Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

73. ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Світове господарство - система національних господарств усіх країн світу, об'єднаних міжнародним поділом праці, сукупність їх економічних взаємозв'язків і взаємовідносин, що включають зовнішню торгівлю, вивіз капіталу, міграцію робочої сили, висновок економічних угод, створення міжнародних економічних організацій, обмін науково-технічною інформацією.
Світове господарство треба розглядати як об'єктивний результат економічного зростання, результат іманентного прагнення суспільного виробництва до максимально позитивному економічному ефекту, як результат взаємодії факторів, рушійних виробництво матеріальних благ: безперервно поглиблюється поділу праці, спеціалізації, інтернаціоналізації виробництва, вільного переміщення в геоекономічному просторі товарів і капіталів.
Отже, світове господарство являє собою глобальний економічний організм, в якому склалися і зростають взаємозв'язок і взаємозалежність всіх країн і народів планети. Воно характеризується посилюється інтернаціоналізацією продуктивних сил, створенням різноманітної системи міжнародних економічних відносин, формуванням міжнаціональних механізмів, що регулюють господарський обмін між країнами.
У всесвітньому господарстві об'єктивно виражається росте та міцніюча цілісність сучасного світу.
Матеріальну основу всесвітнього господарства утворює світовий ринок благ, товарів, послуг, капіталів, цінних паперів.
Сучасне світове суспільний розвиток характеризується посиленням зв'язків і взаємодії між країнами. Тенденція до об'єднання викликана потребою вирішення що стоять перед людством глобальних проблем, таких як загроза ядерної катастрофи, екологічна проблема, охорона здоров'я і космос.
Але найглибшу основу зміцнення цілісності світу складає наростаюча взаємозалежність держав в економічній сфері. Жодна країна світу не може претендувати на повноцінний розвиток, якщо не втягнута в орбіту світогосподарських зв'язків.
Міжнародне співтовариство об'єднує держави, що мають свою національну й економічну самобутність. Основними критеріями, що відрізняють різні господарські системи, є можливості використання передової техніки і технології виробництва, а також ступінь оволодіння принципами ринкового устрою економіки.

Відповідно з даними класифікаційними ознаками можна виділити «промислово розвинені» і «нові індустріальні» країни; «високоприбуткові держави», що експортують сировину та енергоносії; найменш розвинуті і бідні країни світу.
Розрізняють країни з розвиненою, ринковою економікою, а також країни з неринковою економікою.
Особливо велике значення міжнародного економічного співробітництва для країн, які відстають у своєму розвитку. Тільки за допомогою світогосподарських зв'язків можна без зволікання забезпечити потік відсутніх споживчих і виробничих товарів, отримати доступ до нових технологій та додаткових ринків збуту.
Тому необхідні зусилля уряду та інших владних структур, що забезпечують розумність і узгодженість міжнародних контактів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 73. ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА "
 1. Запитання до теми
  основні риси. 2. Коли стало проявлятися економічне відставання нині країн, що розвиваються від Західної Європи? Які умови і чинники зумовили це? 3. Чи розрізняються поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5.
 2. Запитання для повторення
  риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою
 3. Запитання до теми
  основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4. Які відмінності в підрахунку ВМП на основі валютних курсів і
 4. Запитання до теми
  риси світового економічного порядку? 11. У чому полягають принципові відмінності концепції НМЕП і
 5. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі
 6. § 1. Характерні риси сучасного світового господарства
  риси сучасного світового
 7. Запитання до теми
  основні ознаки промислово розвинених країн. 2. Визначте основні риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 8. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні та валютні відносини; - суперечності глобалізації світової економіки на рубежі XX-XXI
 9. Запитання до теми
  основні види електричного зв'язку з'явилися в другій половині XX в.? 3. Охарактеризуйте роль інформатизації в розвитку господарства. 4. Які характерні риси світової транспортної
 10. 1. Основні риси світової торгівлі
  риси світової
 11. Запитання до теми
  основні риси залежного розвитку. Проявляються вони в даний час? 5. Визначте характерні риси соціальної структури країн, що розвиваються. 6. Яка роль держави в перетворенні традиційних структур і розвитку продуктивних сил? 7. За якими критеріями можна виділити нові індустріалізующіхся країни? 8. Які особливості положення найбідніших
 12. Запитання до теми
  риси розвитку Китайської Народної Республіки в 80-90-ті роки? 2. Охарактеризуйте позиції КНР у світовому виробництві. 3. Визначте етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості
© 2014-2022  epi.cc.ua