Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.3.2. Комп'ютерна обробка даних

Уявити собі аналіз фінансово-господарської діяльності сучасного підприємства без використання комп'ютерної техніки неможливо. Існує безліч бухгалтерських комп'ютерних програм, що дозволяють досить ефективно вести бухгалтерський облік і формувати звітність.
На невеликих підприємствах впроваджуються зазвичай прості бухгалтерські системи типу "1-С Бухгалтерія", "Галактика", "Парус" і т.п. Ці системи мають у своєму складі мінімальні аналітичні можливості - зазвичай тільки розрахунок деяких фінансових коефіцієнтів і співвідношень.
Системи складніше, наприклад Platinum, включають у свої аналітичні пакети обробку більшого обсягу інформації, не тільки бухгалтерської, а й відноситься до сфери управлінського обліку.
Найбільш розгорнуті інформаційні системи, такі, як BAAN або R-3, впроваджуються великими виробничими компаніями і дозволяють не тільки узагальнювати та систематизувати бухгалтерські дані, а й в реальному часі контролювати виробничі процеси.
Крім фінансової інформації такі системи обробляють і дані в натуральному вимірі.
У всіх комп'ютерних інформаційних системах, однак, функції аналізу не є основними. Метою їх установки на всіх підприємствах є оптимізація бухгалтерського обліку та контролю за фінансовими потоками, рідше - інтереси ефективного планування. Передбачається, що працювати з цими системами будуть співробітники, в чиї обов'язки розгорнутий аналіз діяльності всього підприємства не входить. Тому складних математичних, статистичних та економетричних процедур і методів у самих бухгалтерських та управлінських інформаційних системах не передбачено. Для цього існують спеціальні прикладні пакети аналізу. Хорошим прикладом такої аналітичної системи є пакет Statistica. Невеликий, але досить функціональний аналітичний пакет входить до складу табличного процесора MSExcel, що працює в середовищі Windows.
Комп'ютери, що працюють з Windows, є найбільш поширеними в нашій країні і в світі.
Тому, якщо ви вже користуєтеся таблицями Excel, є сенс познайомитися і з його можливостями аналізу даних. Пакет цей можна знайти в рядку меню "Дані> Аналіз даних", потім вибрати з пропонованих видів аналізу цікавить вас. Дуже зручний Excel для проведення кореляційного і регресійного аналізу.
За останні роки комп'ютери стали звичайним інструментом на більшості підприємств, однак багато його можливості ще недооцінюються керівниками та співробітниками планово-аналітичних служб. У випадках, коли потрібна обробка великої кількості інформації, коли необхідно розробляти плани, моделі, шляхи найбільш ефективного використання ресурсів і виробляти оптимальні рішення, комп'ютер є ідеальним інструментом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3.2. Комп'ютерна обробка даних "
 1. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Комп'ютерні та телекомунікаційні технології; - автоматизовані інформаційні системи і механізми надання послуг на їх основі; - інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (технологічна мережева середу передачі та обробки даних); - інформаційна індустрія, в т.ч. індустрія засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку; - обчислювальний комплекс як технічний базис
 2. Про автора
  комп'ютерні алгоритми для вирішення завдань і досвід на ринках, Річ зумів створити першу в світі програму для аналізу цінових дані за всіма правилами і вказівками хвильового принципу Елліотта. Використовуючи розподіл потужності декількох тисяч комп'ютерів через Інтернет для обробки даних, Рич і його команда змогли виконати всебічний аналіз кожного нюансу хвильового принципу. Річ захоплений
 3. Силові роз'єми
  комп'ютерну систему або інші електроприлади. Це невеликий пристрій це-ною в $ 5 врятувало всю мою комп'ютерну систему. Збираючись вста-вливати будь-яке електроустаткування, насамперед перевірте елек-тричні розетки
 4. РЕЗЮМЕ
  обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними організаціями з різних сфер економічної діяльності, ставлять питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 5. макрофільтр
  комп'ютерній базі даних з найбільшою перекупленістю. Це легко зробити за допо-могою фільтра перекупленности. Він дозволить вам в будь-який день переглянути базу даних на предмет паперів, здатних стати відмінними кандидатами на короткий продаж. Мій фільтр зустрічається в програмі MetaStock компанії Equis International. Дуже важливий момент: перекуплені акції можуть залишатися в зростаючому
