Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

72. Загальнодержавне планування

Планування народного господарства є не тільки різноманітної практичної діяльністю, а й виниклої під її впливом великою областю економічної науки. Висновки науки про планування народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами та рекомендаціями.
У системі економічних наук державне планування стоїть між політичною економією та галузевими економіками. Політична економія вивчає закони розвитку суспільного відтворення.
Аналіз цих законів складає теоретичну базу науки планування, яка конкретизує характеристику закономірностей відтворення суспільного продукту, досліджує специфіку прояву економічних законів, що визначає зміст народно-господарських планів.
Галузеві економіки виходячи з основних положень науки про планування народного господарства досліджують особливості планомірної організації процесів відтворення в окремих галузях.
У плануванні народного господарства використовуються висновки, фактичні дані і методи дослідження, застосовувані галузевими економіками та іншими економічними науками, такими як статистика, фінанси і кредит, бухгалтерський облік і т.
д.
Крім того, наука про планування тісно пов'язана з математикою, технічними та природничими науками. Планування народного господарства одночасно є і економічним, і соціальним плануванням.
Вирішуючи завдання розвитку економіки, плани (особливо перспективні) завжди передбачали вирішення найбільших соціальних проблем.
Методологію планування можна визначити як сукупність його принципів, тобто найбільш загальних, корінних закономірностей розробки, обгрунтування планових завдань і забезпечення виконання планів, а методику планування (невід'ємну частину методології) як сукупність методів, прийомів , способів розробки, обгрунтування, перевірки виконання планових завдань.
Методологія та методика планування єдині для всіх різновидів планів, але на різних стадіях планування використовуються і специфічні прийоми.
Серед методологічних принципів планування необхідно виділити загальні принципи управління народним господарством:
- єдності політики і економіки при пріоритеті політичного підходу;
- науковості управління;
- демократичного централізму;
- поєднання інтересів суспільства, колективів, особистості.

Вироблені наукою про планування народного господарства принципи і методи розробки та обгрунтування планів багаторазово перевірені па практиці і дозволяють успішно вирішувати найскладніші завдання планомірної організації суспільного виробництва, підтримувати високі і стійкі темпи розвитку економіки, забезпечувати неухильне зростання народного добробуту і культури.
Без перспективних планів неможливо визначити головні напрямки розвитку економіки і культури, здійснити корінні структурні зміни в економіці, забезпечити вирішення найважливіших соціальних проблем.
Корінні питання науково-технічного прогресу, створення нових галузей виробництва і нових промислових вузлів, комплексного розвитку республік і економічних районів, підвищення життєвого рівня трудящих також можуть бути вирішені тільки в перспективних планах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 72. загальнодержавного планування "
 1. Роль держави
  загальнодержавного, регіонального, цільового, галузевого і внутрішньофірмового планування. На загальнодержавному рівні розробляється ціла система планів, прогнозів, програм індикативного характеру, що означають основні і бажані для суспільства в цілому орієнтири економічного і соціального розвитку. Загальнодержавні плани в зв'язку з незначною часткою державного сектора
 2. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Японії: визначити структуру податкової системи, склад і види податків і зборів, розподіл податків і зборів по
 3. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 4. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 5. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції: визначити структуру податкової системи, склад і види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості
 6. 1. Фіскальна функція оподаткування
  загальнодержавний центр Римської імперії, куди стікалися всі види доходів, податків і зборів, вироблялися державні витрати і т. д. (звідси позначення терміном «фіск» державної скарбниці). Фіскальна функція є основною функцією оподатковування. За допомогою даної функції реалізується головне призначення податків: формування і мобілізація фінансових ресурсів держави, а
 7. 4. Планування та використання площ
  планування робочих місць та організації виробництва та збирання дозволяє різко скоротити час на транспортування і складальні операції. Наприклад, на авіабудівному заводі "Макдоннел Ейркрафт" в Сент-Луїсі використання такого роду "операційних центрів" дозволило скоротити час складання певних типів обладнання більш ніж в 10 разів при використанні тих же самих інструментів. В
 8. Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
  загальнодержавних фондів грошових коштів в РФ входять: 1) державний бюджет; 2) позабюджетні фонди (пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд соціального страхування, фонди розвитку НДДКР і ін.) Державний бюджет - це один з найважливіших інструментів державного регулювання економіки. Структура державного бюджету визначає
 9. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»
  загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки Великобританії : особистий прибутковий податок, корпоративний податок і податок на додану вартість. Дайте коротку характеристику місцевих податків Великобританії за елементами. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці дайте загальну характеристику податковій системі Франції (вкажіть її особливості,
 10. Функція управління - планування
  планування - спирається на інформаційно-аналітичну функцію і також властива будь-якому суб'єкту управління. Планування обгрунтовує і визначає напрямки діяльності системи управління економічним суб'єктом на всіх рівнях ієрархії. Крім того, дана функція визначає цілі, завдання і заходи щодо їх здійснення. Зараз до функції планування ставляться дещо спрощено, вважаючи, що вона
 11. ГЛАВА 6. Бюджетне планування
  планування
 12. Висновки
  планування є найважливішим інструментом раціонального господарювання в ринковій економіці і необхідною умовою залучення зовнішніх інвесторів. 2. У Росії розширюється набір професійних послуг з планування ц управлінню, до яких відносяться насамперед консалтинг і перевірка фінансового стану підприємства (аудит). Ці послуги надаються незалежними фірмами, а також
 13. Тема 19 Податкове планування на макрорівні
  планування на
© 2014-2022  epi.cc.ua