Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.1. Принципи регулювання бухгалтерської та фінансової звітності в Росії

Способи регулювання бухгалтерської звітності в різних країнах світу суттєво відрізняються. У деяких країнах (США, Великобританія) відповідні нормативні документи розробляються в основному професійними неурядовими організаціями, в інших (Франція, Росія) - в основному державними органами.
Так, в США порядок складання звітності повністю визначається національними обліковими стандартами, які відомі як Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) і мають рекомендаційний характер. Вплив державних органів проявляється не настільки явно, як у багатьох інших країнах. Зокрема, Комісія з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC), що є урядовою організацією і забезпечує моніторинг діяльності корпорацій, що котирують цінні папери на фондових біржах, почасти здійснює регулювання їх фінансової звітності та загальних принципів аудиту. Проте регулятиви основних розробників подібних документів - Американського інституту присяжних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) і Ради з розробки стандартів фінансового обліку (Financial Accounting Standards Board, FASB) - зізнаються SEC і певною мірою служать в якості основи при підготовці власних регулятивов.
У Великобританії основним регулятивом є Закон про компанії, окремий і досить об'ємний розділ якого присвячений веденню обліку та аудиту; в цьому ж документі наведено зразки форматів балансу (два формати) і звіту про прибутки і збитки (чотири формату), приписані Четвертої директивою, розробленої в рамках ЄС і що є обов'язковою для всіх країн - членів ЄС. Британські національні стандарти бухгалтерського обліку (так званий британський ГААП) носять лише рекомендаційний характер і доповнюють закон.
У Франції ведення бухгалтерського обліку регулюється двома основними документами: Законом про бухгалтерський облік і декретом про бухгалтерський облік. Що стосується методології обліку, то вона задається національним планом рахунків (Plan Comptable General). В даний час російська система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в значній мірі сполучається з французькою.
У дореволюційній Росії порядок складання бухгалтерської звітності не регулювався державними органами; перше речення за її уніфікації було зроблено А.К. Рощаховський в 1910 р. Необхідність певної уніфікації звітності визначалася двома обставинами. По-перше, відсутність будь-яких централізованих рекомендацій або загальноприйнятих і більш-менш широко поширених принципів складання звітності призводило до виключного різнобою в трактуванні об'єктів обліку і, головне, в алгоритмах розрахунку прибутку, що, на думку державних органів, позначалося на реальності надходили в скарбниці податків.
По-друге, певна уніфікація звітних даних була життєво необхідна і для подальшого розвитку бізнесу, оскільки завдяки їй потенційні контрагенти могли отримати достатньо реальну картину про майновий та фінансовий стан один одного.
У роки радянської влади роль центральних органів в регулюванні обліку та звітності різко зросла. Вважалося, що звітність повинна була забезпечувати інформаційну підтримку домінували в той час вертикальних зв'язків між господарюючими суб'єктами. Базовими регулятивами в області бухгалтерського обліку були так звані положення: Положення про головних бухгалтерів, Положення про бухгалтерських звітах і балансах та ін Основною тенденцією в регулюванні звітності в радянський період була жорстка регламентованість її складу. Формати звітності розроблялися Міністерством фінансів і могли уточнюватися республіканськими і галузевими міністерствами. У ті роки була звичайною практика внесення змін до формати 2 рази на рік - у зв'язку із затвердженням річної та квартальної звітності.
У міру ослаблення політики жорсткого централізованого планування і регулювання та впровадження елементів ринкової економіки в нашій країні досить активно почали з'являтися спільні підприємства, головним чином за участю іноземного капіталу. Серед причин, які перешкоджали цьому, безумовно прогресивному, процесу і називалися іноземними інвесторами, була теза про несумісність систем бухгалтерського обліку в СРСР і на Заході і, як наслідок, про неправильному трактуванні прибутку, що є, як відомо, основним цільовим показником переважної більшості західних бізнесменів. Справа в тому, що згідно з основоположними документами, що регулювали діяльність спільних підприємств, останні повинні були вести оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у порядку діяв у СРСР для радянських державних підприємств. Певною мірою можна стверджувати, що саме іноземні бізнесмени, отримавши певну підтримку і взаєморозуміння з боку представників Міністерства фінансів РФ та провідних російських фахівців, виступили ініціаторами проведення заходів щодо перебудови системи бухгалтерського обліку в нашій країні.
Відразу ж підкреслимо, що подібна нестиковка моделей бухгалтерського обліку не є унікальною, властивою тільки Росії; вона носить глобальний характер і відома як проблема гармонізації бухгалтерського обліку. Ця проблема розробляється вченими та практиками вже протягом багатьох років, і в даний час вже сформульовані основні принципи і підходи до її вирішення.
Певна уніфікація принципів ведення обліку та складання звітності досягається шляхом впровадження так званих міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards, IAS) *, що розробляються Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Committee, IASC) **. Ці стандарти в тій чи іншій мірі прийняті практично всіма економічно розвиненими країнами світу (мається на увазі, що стандарти деяким чином включені в національні системи регулювання обліку та звітності).
* У російській перекладі ці стандарти названі як Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). У 1999 р. видавництво "Аскери" випустило вже друге видання цих стандартів із змінами та доповненнями.
** З моменту свого створення в 1973 р. IASC розробив 39 стандартів, проте у міру розширення і вдосконалення нормативного господарства деякі стандарти були скасовані або поглинені іншими. В даний час діє 35 стандартів.
