається дробленням операцій. Те, що робиться із заготівлею протягом 1 год, може робитися одночасно з декількома заготовками на операціях, що тривають 15, 20 або 30 хв. Ілюстрацією крайнього ступеня паралельності виробництва є виробничий конвеєр, на якому кожна операція по збірці складної техніки займає кілька хвилин, а через руки одного робочого протягом зміни проходять десятки виробів. Конвеєрні методи роботи широко використовуються в даний час в багатьох галузях народного господарства і виробництвах. Крім машинобудування, де цей метод з'явився ще на зорі XX в.
, Зараз він широко поширений в харчовій галузі при випуску продуктів харчування, при упаковці багатьох видів товарів і навіть в медицині (прикладом тут є організація операційного циклу в клініках МНТК "Мікрохірургія ока" Святослава Федорова).
Таким чином, комплектність виробництва тісно пов'язана з його ритмічністю. Некомплектність - наслідок недоліків в організації виробництва і плануванні, а також неефективного використання ресурсів. Ступінь неритмічність виробничої діяльності характеризується показниками дисперсії (або стандартного відхилення) і варіації. При розрахунку цих коефіцієнтів можливі два підходи. Перший з них показує відхилення і ступінь варіації показників щодо їх планових значень. Однак у сучасних російських умовах дуже часто планові значення відіграють лише роль орієнтиру виробничої діяльності. Тому в окремих випадках можливий другий підхід - розрахунок показників ритмічності на основі середніх значень продуктивності. Застосування такого підходу для аналізу комплектності і ритмічності роботи цеху з пошиття постільної білизни ілюструється прикладом 4.5.
Приклад 4.5. Цех № 4 швейного підприємства "Чайка" випускає комплекти постільної білизни. Дані про продукцію, виробленої та випущеної за II квартал 1998 р., наведено в табл. 4.10 і 4.11.
Таблиця 4.Дінаміка випуску продукції підприємством "Чайка" за II квартал 1998 р. у потижневої розбивці
(в тис. крб.)

. Динаміка випуску продукції підприємством "Чайка" за II квартал 1998 р. у потижневої розбивці


Таблиця 4.Опісательная статистика випуску продукції підприємством "Чайка" за II квартал 1998
(в тис. крб.)

