Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Демографічна навантаження і економічний розвиток

. При оцінці демографічної ситуації в світі, впливу зростання населення на економічний стан в тій чи іншій країні важливе значення мають не тільки загальна чисельність і приріст населення, але і його вікова структура - розподіл на працездатні групи, дітей і пенсіонерів, а точніше, зміни у віковій структурі населення.
Загальний зрушення в структурі населення в останній чверті XX в. полягав у невеликому збільшенні старших вікових груп (понад 65 років) і скороченні молодших (менше 15 років). Так як скорочення частки молодших віків було більшим, ніж збільшення пенсіонерів, частка працездатного населення мала тенденцію до розширення. Подібна тенденція була характерна і для розвинених країн, особливо Європи. У Європі зниження рівня приросту населення привело до того, що збільшення частки старших вікових зрівнювало зменшення частки молодих, тому частка населення в робочому віці трохи зросла.
Зміни у віковій структурі населення знаходять відображення в коефіцієнті залежності, або коефіцієнті демографічного навантаження, представляє відношення частки молодших і пенсійних віків до частки працездатного населення (табл. 13.3). Загальною тенденцією другої половини поточного сторіччя було підвищення, а з 1975 р. - зниження зазначеного відносини з 75,2% в 1975 р. до 60,7% в 1995-2000 рр.., Тобто на кожні 100 чоловік працездатних припадав 61 чоловік непрацездатних віків.
Таблиця 13.3
Коефіцієнти демографічного навантаження
Підсистеми 1950-1955 1970-1975 1990-1995 1995-2000 Світ 65,6 75 , 3 62,6 60,7 0-14 56,9 65,7 52,6 50,2 65 + 8,6 9,6 10,0 10,5 Розвинені країни 54,8 56,0 49,5 49, 6 0-14 42,2 40,6 30,8 29,3 65 + 12,2 16,5 18,7 20,3 Країни, що розвиваються 71,3 83,8 66,7 63,9 0-14 64,7 76,8 59,4 56,2 65 + 6,7 7,0 7,4 7,7 Найменш розвинені
країни 80,4 89,8 90,9 86,7 0-14 74,4 84,1 85,0 81,0 65 + 6,0 5,7 5,8 5,7
І с т о ч н і до: World population prospects.
The 1998 revision. V. 1. Comprehensive tables. UN, N.-Y., 1999.
Коефіцієнт демографічного навантаження вважався важливим показником. Аргументація цього була формалізована в 1958 р. Вона полягає в тому, що зростання демографічного навантаження має несприятливі наслідки, що призводять, зокрема, до розпорошення капіталовкладень в результаті переміщення їх з виробничих галузей у соціальну інфраструктуру, зниження рівня заощаджень в результаті збільшення споживання домашніх господарств.
Але принаймні до середини 90-х років дослідження по цих напрямах точно не підтвердили негативного впливу зростання демографічного навантаження на економічний розвиток. Було виявлено, що навіть невеликі зміни в заощадженнях і ефективності використання капіталу дають можливість задовольнити потреби у видатках на освіту зростаючого населення. Мало підтверджень знайшов тезу про переміщення капіталу від виробничих до невиробничих інвестицій, так само, як пряма залежність між демографічної навантаженням і заощадженнями. Вплив додаткових інвестицій у невиробничу сферу на рівні відтворення можна визначити тільки на макрорівні. Навіть якщо використані кошти не дають загальну економічну вигоду, вони сприяють прискоренню демографічного переходу в багатьох країнах, що розвиваються. Зокрема, більш високий рівень освіти виступає одним з найсильніших факторів зниження рівня відтворення населення, хоча в бідних країнах жінки з низьким рівнем грамотності мають більше дітей, ніж безграмотні.

Явно слабкі практичні результати лінійного підходу до впливу зростання населення на економічний розвиток показують, наскільки комплексним є це питання.
