Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

процес функціонування засобів виробництва протягом цілого ряду, багатьох виробничих циклів за межами одного року.
Міра використання основних засобів фірмою визначається показниками: фондовіддача, фондомісткість, рентабельність виробництва, коефіцієнт змінності, коефіцієнти зносу, оновлення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ "
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  використання основних фондів відносяться показники фондовіддачі і фондомісткості. Показник фондовіддачі характеризує випуск продукції в розрахунку на один карбованець вартості основних фондів і розраховується як відношення річного обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів: {foto127} де Q - обсяг виробленої продукції в грошовому вимірі;? ОФ - середньорічна вартість
 2. Реновація основних фондів
  основних фондів - економічний процес відновлення вартості основних фондів за допомогою їх
 3. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  основних типи фондового ринку: біржовий і
 4. Терміни і поняття
  основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 5. Контрольні питання
  основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 6. Моральний знос
  основних фондів під впливом технічного прогресу. Виділяють дві форми морального зносу, які проявляються в зміні вартості основних фондів внаслідок: 1) скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення, викликаного підвищенням продуктивності праці в галузях, що створюють об'єкти основних фондів, а також сировина, матеріали, напівфабрикати, готові вироби, необхідні для їх
 7. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ
  використання кожної одиниці ресурсного потенціалу; досягається за рахунок зростання продуктивності праці, кращого використання матеріалів, підвищення віддачі основних
 8. Питання 40 . Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  основних фондів використовуються для характеристики динаміки обсягу основних фондів за рік. Баланс основних фондів будується по галузях, що включає сукупність основних фондів, що беруть участь у виробництві галузевої продукції. До даних фондів відносяться не тільки фонди основної діяльності підприємств та організацій тій чи іншій галузі, а й аналогічні за своїм призначенням основні фонди
 9. Питання 39. Амортизація основних фондів
  використання; 2) методом зменшуваного залишку, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі залишкової вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку його корисного використання; 3) методом списання вартості за сумі числі років терміну корисного використання, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі
 10. Фондова біржа
  фондові біржі - організації, де відбуваються акти купівлі-продажу цінних паперів: акцій і облігацій і встановлюються їхні курси, тобто ринкові ціни. Фондова біржа у свою чергу володіє власною інфраструктурою, що складається з мережі брокерських компаній, які від імені та за дорученням клієнтів виконують біржові операції. Фондові біржі тісно пов'язані з грошовим ринком, на якому здійснюють свої
 11. Контрольні питання
  фондів ОМС. 4. Що є базою для нарахування страхових внесків до соціальних позабюджетних фондів і які ставки цих нарахувань? 5. Назвіть напрями витрачання коштів ПФ РФ, ФСС РФ, ГФЗН РФ, федерального і територіальних фондів ОМС. 6. Наведіть приклади територіальних позабюджетних фондів. 7. Охарактеризуйте джерела формування і напрями витрачання галузевих
 12. Питання 38. Статистика основних фондів
  використанню неодноразово або постійно протягом тривалого періоду часу (не менше одного року) для виробництва товарів або надання ринкових і неринкових послуг. Для вивчення складу основних фондів використовуються угруповання за такими ознаками: 1) за галузями економіки - основні фонди галузей, що виробляють товари (у тому числі основні фонди промисловості, сільського господарства,
 13. ІНВЕСТУВАННЯ за формулою
  використанням фіксованого набору
 14. Структура і аналіз основного капіталу
  використання основних фондів. Аналіз основного капіталу здійснюється з багатьох напрямків, в тому числі: 1. Аналіз основних фондів за технологічною і віковій структурі. Технологічна структура показує співвідношення між так званою активною частиною фондів (робочі машини та обладнання, безпосередньо беруть участь у випуску продукції) та пасивної їх частиною (будівлі, споруди та
 15. Амортизація основного капіталу
  основного капіталу може бути фізичними моральним. Фізичний знос полягає в тому, що елементи основного капіталу зношуються і тому їх вартість знижується. Моральний знос полягає в тому, що вартість основних фондів знижується через появу більш скоєних фондів, а також через більш низьких витрат на їх виробництво. Процес фізичного і морального зносу основного капіталу
 16. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  використані і в розрахунках з амортизації. Як зазначалося вище, на практиці розрахунки по основних фондах виробляються за первісною вартістю, бо навіть на другий день після переоцінки відновна вартість трансформується в початкову. Розрахунки, як правило, виробляються або за станом на якийсь точний період (початок, кінець року, кварталу, місяця), або за середньорічною
 17. 27.1. Цільові бюджетні фонди: призначення та сутність
  використанням. Правда, випадок нецільового використання коштів є нерідким і для бюджетних коштів. У свою чергу, включення позабюджетних фондів до бюджетів призводить до їх використання на інші потреби, не пов'язані з цільовим характером засобів. Так, великі розбіжності викликає, наприклад, доцільність консолідації до бюджетів дорожніх фондів. Причина тому - нецільове використання їх
 18. Біржа
  основна маса довгострокових вкладень
 19. 8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів
  основних засобів. Основні засоби, що беруть участь в процесі вироб-ництва, поступово втрачають свої первинні характеристики внаслідок їх експлуатації та природного зношування. Під фізичним зносом розуміється втрата засобами праці своїх первісних якостей. Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від первинної якості ос-новних фондів; ступеня їх експлуатації;
 20. ПРЕЛЮДІЯ До БІД-АСК спред
  використання добре продуманого лімітного ордера. Так як, заробляючи прибуток, ви, по суті, відбираєте шматок хліба у когось іншого, у використанні лімітних ордерів вам необхідно бути гранично обережним. Небезпека підстерігає за кожним кутом, і, втративши пильність, ви неодмінно натрапите на міну. Територія, де торгують акціями, добре замінована, і багато підірвалися, одного разу
© 2014-2022  epi.cc.ua