Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.2. Склад і зміст бухгалтерської звітності

У попередніх розділах книги показано, що склад бухгалтерської звітності як найбільш достовірного і передбачуваного джерела інформації в тій чи іншій мірі регулюється різними нормативними документами. Історично склалося так, що в нашій країні як кількість звітних форм у складі річного звіту, так і їх наповнення постійно змінювалося. Якщо в середині 80-х років бухгалтери змушені були включати в річний звіт кілька десятків обов'язкових до заповнення форм, то на початку 90-х років їх число скоротилося до трьох (баланс, звіт про фінансові результати та їх використання і додаток до балансу підприємства).
В останні роки знову спостерігається деяке збільшення числа централізовано затверджуваних форматів звітності. Така ж мінливість властива і статтям звітності - змінювалися їх число, наповнюваність, місце розташування, способи угруповання та ін Наведемо коротку характеристику діючих основних форм звітності та економічну інтерпретацію окремих їх статей в обсязі, достатньому для розуміння логіки і послідовності процедур аналізу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Склад і зміст бухгалтерської звітності "
 1. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  складанням бухгалтерської та фінансової звітності, коли ще є можливість змінити ряд статей балансу, а також для складання пояснювальної записки до річного звіту. На основі даних підсумкового аналізу фінансово економічного стану виробляються майже всі напрямки фінансової політики підприємства, і від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих
 2. 87. ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ бухгалтерської звітності
  складання; 2) обсягом відомостей, що містяться у звітності; 3) ступеня узагальнення звітних даних. Залежно від охоплюваного періоду діяльності організації розрізняють проміжну та річну звітність. Проміжною вважається звітність, складена на внутригодовую дату (місячна, квартальна). Місячна і квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
 3. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  склад, зміст і форми подання за основними параметрами уніфікованим, з'являється можливість розробки типових методик її читання та аналізу. Будь-яка подібна методика покликана відповісти на ряд стандартних питань: - З яким майном підприємство почало роботу у звітному періоді? - В яких умовах протікала його робота в звітному періоді? - Яких фінансових результатів досягло
 4. Метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль.
 5. ЛІТЕРАТУРА
  бухгалтерського обліку. М.: Фінанси і статистика, 2000. 21. Стратегія і тактика антикризового управління фірмою. / Под ред. А.П. Градова і Б.І. Кузіна. СПб.: Спеціальна література, 1Фінансовий менеджмент. Комп'ютерний практикум: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Ковальова, проф. В.А. Ірікова. М.: Фінанси і статистика, 1998. 22. Хендриксен Е.С., Ван Бреда М.Ф: Теорія бухгалтерського обліку:
 6. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
  бухгалтерського обліку і звітності та всіх видах інформації, що характеризує економічну сторону виробництва. При цьому використовується не тільки економічна, а й технічна, технологічна, екологічна, соціальна та інша інформація. Всі джерела економічної інформації діляться на облікові та Позаоблікове. До джерел облікової інформації відносяться дані бухгалтерського, статистичного,
 7. Податок на прибуток організацій
  складі позареалізаційних витрат. 19. Витрати платника податку на придбання (виготовлення) призів, які вручаються переможцям розіграшів таких призів під час проведення масових рекламних кампаній, здійснені ним протягом звітного (податкового) періоду, для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються в розмірі: 1) фактично зроблених витрат; 2) не більше 1% витрат
 8. Введення
  складено відповідно до вимог стандарту до навчально-методичних видань. У ньому зібрані федеральні закони, що зачіпають оподаткування та податковий контроль, станом на 1 жовтня 2007 року. Робота містить інформацію про федеральних податки Росії, про зміни в Податковому Кодексі РФ, а також про регіональні, місцеві податки і податки спеціальних режимів. Автор висловлює
 9. 4.1.3. Публікація звітності
  бухгалтерському обліку та звітності. Надалі питання публікації знайшли відображення в Цивільному кодексі РФ і Федеральних законах "Про акціонерні товариства" та "Про бухгалтерський облік". У ст. 97 ГК РФ визначено, що "відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків"; той же вимога передбачена і ст. 92
 10. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  складу, економічного змісту і методів розрахунку показників, що використовуються в міжнародній статистичній практиці, але відсутніх у чинній звітності; | розроблення та інтеграції в єдину статистичну систему нових форм первинного обліку бухгалтерської, фінансової, банківської та митної звітності відповідно до міжнародних правил; | впровадження нових методів обробки
 11. 2.3.2. Комп'ютерна обробка даних
  складі мінімальні аналітичні можливості - зазвичай тільки розрахунок деяких фінансових коефіцієнтів і співвідношень. Системи складніше, наприклад Platinum, включають у свої аналітичні пакети обробку більшого обсягу інформації, не тільки бухгалтерської, а й відноситься до сфери управлінського обліку. Найбільш розгорнуті інформаційні системи, такі, як BAAN або R-3, впроваджуються великими
© 2014-2022  epi.cc.ua