Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Оцінка ефективності укладених угод.


Найбільш точно ефективність взаємовідносин торгової організації з постачальниками може бути оцінена шляхом розрахунку та аналізу ефективності укладаються комерційних угод. Для оцінки ефективності укладаються комерційних угод можуть бути застосовані показники ефективності витрат, обороту по закупівлі та обороту з реалізації (див. табл. 5.2). При цьому перевагу слід віддавати рентабельності витрат, тому підприємство на етапі укладання угоди, як правило, має в своєму розпорядженні більш точними відомостями про витрати, ніж про можливий обсяг продажу.
За результат угоди приймається реальна чистий прибуток, що представляє собою різницю між максимально можливим (номінальним) її розміром при сформованих умовах ринку і втраченим доходом:
ЧПР=ЧП - УД , (5.1)
де ЧПР - реальна чистий прибуток по угоді;
ПП - номінальна чистий прибуток по угоді;
УД - втрачений дохід за угодою.
Втрачений дохід виникає через відволікання власних оборотних коштів і одержуваного кредиту в процесі нераціонального платіжного обороту, перевищення прогнозованого періоду реалізації закуплених товарів, порушення умов угоди і ряду інших причин. Він розраховується:
УД=СОС * (ДП + ТИ) + (КР * КП) / 100 * п, (5.2)
де СОС - власні оборотні кошти , для фінансування операції (можна визначити як необхідні кошти для закупівлі * частку СОС);
ДП - середньомісячна ставка банківського депозиту;
ТІ - середньомісячний темп інфляції;
КР - сума кредиту, використовуваного по угоді;
КП - місячна банківська ставка по кредиту;
п - період часу між закупівлею і реалізацією в місяцях.
Торгової організації слід приділити увагу управлінню як результатами угоди, так і витратами по ній.
Структура витрат може змінюватися в залежності від джерел надходження товарів, але основу їх складають матеріальні витрати, витрати на оплату праці та обов'язкові платежі:
ТР=МОЗ + ФОП + ОП, (5.3)
де ТР - поточні витрати по операції
МОЗ - матеріальні та прирівняні до них витрати по угоді;
ФОП-витрати на оплату праці;
ОП - обов'язкові платежі, (податки, мита) за угодою.
Переважну частину матеріальних витрат складають витрати на транспортування товару та обслуговування кредиту. Значною мірою вони закладаються умовами укладання угод, тому їм повинна приділятися особлива увага. Розмір обов'язкових платежів визначається існуючим в Республіці Білорусь законодавством і відноситься до факторів, що не залежать від організації. Тому його діяльність повинна бути зведена до того, щоб шляхом точної калькуляції, вишукування можливостей альтернативної закупівлі спробувати знизити негативний вплив їх величини на ефект діяльності.
Розрахунок ефективності угоди слід проводити, перш за все, щодо тих із них, де є кілька варіантів закупівлі. Наприклад, в організацію Х надійшли 3 комерційних пропозиції щодо закупівлі чаю від посередницьких структур:
- ТОВ «Тріумфальна арка» - 5 тис. пачок за ціною 4600 руб. за пачку на умовах самовивозу зі складу продавця в іншому місті при оплаті 50% вартості протягом 7 днів, решта - протягом 14 днів з дати підписання договору;
- ТОВ «Вігро» - 4 тис. пачок за ціною 6050 руб., доставка за рахунок продавця, термін оплати не пізніше 5 днів за фактом поставки;
- ЗАТ «Масис» - 4 тис. пачок за ціною 5800 руб. на умовах самовивозу зі складу в цьому ж місті з оплатою протягом 10 днів по факту поставки.
Результат розрахунків ефективності можливих угод наведено в таблиці 6.
5. Як видно з розрахунків, угода з ТОВ «Тріумфальна арка» є найбільш ефективною за всіма показниками і забезпечується за рахунок низької закупівельної ціни, вигідних умов оплати навіть за високої вартості доставки. Інші угоди менш вигідні і можуть розглядатися як резерв.
Оцінка ефективності взаємовідносин торгової організації з постачальниками товарів є основою для подальшого формування та планування товарного забезпечення.
Таблиця 5.5. Розрахунок порівняльної ефективності угод організації торгівлі Х

