Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Економічний і демографічний ріст

. Зазвичай для з'ясування впливу зростання населення на економічний розвиток порівнюють темпи зростання населення і ВВП на душу населення. Дані останніх десятиліть показують, що, за виключенням деяких випадків, підвищення рівня економічного розвитку часто співвідноситься з низьким коефіцієнтом відтворення населення і більш високою тривалістю життя.
Як показують дані табл. 13.4, за 80-90-ті роки темпи приросту ВВП на душу населення у світі збільшувалися при скороченні приросту населення в 90-і роки. Подібна тенденція відзначалася в країнах, що розвиваються в цілому і особливо яскраво в найменш розвинених країнах. У той же час в промислово розвинених країнах деяке зниження темпів приросту населення з 0,6 до 0,5 не супроводжувалося підвищенням подушного ВВП. Схожа ситуація відзначалася у групі країн з низьким рівнем доходу. В інших країнах приріст населення міг йти паралельно зі збільшенням доходів на душу населення. Для ряду країн з недостатнім рівнем розвитку проблема зростання населення є гострою в плані підтримки мінімальних потреб. У 80-ті роки темпи приросту ВВП на душу населення в найбідніших країнах, що розвиваються мали негативну динаміку. Тому в короткостроковому плані для цілого ряду країн приріст населення співпадав з погіршенням соціально-економічного становища.
Соціально-економічне становище в короткостроковому плані може обтяжувати іншими причинами, зокрема процесом урбанізації. У промислово розвинених країнах міське населення за 1950-1990 рр..
Подвоїлося, досягнувши 77%, а в країнах, що розвиваються воно збільшилося в чотири рази, перевищивши 2,0 млрд людей, або 40% населення. Більшість міст в світі, що розвивається стали центрами найбільш деградуючою злиднів з величезною масою людей, існуючих на межі виживання. За оцінками, 1,2 млрд людей, або майже 23% населення землі і 60% городян живуть в халупах, часто зроблених з фанери, пластику та інших доступних матеріалів. Число домашніх господарств, позбавлених здорової, чистої води, збільшилася з 138 млн в 1970 р. до 215 млн у 1988 р., а без відповідних санітарних умов - з 98 млн до 840 млн у 90-і роки.
Таблиця 13.4
Темпи зростання населення і ВВП (за ПКС)

Підсистеми Haceленіе ВВП на душy населення

1981-1990 1991-1999 1981-1990 1991-1999
Світ 1,7 1,4 1,3 1,5
Розвинені країни 0, 6 0,5 2,3 1,8
Країни, що розвиваються 2,1 1,7 1,3 3,4
КНР 1,5 1,0 7 , 6 9,3
Найменш розвинені
країни 2,6 2.5? 0,7 0,2
І с т о ч н і до: World economic and social survey 2000. UN.
Разом з тим навряд чи правильно робити висновок з арифметичного, побитого положення про те, що якщо б населення не росло так швидко, то рівень економічного розвитку підвищився б сильніше. При цьому ігнорується той факт, що приріст населення вносить свій внесок у виробництво ВВП. Він стимулює капіталовкладення і технічні удосконалення, відкриття і розробку мінеральних ресурсів, випуск продукції. Коли світ розглядається як ціле, то не виявляється істотного зв'язку між зростанням населення і ВМП.
Коли країни, що розвиваються розглядаються окремо, то негативне порівняння значно, особливо для періоду 70-80-х років.
На кореляцію економічного зростання і зростання населення впливають багато причини, в тому числі загальна економічна обстановка. Не виключено, що боргова криза зробила більш серйозний вплив, ніж зростання населення, на розвиток глобальної економічної системи, стримавши її економічне зростання, обмеживши її можливості відповісти на виклик зростання населення в країнах, що розвиваються. Як зазначалося, в 80-і роки в країнах, що розвиваються була низькою динаміка ВВП на душу населення, але в 22 країнах в 1965-1985 рр.. вона розвивалася при зменшенні рівня народжуваності.
Населення світу зростає швидко, але світовий продукт збільшується швидше і показує здатність світового суспільства розвивати продуктивні сили. Зростання населення не є проблемою, якщо економічні і соціальні зміни відбуваються досить швидко, якщо забезпечується необхідний технічний прогрес. Але швидке зростання населення в останні десятиліття робить структурні зміни більш важкими, що здебільшого викликається бідністю. Це вимагає цілеспрямованої політики урядів і світового співтовариства щодо підвищення рівня економічного і соціального розвитку, ліквідації дестабілізуючих розривів між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічний і демографічний ріст "
 1. 2. Обмеження потомства
  економічну автаркію індивідів, пологів, племен і народів. У суспільній системі не існує конфлікту інтересів до тих пір, поки не буде досягнута оптимальна чисельність населення. Поки використання додаткових працівників призводить до більш ніж пропорційного збільшення віддачі, гармонія інтересів витісняє конфлікт. Люди більше не є суперниками в боротьбі за виділення частки із
 2. МАЙЖЕ ВСЮДИ виникає нерівність
  економічного життя розподіл заробітків залишалося незмінним. Але раптом в 1968 р. нерівність почало зростати, подібно раптового зсуву зазвичай нерухомого льодовика (2). Протягом двох наступних десятиліть ця тенденція до нерівності настільки поширилася і посилилася, що до початку 90-х рр.. відмінності в доходах - як між групами, так і всередині кожної групи - стали швидко рости.
 3. РОСТ
  економічне зростання не перевищував 3,6% на рік. Якби в останні сто років населення Сполучених Штатів збільшувалося на 3,5% на рік, то дохід на душу населення зараз був би нижче, ніж під час Громадянської війни, тому що середній економічне зростання за цей час становив лише 3,1% на рік . Як показує проста арифметика, щоб реальний дохід на душу населення міг зростати, зростання населення повинен
 4. РУХ
  економічному зростанню Америки, а не підривала це зростання. Можна було б допускати індивідів, виходячи з їх кваліфікації та з грошей, які вони хотіли б інвестувати в Америці (18). Можна було б виключати тих, хто ще потребує соціальної підтримки, наприклад, в освіті. Можна було б допускати тільки кваліфікованих молодих людей, щоб зберегти достатньо високе співвідношення числа
 5. Висновки
  економічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років), довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва (50-60 років), цикли Форрестера (200 років), Тоффлера (1000-2000 років) - розвиток цивілізацій. 3. Цикли (хвилі) - періодичні коливання
 6. Визначення економічного зростання
  економічного зростання. Пол економічним зростанням прийнято розуміти збільшення обсягів створених за певний період товарів і послуг (збільшення потенційного і реального ВНП), зростання економічної могутності країни. Якщо розглянути динаміку обсягу національного виробництва в системі вільного ринку за тривалий період, то графічно ця динаміка може бути представлена у вигляді зростаючої
 7. Глава 14. Трудові ресурси
  економічного та соціального життя суспільства. Вона охоплює як ринок робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок
 8. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 9. § 33. Заробітна плата, її форми і функції
  економічних явищ створюється видимість купівлі-продажу праці. Це обумовлено тим, що працівник отримує заробітну плату після завершення процесу праці, що її величина змінюється залежно від тривалості робочого дня, а індивідуальні відмінності в заробітній платі пояснюються неоднаковою інтенсивністю праці працівників. Купівля-продаж робочої сили об'єктивно виступає у формі
 10. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про існування певних
© 2014-2021  epi.cc.ua