Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

71. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

Держава впливає на ринковий механізм через свої витрати, оподаткування, регулювання і державне підприємництво.
Державні витрати вважаються одним з важливих елементів макроекономічної політики. Вони впливають на розподіл як доходу, так і ресурсів. Державні витрати складаються з державних закупівель та трансфертних платежів. Державні закупівлі являють собою, як правило, придбання суспільних товарів (витрати на оборону, будівництво та утримання шкіл, автодоріг, наукових центрів і т. д.).
Трансферні платежі - це виплати, що перерозподіляють податкові доходи, отримані від усіх платників податків, певним верствам населення у вигляді допомог з безробіття, виплат у зв'язку з інвалідністю і т. д.
Іншим важливим інструментом державного впливу є оподаткування.
Податки - основне джерело бюджетних коштів. У державах з ринковою економікою стягуються різні види податків.
Одні з них носять видимий характер, наприклад прибутковий податок, інші не настільки очевидні, оскільки накладаються на виробників сировинних ресурсів і впливають на домогосподарства непрямим шляхом у вигляді більш високих цін на товари.

Податки охоплюють як домогосподарства, так і фірми. У вигляді податків в бюджет потрапляють значні суми. Державне регулювання покликане координувати економічні процеси і погоджувати приватні та громадські інтереси. Воно здійснюється в законодавчій, податкової, кредитної та Субвенционная формах. Законодавча форма регулювання регламентує діяльність підприємців.
Прикладом можуть служити антимонопольні закони. Податкова і кредитна форми регулювання передбачають використання податків і кредитів для впливу на національний обсяг виробництва. Змінюючи податкові ставки і пільги, уряд впливає на звуження або розширення виробництва. При зміні умов кредитування держава впливає на зменшення або збільшення обсягу виробництва.
Субвенционная форма регулювання передбачає надання державних субсидій або податкових пільг окремим галузям або підприємствам. До їх числа зазвичай відносять галузі, що формують загальні умови для формування суспільного капіталу (інфраструктури). На основі субсидій може надаватися підтримка і в сфері науки, освіти, підготовки кадрів, і у вирішенні соціальних програм.

Державне підприємництво здійснюється в тих областях, де хазяйновитість суперечить природі приватних фірм або ж потрібні величезні вкладення коштів і ризик.
Основна відмінність від приватного підприємництва полягає в тому, що першочергова мета державного підприємництва полягає не в отриманні доходу, а у вирішенні соціально-економічних завдань, таких як забезпечення необхідних темпів зростання, згладжування циклічних коливань, підтримка зайнятості , стимулювання науково-технічного прогресу і т. д. Дана форма регулювання забезпечує підтримку малорентабельних підприємств і галузей господарства, які життєво важливі для відтворення.
Це насамперед галузі економічної інфраструктури (енергетика, транспорт, зв'язок).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 71. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ "
 1. Г Л А В А 14 ГРОШОВО-КРЕДИТНА (МОНЕТАРНА) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  методом впливу держави на економіку. Для досягнення повної зайнятості і відносно стабільних цін держава впливає на грошовий ринок, масу грошей в
 2. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 3. Г Л А В А 11 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  державний бюджет. Змінюючи розміри і правила оподаткування, обсяги та напрями державних витрат, уряду можуть впливати на рівень цін і зайнятість, на темпи економічного зростання і ефективність виробництва. Однак перш ніж аналізувати механізм впливу цих фінансових інструментів на економіку необхідно зрозуміти: що таке податки, які функції вони виконують, що собою
 4. 19. МЕТОДИ непрямого регулювання ЦІН ДЕРЖАВОЮ
  методів непрямого регулювання цін відносяться: - податкова система; - політика державної інвестиції; - регулювання грошового обігу та кредиту; - регулювання державних витрат; - встановлення норм амортизації і т. д. Цими заходами держава намагається встановити рівновагу між попитом і пропозицією і тим самим сприяти більш повільному зростанню цін в масштабах всієї
 5. 62. Модель державного регулювання
  методи або способи, використовуючи які, можна усунути властиві їй пороки або пом'якшити їх наслідки. Головний висновок Дж. Кейнса полягав у тому, що необхідне втручання держави в економічне життя суспільства, необхідно значне розширення «традиційних функцій уряду, але при збереженні широких можливостей для прояву приватної ініціативи». Державне
 6. Введення
  методів державного втручання в ри-нок, тобто мікрорівень аналізу. Разом з тим, визначення необхідності державного регулювання ринкової економіки, його напрямків, інструментів форм і методів, звичайно, входить до макроекономічні проблеми теорії перехідної економіки. Особливість аналізу проблема ролі держави в умовах перехідної економіки зумовлена особливостями
 7. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 8. Г Л А В А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  методи державного регулювання грошового
 9. 43. Поняття державного регулювання економіки
  методи і механізми державного регулювання безпосереднім чином залежать від стану національної економіки, її специфіки і характерних рис. Державне регулювання економіки - це одна з основоположних форм участі держави в національній економіці, що включає в себе вплив на ключові етапи процесу розподілу доходів і ресурсів, темпи економічного зростання,
 10. Запитання для самоперевірки
  метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук
 11. 34.3. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З бюджетного дефіциту і зростання державного боргу
  методам боротьби з бюджетним дефіцитом і державним боргом відносяться: а) прийняття щорічно збалансованого державного бюджету, б) збільшення дохідної частини бюджету за рахунок встановлення нових федеральних податків або введення більш високих ставок діючих податків; в) використання методів розумної приватизації економіки за допомогою продажу державних активів; г) вихід
© 2014-2022  epi.cc.ua