Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

34.4. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В РОСІЇ

Що ж ми маємо на сьогоднішній день?
На початок 2002 р. державний зовнішній борг Росії оцінюється в 150,9 млрд. дол Експерти стверджують, що з цього «показником Росія посідає третє місце після Мексики і Бразилії. Причому чітко окреслилася тенденція до зростання зовнішньої заборгованості Росії.
В даний час зовнішній борг Росії вдвічі перевищує обсяг її експорту в далеке Зарубіжжя, де заробляється тверда валюта, використовувана на її погашення. Чітко позначився межа в нарощуванні експорту сировинних ресурсів, на які припадає більша частина загального обсягу російського експорту. Росія зараз живе за рахунок експорту сирої нафти і газу.
Паралельно з ростом зовнішнього боргу йде «рука об руку» збільшення внутрішнього боргу.
Експерти стверджують, що на 2003 р. буде потрібно 70% доходів держави на обслуговування державного боргу (внутрішнього і зовнішнього).
За міжнародними критеріями при зазначеній величині в 30% формально країну можна оголосити банкрутом. Все це свідчить про реальну загрозу економічній безпеці Росії.
Що ж робити?
1. Росія в особі уряду повинна відректися від руйнівного американського курсу проведення реформ в Росії.
2. Розробити власну програму соціально-економічного розвитку країни не тільки на довгострокову перспективу (до 2015 р.), а й середньострокову (до 2005 р.). Не можна сказати, що у нас немає програми. Стратегія соціально-економічного розвитку Росії до 2015 р. є. Але до цих пір вона існує як проект. Чому «на дворі»? 2003 рік, а Стратегія не затверджується?
Росія? це великий корабель. А корабель не може рухатися хаотично. Його шлях має бути заздалегідь визначений і розрахований. Розрахований до скрупульозної точності. Так і в господарському житті? в економіці? все має бути розрахована до копієчки.
Звичайно, наші економісти-розробники урядової програми не повинні забувати, що низький рівень розвитку продуктивних сил вимагає централізованої системи управління. Тому, хочемо ми того чи не хочемо, на сьогоднішній день нашій країні необхідна «залізна рука» центру у вигляді жорсткого державного регулювання соціально-економічних процесів, включаючи міжнародні відносини; необхідний суворий контроль з боку як виконавчої, так і законодавчої влади в центрі і на місцях. В іншому випадку зростаючий державний борг Росії в сукупності з неплатежами в реальному секторі обернеться крахом з непередбачуваними наслідками.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 34.4. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В РОСІЇ "
 1. Стаття 119. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації, державного внутрішнього боргу суб'єктів Російської Федерації, муніципального боргу
  1. Витрати з розміщення, виплаті доходів і погашенню боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються за рахунок коштів Федерального бюджету. 2. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Банком
 2. Терміни і поняття
  Фінанси Фінансово-кредитна система Фінансово-кредитна політика Державний бюджет Бюджетний процес Державні позабюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова
 3. Питання для самоперевірки
  1. Що таке державний бюджет? 2. Які види державного боргу Ви знаєте? 3. Як впливає бюджетний дефіцит на економічну динаміку? 4. Чи вірні наступні твердження: а) інфляція збільшує реальну вартість номінального державно-ного боргу; б) зростаючий державний борг призводить до перерозподілу дохо-дов; в) відношення суми обслуговування боргу до величини
 4. Стаття 106. Граничний обсяг державного боргу Російської Федерації та граничні обсяги державних запозичень Російської Федерації
  1. Граничні обсяги державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу, межі зовнішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік ... 2. Граничний обсяг державних зовнішніх запозичень Російської Федерації не повинен перевищувати річний обсяг платежів з обслуговування та
 5. Контрольні питання
  1. Яке економічне призначення і зміст державного внутрішнього боргу? 2. Поясніть призначення державних цінних паперів. 3. Розкажіть про структуру державного боргу Російської Федерації. 4. Дайте характеристику методам управління внутрішнім державним боргом. 5. Охарактеризуйте основні види емісії державних боргових зобов'язань Російської
 6. Контрольні питання
  1. Які напрями використання державних зовнішніх запозичень існують в Російській Федерації? 2. Охарактеризуйте структуру зовнішнього боргу Російської Федерації. 3. Назвіть основні причини появи державної зовнішньої заборгованості в Російській Федерації. 4. У яких випадках держава вправі здійснювати реструктуризацію державного зовнішнього боргу? 5.
 7. Глава 34.
  Глава 34. Основні проблеми макроекономічної політики 759 Критики бюджетного дефіциту іноді акцентують увагу громадськості на обмеженості тимчасових рамок державного боргу, однак у дійсності вони відрізняються високою розтяжністю. Так само як банк, оцінюю-щий заяву про надання позики, порівнює борги індивіда з його доходом, так і ми судимо про
 8. Питання 13 Зовнішній борг
  Відповідь Позики держави призводять до виникнення державного боргу, рівного сумі накопичених протягом деякого часу бюджетних дефіцитів, погашення якого пов'язано з відволіканням коштів від витрачання їх на державні потреби. Відношення величини боргу до обсягу ВВП являє собою так зване «тягар боргу». Державний борг в РФ може існувати у формі: -
 9. Питання 51 Внутрішній борг
  Відповідь Позики держави приводять до виникнення державного боргу, рівного сумі накопичених протягом деякого часу бюджетних дефіцитів , погашення якого пов'язано з відволіканням коштів від витрачання їх на державні потреби. Відношення величини боргу до обсягу ВВП являє собою так зване тягар боргу. Державний борг в РФ може існувати у формі: - кредитних
 10. Державний борг, його види та наслідки
  Державний борг являє собою суму накопичених бюджетних дефіцитів, скориговану на величину бюджетних надлишків (якщо такі мали місце). Державний борг, таким чином, - це показник запасу, оскільки розраховується на певний момент часу (наприклад, за станом на 1 січня 2006 р.), на відміну від дефіциту державного бюджету, що є показником потоку
© 2014-2022  epi.cc.ua