Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Як вже зазначалося вище, бухгалтерська звітність являє собою найбільш повну, досить об'єктивну і достовірну інформаційну базу, грунтуючись на якій можна сформувати думку про майновий і фінансовий стан підприємства. Оскільки відповідно до законодавства бухгалтерська звітність є відкритим джерелом інформації, а її склад, зміст і форми подання за основними параметрами уніфікованим, з'являється можливість розробки типових методик її читання та аналізу. Будь-яка подібна методика покликана відповісти на ряд стандартних питань:
- З яким майном підприємство почало роботу у звітному періоді?
- В яких умовах протікала його робота в звітному періоді?
- Яких фінансових результатів досягло підприємство за минулий період?
- Як змінилося майновий стан підприємства до кінця звітного періоду?
- Які перспективи фінансово-господарської діяльності підприємства?
Подібних питань може бути досить багато, проте вони групуються в три великі блоки, що відображають відповідно аспекти інвестування, фінансування та регулярності формування поточного фінансового результату:
- куди вкладені виділені підприємству фінансові ресурси, т.
е. наскільки оптимальна його інвестиційна політика;
- звідки отримані необхідні фінансові ресурси і наскільки оптимальна структура джерел підприємства;
- наскільки ритмічно і стабільно працює підприємство в плані отримання регулярних доходів, тобто які фінансові результати за звітний період у порівнянні з встановленими завданнями і в динаміці.
Незважаючи на те, що будь-яка методика аналізу носить творчий характер, за своєю спрямованістю й основними параметрами вона, безумовно, повинна підкорятися певній логіці. Іншими словами, ще до початку аналітичних розрахунків доцільно мати уявлення про послідовність лічильних процедур, їх інформаційному забезпеченні, взаємозв'язку, тобто потрібно мати обгрунтовану переконаність у тому, що, виконавши всі заплановані аналітичні процедури, можна буде стверджувати, що поставлена мета, а в даному випадку такою метою є формування думки і доказових висновків про майновий і фінансовий стан підприємства, досягнута.

Логіка аналітичних процедур зумовлюється наступними тезами:
аналітик повинен знати основні нормативні документи, якими регулюється складання та подання звітності, визначається зміст її окремих форм, розділів, статей;
повноцінні аналітичні процедури неможливі, більше того, розрахунки можуть бути безглуздими, якщо аналітик не розуміє економічного змісту статей звітності та розраховуються показників;
комплексність і логічна завершеність аналізу забезпечуються виділенням послідовно виконуваних взаємопов'язаних процедур, в основі яких лежить ідея ідентифікації економічного потенціалу підприємства і його зміни в часі (див. на рис. 1.3 у розділі 1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану використовують показники квартальної та річної
 3. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 4. ЛІТЕРАТУРА
  аналізу: Підручник. Вид. 3-е, перераб. М.: Фінанси і статистика, 1995. 7. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Пер. з англ. / Навчи, ред. перекладу чл.-кор. РАН І.І. Єлісєєва. Гол. ред. серії проф. Я.В. Соколов. М.: Фінанси і статистика, 1996. 8. Блатов Н.А. Баланс промислового підприємства і його аналіз. Л.: Ленпартіздат, 1940. 9. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: Повний
 5. 87. ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ бухгалтерської звітності
  аналіз показників звітності дають можливість виявляти недоліки в роботі і визначати шляхи їх усунення. Узагальнена інформація про діяльність організації використовується різними зацікавленими користувачами для прийняття певних ділових рішень. Виходячи з інтересів інформаційних потреб користувачів бухгалтерської звітності їх можна розділити на: 1) внутрішніх користувачів
 6. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  аналізу слід вивчити склад балансового прибутку, її структуру і динаміку. Аналіз структури прибутку (збитку) дозволяє оцінити вплив окремих її доданків на кінцевий фінансовий результат - прибуток (збиток) від діяльності підприємства за звітний рік. Найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства становить прибуток від реалізації, тому його зниження буде
 7. ГЛАВА Стабільність - шлях до успіху Уоррена
  фінансову звітність компанії, він дивиться на її стабільність. Стабільно високою є її рентабельність? Чи завжди у неї так мало боргів? Чи завжди немає потреби в тому, щоб витрачати серйозні суми на дослідження і розробки? Постійні чи прибутку? Чи стійкий ріст прибутків? Це і є та стабільність, який показується у фінансовій звітності, яка дасть Уоррену впевненість у довговічності
 8. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 9. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 10. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на
 11. ГЛАВА Огляд фінансової звітності: де приховано золото
  розділах ми детально досліджуємо статті всіх трьох категорій фінансової звітності та подивимося, якими індикаторами користується Уоррен, щоб зрозуміти, чи володіє його цікавить компанія стійким конкурентною перевагою, яке в довгостроковій перспективі принесе йому нові
 12. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. Основними статистичними показниками собівартості одиниці продукції є: 1) індекс динаміки собівартості одиниці продукції: {foto178} 2) абсолютна зміна
 13. ГЛАВА Куди Уоррен Баффет звертається за фінансовою інформацією
  фінансові звіти компаній. Найпростіше це зробити через служби «MSN.com» (moneycentral.msn.com / investor / home.asp) або «Yahoo's Finance» (www.finance.yahoo.com). Ми користуємося ними обома, але на «MSN.com» фінансові звіти більш докладні. Досить ввести назву компанії, і відкриється відповідна сторінка з фінансовою звітністю. Зліва ви виявите заголовок «Finance», під яким
 14. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  аналізі головним об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але
© 2014-2022  epi.cc.ua