Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

5.Кейнсіанская і монетаристської концепції грошово - кредитної політики


Представники різних економічних шкіл пропонують по-різному впливати на макроекономічні параметри за допомогою грошово-кредитної політики. Найбільш відомими є кейнсіанська і монетаристська концепції грошово - кредитної політики.
Кейнсіанська концепція виникла в 30-х роках ХХ століття. На практиці вона була застосована в США адміністрацією президента Ф.Рузвельта для виходу з економічної кризи, який отримав назву «Велика депресія». Такого роду політика після Другої світової війни також широко використовувалося в країнах Західної Європи.
Кейнсіанська концепція передбачає активну роль процентної ставки в справі стимулювання інвестиційної та підприємницької діяльності. Дж.М. Кейнс пропонував у періоди економічного спаду використовувати «політику дешевих грошей» шляхом пониження облікової ставки відсотка. І, навпаки, в періоди економічного підйому він пропонував використовувати «політику дорогих грошей», підвищуючи облікову процентну ставку, щоб не допускати перегріву економіки і високої інфляції, яка, як правило, супроводжує економічний бум.
Таким чином, відповідно до кейнсіанської теорії, грошово - кредитна політика повинна здійснюватися у зв'язку з тими чи іншими фазами економічного циклу і оперативно реагувати на стан національної економіки. Однак слід зазначити, що хоча кейнсіанці розглядають можливість впливу процентної ставки на розміри інвестицій і на реальний ВВП, вони одночасно вказують на можливість виникнення так званої «пастки ліквідності». Сенс «пастки ліквідності» полягає в тому, що в умовах збільшення параметрів грошової пропозиції (тобто при великих масштабах пропонованих ліквідних коштів) і, отже, при зниженні процентної ставки, у інвесторів все одно не виникає бажання розширювати попит на гроші. Така ситуація виникає тоді, коли у інвесторів відсутня очікування в прибутках.
У цьому випадку рветься причинно-наслідковий зв'язок між зниженням відсоткової ставки і збільшенням грошової пропозиції, з одного боку, і розширенням інвестиційної діяльності, ділової активності та масштабами ВВП, з іншого боку. Тому кейнсіанці вважають, що грошово - кредитна політика все ж не настільки ефективна, як фіскальна політика.
У 70-80-ті роки ХХ століття практично всі країни з ринковою економікою зіткнулися з феноменом стагфляції, коли економічний спад і застійні явища в економіці, супроводжувалися високими параметрами безробіття та інфляції.
В такому випадку активна політика дешевих грошей, яка була спрямована проти спаду і безробіття приводила до того, що ще більш посилювала інфляцію. У свою чергу, висока інфляція стримувала прагнення до розширення інвестиційної діяльності, і інвестори утримувалися від реалізації інвестиційних проектів. Отже, політика дешевих грошей не досягала своєї мети.
При цьому політика дорогих грошей, спрямована проти інфляції, могла ще більш посилити спад і безробіття, так як висока процентна ставка стримувала інвестиційний попит.
У цих умовах в економічній теорії починають посилюватися позиції неокласиків. У тому числі відбувається розширення впливу такого напрямку в неокласичної економічної теорії як монетаризм. Найважливішими представниками монетаристського напряму в економічній науці є американські економісти Ірвінг Фішер і Мілтон Фрідмен.
Монетаристи вважають, що активне втручання держави в економіку недоцільно і його слід обмежити лише регулюванням грошової маси. Обгрунтовуючи свою думку, монетаристи звертають увагу на існування в економіці так званих тимчасових лагів. Тимчасові лаги - це періоди часу між прийняттям тих чи інших економічних рішень, у тому числі з боку уряду і центрального банку, і зміною реальної ситуації в економіці. Часовий лаг може бути тривалістю 6-9 місяців. Це той період, коли економічні суб'єкти відреагують на дії урядових органів. Цілком можлива ситуація, коли прийняті державою заходи виявляться запізнілими.
Монетаристи доводять, що грошово - кредитну політику не слід пов'язувати з фазами економічного циклу і необхідно перейти до довгострокової політиці впливу на параметри грошової маси. На їх думку, між масою грошей в обігу і параметрами ВВП виявляється більш тісний зв'язок, ніж між інвестиціями і ВВП, а динаміка ВВП слід за динамікою зміни грошової маси. Взаємозв'язок між параметрами номінального ВВП і кількістю грошей в обігу в економічній теорії описується за допомогою рівняння обміну, автором якої, як уже зазначалося раніше, є І.Фішер. На думку монетаристів, зміна масштабів грошової пропозиції може відігравати активну роль у впливі на рівень цін, на інвестиції, на масштаби безробіття і на параметри ВВП.
З метою утримання економіки країни в режимі економічного зростання необхідно щорічно збільшувати грошову масу, що знаходиться в обігу, незалежно від фаз циклу, на величину середньорічного темпу приросту ВВП, розрахованого за тривалий період часу.
М.Фридмен розрахував, що для США цей середньорічний приріст за приблизно столітній період дорівнював трьом відсоткам. Він обгрунтував і сформулював монетарне правило, яке знайшло вираження в рівнянні Фрідмена.
? М=? Y +? P
? M - середньорічний темп приросту грошей, обчислений за тривалий період часу.
? Y - середньорічний темп приросту ВВП, обчислений за тривалий період часу.
? Р - середньорічний темп приросту очікуваної інфляції.