Зусилля щодо вдосконалення IAS робляться і в даний час. Крім того, протягом останніх років ведуться інтенсивні розробки базового набору стандартів, які будуть прийняті всіма фондовими біржами світу. Робота проводиться в рамках спільного проекту між IASC та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів і бірж (International Organization of Securities Commissions. IOSCO).
У Росії в останні роки здійснено досить інтенсивні заходи щодо вдосконалення системи бухгалтерського обліку: засновано Інститут професійних бухгалтерів Росії, введений новий План рахунків, розробляються національні стандарти тощо Всі ці зміни, в тому числі і щодо принципів регулювання бухгалтерського обліку, були обумовлені різними причинами, серед яких - необхідність інтеграції вітчизняної бухгалтерської професії в світову спільноту, що й було закріплено прийняттям в 1998 р. Програми реформування бухгалтерського обліку в Російській Федерації, яка передбачає здійснення в найближчі роки модернізації вітчизняної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів обліку та звітності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Принципи регулювання бухгалтерської та фінансової звітності в Росії "
 1. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  бухгалтерської звітності. Попередній аналіз здійснюється перед складанням бухгалтерської та фінансової звітності, коли ще є можливість змінити ряд статей балансу, а також для складання пояснювальної записки до річного звіту. На основі даних підсумкового аналізу фінансово економічного стану виробляються майже всі напрямки фінансової політики підприємства, і від того,
 2. 4.2. Склад і зміст бухгалтерської звітності
  бухгалтерської звітності як найбільш достовірного і передбачуваного джерела інформації в тій чи іншій мірі регулюється різними нормативними документами. Історично склалося так, що в нашій країні як кількість звітних форм у складі річного звіту, так і їх наповнення постійно змінювалося. Якщо в середині 80-х років бухгалтери змушені були включати в річний звіт кілька
 3. 87. ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ бухгалтерської звітності
  бухгалтерського, статистичного, оперативно-технічного), забезпечує зв'язок і зіставлення планових, нормативних та облікових даних, представлених у вигляді таблиць, зручних для сприйняття інформації всіма користувачами. Бухгалтерську звітність організацій класифікують за трьома основними ознаками: 1) періодичності складання; 2) обсягом відомостей, що містяться у звітності; 3) ступеня
 4. ЛІТЕРАТУРА
  регулювання підприємницької діяльності: Навчальний посібник. М.: Бухгалтерський облік, 1996. 5. Бакаєв О.С., Шнейдман Л.З. Облікова політика підприємства. М.: Бухгалтерський облік, 1994. 6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. Вид. 3-е, перераб. М.: Фінанси і статистика, 1995. 7. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Пер. з англ. / Навчи, ред. перекладу
 5. Введення
  бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також створення системи аудиту, спрямованої на забезпечення всіх зацікавлених користувачів необхідною і достовірною інформацією, що характеризує реальний фінансовий стан організацій. В даний час розпочався новий етап податкової реформи і розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту, спрямований на прискорення перетворень
 6. 4.3. Логіка та інформаційна база аналізу майнового і фінансового положення підприємства
  принципі, навіть звіт про прибутки і збитки може розглядатися як додаток до балансу, тобто як документ, в якому розкривається наведений у балансі показник чистого прибутку, отриманого підприємством за минулий звітний період. * Результати проведеного західними фахівцями ранжирування розділів річного звіту за ступенем їх важливості для аналізу наведені в [Ковальов, Патров, с. 347].
 7. Метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль.
 8. Глава XVIII Системи обліку
  принципах обліку XVIII в., - Це все одно, що керувати машиною з вичавленим ручним гальмом. Загалом, їхати можна, але шуму і диму буде дуже багато. Проблема не в недоліку інформації як такої. Бухгалтерський облік зараз є однією з найбільших сфер діяльності в США. З 1978 по 1985 р. загальний обсяг послуг тут збільшився на 15%. Одночасно число бухгалтерів збільшилася на 30% - з 1
 9. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
  бухгалтерського обліку і звітності та всіх видах інформації, що характеризує економічну сторону виробництва. При цьому використовується не тільки економічна, а й технічна, технологічна, екологічна, соціальна та інша інформація. Всі джерела економічної інформації діляться на облікові та Позаоблікове. До джерел облікової інформації відносяться дані бухгалтерського, статистичного,
 10. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  регулювання, ведення бухгалтерського обліку та умови їх фінансової діяльності Інструкція розділяє здійснювані операції на два види: операції за бюджетними коштами, операції з позабюджетної діяльності. Фінансова діяльність охорони здоров'я регулюється законом РФ «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації», який у якості джерел фінансування їх
 11. 5.6. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємств
  бухгалтерська звітність. Привабливість використання даних, наведених у ній, визначається їх доступністю, відносно високим ступенем єдності методології розрахунків, а також поширеністю цього інформаційного джерела, адже бухгалтерська звітність складається усіма без винятку господарюючими суб'єктами нашої країни. По суті, при проведенні зовнішнього аналізу, коли
 12. 4.1.3. Публікація звітності
  регулювання правил публікації звітності. Сенс цієї процедури досить очевидний - зробити доступними для всіх зацікавлених осіб звітні дані відкритих акціонерних товариств. Публікація важлива не тільки і не стільки як можливість здійснення контрольної функції з боку інвесторів і кредиторів, але і як один із способів підтримки ринку цінних паперів даної компанії і залучення
 13. Питання 1 Економічна роль податку на додану вартість
  принципом; платник податків відібраний на підставі іншої інформації, аналіз якої дозволяє зробити висновок про можливість виявлення податкових правопорушень; організація
© 2014-2022  epi.cc.ua