 6. Позиції США у світовому виробництві
  комп'ютерного обладнання - 34% (Японія - 27%, Німеччина - 4%, КНР - 1%) і т.д. Тільки у виробництві засобів зв'язку американські показники рівні японським по 25% світового виробництва. При цьому слід зазначити, що за відносним показником «економіки знання» США поступаються ФРН, по високотехнологічному виробництву Японії, Британії. Високотехнологічні галузі забезпечують 3,7% виробництва в
 7. . Комп'ютерний категоріальний контроль
  комп'ютерні, відео-і кіноматеріали, які ілюстрували б пропоновану концепцію ФТЕ. Задачники, збірники, вправи Їх розробляють традиційно. Вони повинні відповідати концепціям, викладеним у підручниках. Навчальні колекції реальних об'єктів Необхідно спеціально готувати навчальні колекції реальних об'єктів, які полегшують пізнання економіки. Вони можуть бути
 8. Терміни і поняття
  комп'ютерні програми по складанню
 9. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  обробку та публікацію статистичних даних. До першого типу організацій відносяться прово-дившиеся раніше міжнародні статистичні конгреси (МСК) і чинний нині Міжнародний статистичний інститут. До другого типу - статистичний апарат ООН та її спеціалізованих установ і статистичні служби інших численних міжнародних організацій. Основна практична діяльність в
 10. Ринковий підхід
  обробки фінансових показників діяльності фірми. Метод угод заснований на аналізі цін придбання контрольних пакетів акцій. У цьому методі використовується той же інструментарій, що і в попередньому, з тією лише різницею, що тут, як правило, використовується обмежений набір оціночних коефіцієнтів (зазвичай ціна / прибуток і ціна / балансова вартість) через недостатність даних. Метод
 11. Електронні засоби платежу
  комп'ютерного грошового обігу (СКДО) на території Росії дасть ефект істотного скорочення обсягів готівкової грошової маси, прискорення обороту грошової одиниці, підвищення якості та скорочення термінів обслуговування населення за всіма видами розрахунково-касових та вкладних операцій, більш жорсткого контролю за фінансово-господарською діяльністю, значного обмеження можливості
 12. 20. ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  обробки та аналізу цих даних. З боку дослідника розробка плану вимагає великих здібностей. Ця стадія включає не просто вибір певних методів проведення маркетингових досліджень, а розробку в рамках маркетингових досліджень специфічних завдань. На цьому етапі також визначається потреба в інформації, тип необхідної інформації, джерела і методи її одержання. 4. Збір
 13. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  обробка і порівняння економічних показників. Головна мета аналітичної обробки - розкрити причинний зв'язок і виміряти вплив факторів на той чи інший показник. Аналітична обробка економічних показників здійснюється за допомогою математичних, статистичних та інших методів. Узагальнення результатів аналізу проводиться для оцінки діяльності підприємства за звітний період і
 14. 4.1. Зв'язок та інформаційні системи
  обробкою, зберіганням, передачею і розподілом різного роду інформації. Вони служать стрижнем системи управління господарськими процесами. Зв'язок - складова частина швидко розвивається інформаційної сфери на всіх рівнях, як на національному, так і на глобальному. Ускладнення структури господарських комплексів, висока взаємозалежність галузей господарства, окремих підприємств на
 15. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  обробки та розподілу статистичних даних на основі технічного переоснащення органів статистики та обліку; | вдосконалення організації обліку і проведення статистичних робіт, включаючи можливості використання Державного регістру підприємств і організацій усіх форм власності та господарювання, переходу від суцільних спостережень до вибіркових, підвищення ролі в цій справі
 16. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  даних. 2. Інформація, дані, необхідні для прийняття рішень, офіційно опубліковані показники, що характеризують окремі галузі діяльності, в тому числі господарської. УНІФІКАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ - приведення до єдиного вигляду і методам розрахунків, які використовуються різними країнами, галузями і сферами господарства показників економічного розвитку з метою забезпечення їх
© 2014-2022  epi.cc.ua