Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

34.3. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ І ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

До методів боротьби з бюджетним дефіцитом і державним боргом відносяться:
а) прийняття щорічно збалансованого державного бюджету;
б) збільшення дохідної частини бюджету за рахунок встановлення нових федеральних податків або введення більш високих ставок діючих податків;
в) використання методів розумної приватизації економіки за допомогою продажу державних активів;
г) вихід уряду на світовий ринок капіталів з метою отримання додаткових коштів;
д) скорочення військових витрат.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 34.3. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З бюджетного дефіциту і зростання державного боргу "
 1. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  1. У разі прийняття бюджету на черговий фінансовий рік з дефіцитом законом (рішенням) про це бюджеті затверджуються джерела фінансування дефіциту бюджету. 3. Розмір дефіциту федерального бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу Російської
 2. Державний борг, його види та наслідки
  Державний борг являє собою суму накопичених бюджетних дефіцитів, скориговану на величину бюджетних надлишків (якщо такі мали місце). Державний борг, таким чином, - це показник запасу, оскільки розраховується на певний момент часу (наприклад, за станом на 1 січня 2006 р.), на відміну від дефіциту державного бюджету, що є показником потоку
 3. Терміни і поняття
  Фінанси Фінансово-кредитна система Фінансово-кредитна політика Державний бюджет Бюджетний процес Державні позабюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова
 4. Умови відтворення
  . Економічний розвиток західних країн здійснювалося в конкретних умовах відтворення. Сильний вплив на економічні процеси надавало загострення проблеми державних фінансів. У 70-ті роки - першій половині 80-х років зросли бюджетні дефіцити (1960-1973 рр.. - 0,2%, 1983-1986 рр.. - 4,1% сукупного ВВП). Тільки наприкінці 90-х років вони знизилися до 1,5-1,6% сукупного ВВП.
 5. Глава 34.
  Глава 34. Основні проблеми макроекономічної політики 759 Критики бюджетного дефіциту іноді акцентують увагу громадськості на обмеженості тимчасових рамок державного боргу, однак у дійсності вони відрізняються високою розтяжністю. Так само як банк, оцінюю-щий заяву про надання позики, порівнює борги індивіда з його доходом, так і ми судимо про
 6. Тести
  1. До непрямих податків належить: а) прибутковий податок з фізичних осіб; б) податок на прибуток підприємств; в) податок на додану вартість; г) податок на майно. 2. До прямих податків належить: а) податок на додану вартість; б) акцизи; в) митні збори; г) податок на операції з цінними паперами. 3. Доходи державного бюджету можуть формуватися за рахунок: а)
 7. Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму, рівну обсягу несплачених
  Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму , що дорівнює обсягу несплачених податків, на заощадження? Д. Рікардо дає таке пояснення. На-селище розуміє, що зростання бюджетного дефіциту озна-чає збільшення в недалекому майбутньому податків для по-криття накопичився державного боргу. Скасування податків і зростання бюджетного дефіциту представляють со-бій не подарунок, а просто
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке податки і які функції вони виконують? 2. Які основні теоретичні принципи оподаткування? Що являє собою і як реалізується на практиці принцип справедливості і рівності оподаткування? 3. Які елементи включає в себе податкова система країни? Які види податків Ви знаєте? У чому відмінності прямих і непрямих податків? Вкажіть, в якому випадку можливе перекладення
 9. Питання для самоперевірки
  1. Що таке державний бюджет? 2. Які види державного боргу Ви знаєте? 3. Як впливає бюджетний дефіцит на економічну динаміку? 4. Чи вірні наступні твердження: а) інфляція збільшує реальну вартість номінального державно-ного боргу; б) зростаючий державний борг призводить до перерозподілу дохо-дов; в) відношення суми обслуговування боргу до величини
 10. Контрольні питання
  1. Яке економічне призначення і зміст державного внутрішнього боргу? 2. Поясніть призначення державних цінних паперів. 3. Розкажіть про структуру державного боргу Російської Федерації. 4. Дайте характеристику методам управління внутрішнім державним боргом. 5. Охарактеризуйте основні види емісії державних боргових зобов'язань Російської
 11. Державний сектор
  . Тут мотиви заощаджень визначаються цілеспрямованою діяльністю урядів. Урядові заощадження і заощадження місцевих органів влади (Sg) складаються із загальних податкових надходжень (T) за вирахуванням державного споживання (Cg), перекладів домашнім господарствам (Jg) і платежів відсотків (Zg): Sg=(Th + Tb) - Cg-Jg - Zg, де Th і Tb - податкові надходження від домашніх господарств
 12. Стаття 119. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації, державного внутрішнього боргу суб'єктів Російської Федерації, муніципального боргу
  1. Витрати з розміщення, виплаті доходів і погашенню боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються за рахунок коштів Федерального бюджету. 2. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Банком
© 2014-2022  epi.cc.ua