Монетарне правило припускає строго контрольоване збільшення грошової маси в обігу в межах 3-5% на рік. При збільшенні грошової пропозиції понад зазначені параметрів відбуватиметься «розкручування» інфляції. Тому монетаристи і вважають, що інфляція є результатом непродуманої політики держави. Якщо ж темп вливання грошей в економіку буде менше 3% на рік, то це призведе до уповільнення темпів приросту реального ВВП, або навіть може спостерігатися негативний приріст.
У свою чергу, якщо держава буде дотримуватися постійного темпу приросту грошової маси в позначених параметрах, то підприємці на грошовому ринку завжди знайдуть необхідні їм кошти для інвестицій, для поповнення оборотних коштів, для виплати заробітної плати. Якщо при цьому ціна грошей (процентна ставка) буде відносно високою, то це дозволить відсікти значну частину спекулятивних операцій. На думку монетаристів, в цілях боротьби з інфляцією необхідно зробити грошову одиницю стійко дорогою, щоб тим самим перешкодити розширенню спекулятивного попиту і зробити ефективними заощадження. Підприємці, знаючи, що процентна ставка буде стабільна на тривалому відрізку часу, і будучи впевнені, що завжди знайдуть на грошовому ринку необхідний їм обсяг грошових коштів, зможуть більш точно розраховувати свої доходи від інвестиційних проектів. Тому більш висока ціна грошей не буде їх відволікати від дій на користь реалізації інвестиційних вкладень і дозволить забезпечити економічне зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.Кейнсіанская і монетаристської концепції грошово - кредитної політики "
 1. Питання до іспиту
  кейнсіанська і« економіка пропозиції ». Крива Лаффера. 36. Зміст, причини, види та вимірювання інфляції. 37. Інфляція попиту та інфляція витрат. Соціально-економічні наслідки інфляції. 38. Взаємодія інфляції і безробіття. Крива Філіпса. Антиінфляційний регулювання економіки. 39. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики держави. Рівень і
 2. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  кейнсіанської школи коротко можна звести до наступного: - при даному рівні інвестицій і грошової заробітної плати економічна система в будь-якому короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що означає можливість існування вимушеного безробіття; - основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  кейнсианское, монетаристское і структуралистское. Кейнсианство. Дж. Кейнс вважав, що підняти рівень пропозиції можна, створивши ефективний попит, який має стати зовнішньої активизирующей силою для підприємців, надаючи великим приватним фірмам вагомий державне замовлення. В результаті прогнозується мультиплікаційний ефект, приводиться в рух великий комплекс підприємств, спад
 4. Висновки
  кейнсіанська (яку Кейнс назвав теорією переваги ліквідності) і сучасна (яка відрізняється від кейнсіанської по ряду положень). 7. Пропозиція грошей тісно пов'язано з поняттям грошової маси (сукупності всіх грошових коштів, що знаходяться в господарстві в готівковій та безготівковій формах, що забезпечує обіг товарів і послуг у народному господарстві). У структурі грошової маси виділяють
 5. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  кейнсіанської теорії зростання національного доходу. Згідно цієї концепції, залежно від стану економіки, слід застосовувати або кейнсіанські, або неокласичні рецепти впливу на неї, але, перш за все, грошово-кредитні методи і в міру ускладнення економічної системи необхідно всіляко удосконалювати методи державного регулювання економіки. Прихильники неокласичного
 6. § 49. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція
  кейнсианскому і деяким аспектам неокласичного напрямів, намагаючись об'єднати ідеї регулювання ефективного попиту і підтримки високого рівня зайнятості з різними методами боротьби з інфляцією. На початку 90-х рр.. у розвинених країнах світу знову відбувається переоцінка ролі державного регулювання, спостерігається певне посилення його ролі в економіці та соціальній сфері. Основні
 7. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  кейнсіанські методи антикризового регулювання, поклав початок серйозної кризи цієї теорії. На зміну теорії циклу Кейнса прийшла монетарна теорія циклу М.Фридмена, згідно з якою причина циклічності економічного розвитку і пов'язаних з цим криз, інфляції , безробіття - неправильна грошова політика держави, що виявляється у невідповідності грошової маси в обігу темпами зростання
 8. 4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  кейнсіанські заходи стимулювання привела до відродження НЕ-оклассіческой теорії в вигляді так званого монетаризму. Монетаризм і теорія інфляції В основі теорії монетаризму лежить ідея вільного ринкового господарства при пануванні приватного підприємництва. При цьому провідну роль в цьому господарстві дана концепція відводить грошам. В рамках монетаризму знову відновлюється роль і значення
 9. 4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики
  кейнсіанські схеми закритою] економіки, не знайшлося йому місця і в економіці пропозиції. У зв'язку з питанням про практичну реалізацію теорії інтерес! представляє зміна позиції теоретиків економіки пропозиції з приводу механізму інфляції та заходів боротьби з нею. Як вже 12 Див. додаток 1. 5G4 i відзначалося, початково в рамках цієї концепції інфляція розглядає-| иась насамперед як
 10. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  кейнсіанська; - марксистське; - інституційно-соціологічне. Неоклассика Неокласичний напрям формулює суб'єктивну теорію вартості (на відміну від трудової теорії вартості в класичній політекономії) і теорію рівноваги. Економічне господарство розглядається представниками цього напрямку як сукупність мікроекономічних агентів, бажаючих отримати
© 2014-2022  epi.cc.ua