Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Динаміка ВВП


В даний час неможливо аналізувати валютні курси без детального вивчення національних ринків. Очевидно, що відносне стан економіки окремих держав впливає на валютні курси.
Загальний попит на грошових ринках залежить від кількості угод, в яких гроші виконують функцію засобу обігу і платежу.
Обсяг угод тісно пов'язаний з динамікою ВВП тієї чи іншої країни. Зв'язок між динамікою ВВП і попитом на гроші відіграє центральну роль в кількісної теорії грошей. В принципі звідси випливає, що курс валюти має підвищуватися в країні, де спостерігаються більш високі темпи економічного зростання і попиту на різні види активів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динаміка ВВП "
 1. 4. Макроекономічні індикатори
  динаміка ВВП, тобто агрегований зростання (скорочення) сфери матеріального виробництва (промисловості, сільського господарства, будівництва) та сфери послуг (особливо торгівлі і транспорту). З динамікою ВВП тісно пов'язані й інші макроекономічні індикатори, особливо норма безробіття та розміри інвестицій. Більше того, останні багато в чому визначають майбутню динаміку ВВП. Зазвичай швидкий або
 2. антициклічного регулювання
  динаміки ВВП і зайнятості в цей період вже не було необхідності внаслідок переходу розвиненої ринкової економіки до чергового довгострокового більш-менш стійкого зростання, зумовленого технологічними зрушеннями (новий етап науково-технічної революції, насамперед на базі масового поширення мікроелектроніки). Динаміка ВВП і зайнятості стали визначатися не стільки рухом попиту,
 3. Держбюджет і динаміка ВВП
  динаміки ВВП У свою чергу, зазначена сприйнятливість багато в чому залежить від сили так званих вбудованих стабілізаторів . Це прогресивна система оподаткування, державні трансферти малозабезпеченим і тому подібні засоби впливу на доходи. Вони не тільки зменшують міру зниження та підвищення сукупного попиту, але й пом'якшують циклічні коливання в доходах
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 5. 5.Кейнсіанская і монетаристської концепції грошово - кредитної політики
  динаміка ВВП слід за динамікою зміни грошової маси. Взаємозв'язок між параметрами номінального ВВП і кількістю грошей в обігу в економічній теорії описується за допомогою рівняння обміну, автором якої, як уже зазначалося раніше, є І.Фішер. На думку монетаристів, зміна масштабів грошової пропозиції може відігравати активну роль у впливі на рівень цін, на
 6. 34.1. Особливості економічного розвитку
  динаміки і структури промислового виробництва показує стійку тенденцію до руйнації сформованих у попередні десятиліття пропорцій. Різко різновеликі скорочення виробництва призвели до дисбалансу в структурі виробництва: сировинні галузі - обробна промисловість - кінцеві продукти споживання, що підірвало єдине виробниче простір країни. Перехід від
 7. Позиції окремих країн і регіонів
  динаміці позначилися великі відмінності в рівні економічного розвитку серед груп країн і регіонів. Якщо в промислово розвинених країнах Заходу розходження в рівнях доходу на душу населення скоротилися за останні півстоліття, то на периферії світового господарства вони збільшилися. Таблиця 26.1 Динаміка ВВП на душу населення країн, в середньому в рік,% Країни та регіони
 8. Економічне зростання
  Промислово розвинених країн в останню чверть минулого століття характеризувався снижающимися темпами (табл. 19.1). З 1970 по 2000 рр.. загальний обсяг виробництва збільшився більш ніж в 2 рази, але це майже в 1,5 рази нижче показників двох попередніх десятиліть. Таблиця 19.1 Динаміка ВВП Промислово розвинених країн,%, валютні курси Підсистеми 1971-1980 1881-1990 1991-1999
 9. 18.4. Структура пропозиції
  динамікою місцевого виробництва. Між попитом і пропозицією існує тісний взаємозв'язок. Розвиток продуктивних сил і якісна диференціація трудової діяльності ведуть до відокремлення різних видів праці і споживання. Зрушення в предметної структурі пропозиції відбуваються під впливом невідповідностей у темпах зростання окремих галузей економіки і безпосередньо залежать від параметрів
 10. Економічний і демографічний ріст
  динаміку. Тому в короткостроковому плані для цілого ряду країн приріст населення співпадав з погіршенням соціально-економічного становища. Соціально-економічне становище в короткостроковому плані може обтяжувати іншими причинами, зокрема процесом урбанізації. У промислово розвинених країнах міське населення за 1950-1990 рр.. подвоїлося, досягнувши 77%, а в країнах, що розвиваються воно
© 2014-2022  epi.cc.ua