Світова демографічна ситуація свідчить, що причиною різкого збільшення зростання населення є зниження смертності в менш розвинених країнах, хоча рівень народжуваності знизився. Різке зниження смертності - минуще явище, відповідно в довгостроковій перспективі зростання населення також знизиться, що призведе до змін у структурі населення і в рівні демографічного навантаження. Збільшиться частка трудових віків, а число Дотрудовая віків скоротиться, потім збільшиться частка літніх. Значне зменшення демографічного навантаження збільшить ВВП на душу населення, зросте норма заощаджень, тому що відбудеться підвищення частки дорослої робочої сили.
Чому ж у політичних колах висловлюється занепокоєння стосовно високих темпів зростання населення?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Демографічна навантаження і економічний розвиток "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  демографічних, соціальних і психологічних факторів; - сфера економіки, в якій здійснюється процес товарного обігу товару в гроші і зворотного перетворення грошей в товар; - сукупність взаємопов'язаних актів купівлі-продажу маси товарів, вироблених в різних областях економіки; - система економічних відносин, що складаються в процесі виробництва, обігу та
 2. 30.2. Пенсійний фонд РФ
  демографічної та загальної економічної ситуації в країні. Наприклад, в даний час під впливом демографічного чинника (старіння населення) навантаження на працюючих зростає. У 1992 р. на 1000 зайнятих в економіці доводилося 450 пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах соціального захисту (тобто без військових пенсіонерів). У 1995 р. це співвідношення погіршилося на 13% і склало 554
 3. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
  демографічна та міграційна політика.
 4. Умови відтворення
  демографічного навантаження. Ставлення утриманців до осіб в робочому віці в країні дорівнює одиниці. Проблема коефіцієнта іждівенства посилювалася за рахунок вимушеної імміграції в країну з сусідніх держав (значна частина вимушених мігрантів перебуває в дитячому віці). Так, в 80-і і в першій половині 90-х років країна неодноразово зазнавала масштабний приплив біженців з Анголи,
 5. 2. Обмеження потомства
  демографічні відмітні особливості капіталізму. Сьогодні вже не можна ставити їх під сумнів. Однак, засліплені романтичними упередженнями, багато описують їх як прояви занепаду і деградації, властиві тільки білим людям західної цивілізації, старіючим і старіюче. Ці романтики всерйоз стривожені тим, що жителі Азії не практикують контроль народжуваності в такій же мірі, як це
 6. Коментарі
  навантаження, яка включала в себе обов'язкові роботи і покладала на привілейовані і імущі класи відповідальність за бідняків. [75] страйки з приводу юрисдикції в ході суперечки між двома профспілками, представленими на одному підприємстві [76] синдикалізм (анархо-синдикалізм) течія в робітничому русі, що знаходилося під впливом анархізму. Вважало вищою формою організації трудящих
 7. 1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій
  навантаження вчителів. Для середніх спеціальних і вищих навчальних закладів - прийом студентів, відсів студентів, випуск фахівців, кількість студентів на початок і кінець навчального року, їх середньорічна чисельність, обсяг навчального навантаження професорсько-викладацького складу за видами робіт (лекції, практичні та лабораторні заняття, консультації, заліки, іспити, керівництво курсовими та
 8. Лестер К. Туроу. МАЙБУТНЄ КАПИТАЛИЗМА, 1999
  демографічної картини світу та ін У книзі дається аналіз глобальної економіки та її рушійних
 9. РОСТ
  демографічні прогнози досить ненадійні. Можна пояснювати різними факторами, чому люди мають більші чи менші сім'ї, але для будь-якого пояснення де-небудь у світі знайдуться контрприклади. Традиційна мудрість говорить, що в популяціях, які піддаються модернізації, урбанізації, стають багатшими і отримують більше освіту, відсоток зростання популяції убуває (11). Країни Перської
 10. РУХ
  демографічні передбачення Світового банку помилкові, то чинники відштовхування повинні призвести до настільки масовим рухам населення, яких світ ніколи не бачив. Причини цього прості. Вартість транспорту надзвичайно знизилася (21). Навіть відносно бідні люди можуть дозволити собі купити квиток в літак, щоб перелетіти на іншу сторону світу. Перш була тільки одна межа, через яку
© 2014-2022  epi.cc.ua