Показники Варіанти угод
  ТОВ «Тріумфальна арка» ТОВ «Вігро» ЗАТ «Масис»
1. Кількість товару, од. 5000 4000 4000
2. Ціна закупівлі, руб. 4600 6050 5800
3.Цена реалізації, руб. 5520 7260 6960
4. Витрати по угоді, тис. руб. 5707,3 6821,8 5946,2
5. Реальна чистий прибуток, тис. руб. 733,4 294,7 553,0
6. Рентабельність, у% до:

- витрат по угоді


12,85


4,32


9,3
- вартості закупівлі 3,19 1,22 2,3
- вартості реалізації 2,65 1,01 1, 99

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Оцінка ефективності укладених угод."
 1. ДВА ПОСЛІДОВНИХ ЗАКРИТТЯ НИЖЧЕ КОВЗНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
  укладати менше операцій, тому з 132 можливих відбулося всього 117
 2. 2.5.1. Порівняльний підхід
  оцінці - це сукупність методів оцінки вартості, заснованих на порівнянні об'єкта оцінки з його аналогами, щодо яких є інформація про ціни угод з ними. Умови застосування порівняльного підходу: 1. Об'єкт не повинен бути унікальним. 2. Інформація повинна бути вичерпною, що включає умови здійснення операцій. 3. Фактори, що впливають на вартість порівнюваних
 3. Середня торгівля
  укладаєте тортовую угоду, ваш результат буде відповідати середньому результату. Краще всього використовувати цей показник для вимірювання резерву для помилки. Якщо система дає за п'ять років 100.000 доларів і для цього треба 1.000 угод, то середня торгівля визначається величиною в 100 доларів. На такому ринку, як S & P500, 100 доларів - це цілих 4 тика! Ви можете дивитися на екран і відвернутися
 4. Оптимальні максимальні числа
  угод будуть мати відношення прибутковості до ризику, рівне 2,5 або більше. Прийнявши три за саме прийнятне число, можна вивести оптимальне максимальна кількість угод в день, тиждень, місяць або рік. Кожен торговий інтервал повинен дати в день три гарантовані угоди. Отже, максимальне кількість складеться з трьох угод, помножених на число реально-часових вікон торгівлі, то
 5. Ринковий підхід
  оцінки: метод ринку капіталів, метод угод та метод галузевої оцінки. Метод ринку капіталів заснований на цінах продажу акцій подібних фірм на світових фондових ринках. Для застосування цього методу потрібно детальна фінансова і цінова інформація по представницької групі порівнянних фірм. Серцевина методу - фінансовий аналіз, вибір і обчислення оціночних коефіцієнтів (факторів). До останніх
 6. 18. Укладення договору про іпотеку
  оцінка, сутність розмір і строк виконання зобов'язання, забезпечуваного іпотекою. Предмет іпотеки визначається в договорі зазначенням його найменування, місцезнаходження і достатнім для ідентифікації цього предмета описом. У договорі про іпотеку вказується право, з якого майно, що є предметом іпотеки, належить заставодавцю, і найменування органу, що здійснює
 7. Витратний підхід
  оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж
 8. 29. Порівняльний підхід до оцінки нерухомості
  оцінці нерухомості заснований на принципі заміщення - покупець не придбає об'єкт нерухомості, якщо вартість цього об'єкта перевищує всі витрати з придбання на ринку подібного об'єкта, який володіє тією ж корисністю для покупця. Даний підхід в основному використовується там, де існує достатня база даних про угоди купівлі-продажу або оренди на ринку нерухомого майна.
 9. 31 ФОРМИ УГОД, ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ
  укладається у письмовій формі. Односторонньої вважається угода, для здійснення якої відповідно до закону, іншими правовими актами або угодою сторін потрібно і достатньо вираження волі однієї сторони. Види угод: усна, письмова, проста, нотаріальна. Угода може бути здійснена в усній формі, якщо для її здійснення законом або угодою сторін не передбачена письмова форма.
 10. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  оцінку цим змінам. Велике значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна
 11. 5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів
  оцінки ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів. Показники, що характеризують цю систему критеріїв, можуть бути виражені як кількісними, так і якісними характеристиками. Більшість з них являють собою скоріше орієнтири, побічно свідчать про рівень відповідності якості товарного пропозиції попиту. Відповідно, дана система
 12. Загальний надлишок на ринку - це загальна цінність товару для покупців, визна-поділена як їх готовність заплатити, за
  оцінки товару до споживачів з високим рівнем оцінки збільшує загальний надлишок. Крім ефективності плановик повинен подбати про рівність - справедливий-вості розподілу благ між різними покупцями і продавцями. У сущно-сти, вигода ринкової торгівлі - як пиріг, який необхідно розділити між суб'єктами ринку. Питання ефективності полягає в розмірах пирога, питання
 13. Динаміка ВВП
  угод, в яких гроші виконують функцію засобу обігу і платежу. Обсяг угод тісно пов'язаний з динамікою ВВП тієї чи іншої країни. Зв'язок між динамікою ВВП і попитом на гроші відіграє центральну роль в кількісної теорії грошей. В принципі звідси випливає, що курс валюти має підвищуватися в країні, де спостерігаються більш високі темпи економічного зростання і попиту на різні види
 14. 3. Валютний ринок
  угод з їх купівлі та продажу. У цьому зв'язку можна сказати, що валютний ринок представляє ту частину системи економічних відносин, які виникають в процесі валютних угод між їх суб'єктами. Визначальними суб'єктами у здійсненні валютних операцій виступають комерційні банки та інші фінансові установи, включаючи валютні біржі. Причому переважна частина валютних операцій здійснюється
 15. ЧАСТИНА 5. Система оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності
  оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності в загальному і цілому, по окремому напрямку, окремому товару чи окремій послузі. 2. Основні витрати, здійснювані на регіональному рівні в області маркетингової діяльності, і оцінка їх
 16. Конвертованість валюти
  угод по різних видах операцій для резидентів і нерезидентів визначає ступінь так званої конвертованості валюти . З цієї точки зору всі валюти умовно можна розділити на три групи: вільно конвертовані, частково конвертовані і неконвертовані (замкнуті). Валюта країн, де відсутні будь-законодавчі обмеження на здійснення валютних операцій по будь-яким видам
 17. Оцінка лісів
  оцінка лісових ділянок та оцінка майнових прав, що виникають при використанні лісів) здійснюється відповідно до Федерального закону від 29 липня 1998 року N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в РФ". Для цілей ЛК може визначатися кадастрова вартість лісових ділянок у порядку, встановленому Урядом
 18. Види цін.
  Угод, а ціни, запитувані продавцями. Вони служать орієнтиром для визначення фактичних цін угод, які включають доплати або знижки; - біржові котирування, що відображають реальні ціни угод на біржі. Оскільки на біржах широко поширені спекулятивні операції, зміни біржових котирувань в кожен даний момент можуть не відображати дійсних тенденцій в русі цін; - ціни
 19. внутрішньоденних бій починається
  угод. Вам потрібно, щоб отримав роз-виток тренд, що зберігається протягом 15 хвилин або довше. Імен-но тому внутрішньоденною гравець не входить відразу в ринок за дзвінком про відкриття торгів. Варто почекати, поки яка-небудь форма трен-так не проявить себе. У більшості випадків трейдер, що працює на внутрішньоденних трендах, чекатиме як мінімум 10 хвилин, перш ніж введе угоду, незалежно від
 20. Глава 8 Організація дослідження ефективності якості продукції
  оцінка - це кровні «сестри», але не близнюки і не двійнята! Віком постарше оцінка ефективності, але проте, у неї характер попроще, вона прямолінійніше. «Сестра» молодша, тобто дослідження економічної ефективності, має характер поскладніше, і з нею мати справу не так просто. Тут потрібні інші підходи, більш глибоке проникнення в тонкощі характеру, розуміння того, що молодша
© 2014-2022  epi.cc.ua