Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.3. Логіка та інформаційна база аналізу майнового і фінансового положення підприємства

Аналіз за даними доступною звітності може виконуватися різними способами залежно від поставлених цілей, бажаної точності результатів аналізу, наявного для аналітичних розрахунків часу та ін Бухгалтерська звітність являє собою комплект взаємозалежних документів, всі вони мають певну пізнавальну цінність, оскільки характеризують один і той же об'єкт, тільки з різних сторін. Тому навряд чи є правомочним виділяти за значимістю ту чи іншу звітну форму, хоча подібні опитування серед аналітиків робилися. Західні фахівці зазвичай віддають перевагу звіту про прибутки і збитки, ставлячи баланс на друге місце *.
У Росії традиційно пріоритет має баланс, оскільки саме в балансі наведено в агрегованому вигляді показники всіх інших звітних форм. В принципі, навіть звіт про прибутки і збитки може розглядатися як додаток до балансу, тобто як документ, в якому розкривається наведений у балансі показник чистого прибутку, отриманого підприємством за минулий звітний період.
* Результати проведеного західними фахівцями ранжирування розділів річного звіту за ступенем їх важливості для аналізу наведені в [Ковальов, Патров, с. 347].
Баланс досить об'ємний в змістовному плані, тому в умовах варіабельності його структури, передбаченої діючими нормативними документами, змінюється і ступінь його аналітичності.
Тому очевидно, що в загальному випадку аналіз може виконуватися одним із двох способів: а) на підставі вихідної звітності; б) на підставі трансформованої, тобто підготовленої до аналізу, звітності.
Кожен з цих способів має свої очевидні переваги і недоліки і сфери застосування. Дамо коротку їх характеристику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Логіка та інформаційна база аналізу майнового і фінансового положення підприємства "
 1. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  логіці. Іншими словами, ще до початку аналітичних розрахунків доцільно мати уявлення про послідовність лічильних процедур, їх інформаційному забезпеченні, взаємозв'язку, тобто потрібно мати обгрунтовану переконаність у тому, що, виконавши всі заплановані аналітичні процедури, можна буде стверджувати, що поставлена мета, а в даному випадку такою метою є формування думки і
 2. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 3. Особливості визначення податкової бази при передачі майнових прав
  база по операціях реалізації зазначених товарів (робіт, послуг) визначається в порядку, передбаченому статтею 154 НК. Податкова база при поступку новим кредитором, який отримав грошову вимогу, що випливає з договору реалізації товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, визначається як сума перевищення сум доходу, отриманого новим кредитором при
 4. 1.4 . Значення аналізу для зміцнення і нарощування економічного потенціалу підприємства
  аналізі економічного становища суб'єкта господарювання є поняття економічного потенціалу комерційної організації та його перманентного зміни з плином часу. У науковій літературі відомі різні підходи до визначення цього поняття. Зокрема, в цій книзі ми будемо розуміти під економічним потенціалом здатність підприємства досягати поставлені перед ним мети, використовуючи
 5. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 6. Математична логіка
  логіка являє собою сукупність штучних формалізованих мов, для яких встановлюються такі їх логічні властивості, як довідність, виводимість, слідство і т.д. На відміну від класичної математичної логіки, що базувалася на принципі двозначності (визнання судження або істинним, або хибним), сучасна математична логіка керується принципом багатозначності,
 7. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 8. Податкова база
  база з прибутку, що обкладається за ставкою, відмінною від ставки 24%, визначається платником податку окремо. Доходи і витрати платника податку враховуються в грошовій формі. Доходи, отримані в натуральній формі в результаті реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав (включаючи товарообмінні операції), враховують виходячи з ціни угоди з урахуванням положень статті 40 НК.
 9. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 10. Формальна логіка
  логіка не протиставляється формальній логіці і не виключає її необхідність. Діалектична логіка використовує результати формальної логіки при встановленні загальних законів руху мислення до істини. Формальна логіка, вивчає форми мислення, поняття, судження, умовиводи, докази, розглядає їх з точки зору логічного будови, відволікаючись від конкретного змісту,
 11. Висновки
  логіку, рівноважний і нерівноважний принципи, кількісні та якісні оцінки. 2. За допомогою аналізу виділяють окремі сторони явища з метою встановлення їх специфіки. Синтез ж об'єднує розчленовані аналізом частини для виявлення того загального, що їх пов'язує в єдине ціле. 3. Індукція характеризується рухом процесу пізнання від одиничних, приватних суджень до загальних умовиводів,
© 2014-2022  epi.cc.ua