Описова статистика випуску продукції підприємством "Чайка" за II квартал 1998


Бачимо, що протягом аналізованого періоду часу середній тижневий обсяг випущеної продукції перевищував обсяг виробленої продукції (517> 508). Це говорить про те, що комплектність в даний період досягалася за рахунок зачепила минулих тижнів. А оскільки в сумі за даний період випущено продукції менше, ніж вироблено (6200> 6099), зачепив цей зменшився, що може призвести до виробничих труднощам в III кварталі року.
Значення показників стандартного відхилення (16,5> 8,9) і варіації (3,2%> 1,7%) вказують на те, що виробництво продукції в зазначений період велося набагато менш ритмічно, ніж її випуск. Це свідчить в першу чергу про недоліки в організації виробництва. До того ж з наведених даних видно, що цех має чималі резерви збільшення обсягів виробництва, оскільки може виробляти в тиждень продукції на суму не менше 535 тис. руб., Тоді як середні дані за аналізований період (517 тис. руб. - Для випущеної продукції , 508 тис. руб. - для виробленої) істотно нижче цієї величини.
Крім недоліків в організації виробництва, на формування показників ритмічності і комплектності виробничого підрозділу впливають також багато факторів. Це можуть бути:
ритмічність роботи збутового та маркетингового підрозділів;
комплектність поставляються деталей, матеріалів і комплектуючих;
дефіцит кваліфікованих кадрів;
оптимальне використання наявного устаткування за часом, потужності і функціональними можливостями;
відсоток браку і т.д.
Доповненням аналізу комплектності і ритмічності служить аналіз незавершеного виробництва, в процесі якого встановлюються такі показники:
обсяг незавершеного виробництва на початок і кінець аналізованого періоду в абсолютному вираженні (у руб .);
складу незавершеного виробництва;
ступінь готовності виробів у незавершеному виробництві;
собівартість незавершеного виробництва по відношенню до собівартості готової продукції . Цей показник найбільш важливий, оскільки показує ступінь пов'язаності оборотних коштів.
Незавершене виробництво може обчислюватися по частинах (стадіях) виробничого циклу, по структурним одиницям підприємства, а також по всьому виробничому циклу або підприємству. Якщо обсяг незавершеного виробництва протягом тривалого періоду залишається високим, особливо якщо це деталі на початкових щаблях обробки, то це поганий знак - він свідчить про невдалу організації та некваліфікованому управлінні виробничим процесом на підприємстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва "
 1. 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ
  аналізованого періоду до суми планового випуску продукції за цей же період; шляхом підсумовування фактичних питомих ваг випуску за кожен період, але не більше планового їх рівня. Чим ближче коефіцієнт ритмічності виробництва до одиниці, тим рівномірніше виконання завдання. Коефіцієнт ритмічності показує, скільки випущено продукції у строки, встановлені планом графіком. Для оцінки
 2. Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів
  ритмічності поставок, тобто відповідність поставок товарів до обумовлених термінів. Оцінка ритмічності здійснюється за допомогою коефіцієнта аритмічності Арамова: {foto168} де q - обсяг поставки фактично і за договором. Перевезення вантажів - це процес просторового переміщення товарів з одного географічного пункту в інший, який можна описати певною сукупністю показників.
 3. 2.5.4. Прийом деталізації
  аналізу в багатьох областях науки, в тому числі і в аналізі фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів. При поєднанні з іншими прийомами деталізація дозволяє всебічно оцінити досліджувані явища і розкрити причини такого становища. Залежно від складності явища описують його показники расчленяются з тимчасового ознакою, за місцем здійснення господарських операцій,
 4. РЕЗЮМЕ
  комплектного обладнана, а тривають на основі ліцензійної угоди монтажем, налагодженням і пуском в експлуатацію, а також технічним обслуговуванням у процесі
 5. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  аналіз якої становить інтерес з погляду обгрунтованості зростання цієї частини
 6. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  аналізу є комплексність постачання, тобто дотримання певних співвідношень між найважливішими видами матеріальних ресурсів. Порушення комплексності постачання, як правило, призводить до порушення термінів виготовлення, асортименту та можливого зниження обсягу випуску. Безперебійна робота господарюючого суб'єкта неможлива без створення оптимальної величини запасів на здійснення програми
 7. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу. Будь-яка подібна методика покликана відповісти на ряд стандартних питань: - З яким майном підприємство почало роботу у звітному періоді? - В яких умовах протікала його робота в звітному періоді? - Яких фінансових результатів досягло підприємство за минулий період? - Як змінилося майновий стан підприємства до кінця звітного періоду? - Які перспективи
 8. 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ І РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  аналізу).
 9. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  ритмічну роботу з виробництва і реалізації товарів і послуг відповідно до запитів ринку на рівні мінімальної достатності. А це, в свою чергу, досягається нормуванням оборотних коштів шляхом визначення норм і нормативів. При цьому кожна група оборотних коштів нормується відповідно до принципів, Вира-лишнього їх функціональне призначення в кругообігу коштів. У сучасній
 10. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 11. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 12. 6.4. Виробництво споживної вартості як аналогія виробництву продукції
  ритмічності. Ритмічність виробництва продукції визнається як характеристика добре організованого виробничого процесу, що впливає на його ефективність. Чи стосується це до процесу виробництва споживчої вартості? Для раціональної організації процесу задоволення потреби обов'язковою попередньою умовою, про що вже було сказано раніше, є виявлення її характеру,
 13. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 14. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 15. 4.10.6. Виробництво і реалізація
  аналізу цих двох аспектів діяльності можуть виявитися далеко не ідентичними. При цьому, якщо на невеликих відрізках часу виробництво і реалізацію можна розглядати як незалежні один від одного функції, то в перспективі вони виявляються досить тісно пов'язаними: якщо нічого не виробляється, то що ж тоді реалізовувати, і, навпаки, якщо немає можливостей для реалізації, то як можна
© 2014-2022  epi.cc.ua