Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ

підвищення інтенсивності виробництва шляхом більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу; досягається за рахунок зростання продуктивності праці, кращого використання матеріалів, підвищення віддачі основних фондів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНТЕНСИФІКАЦІЯ "
 1. Види, ефективність інтенсифікації
  інтенсифікації виробництва, що характеризують ефективність економічного зростання: 1) працезберігаючу; 2) капіталі-і ресурсозберігаючих; 3) всебічну. Ріс.12.2. Інтенсивний економічне зростання {foto90} трудосберегающих інтенсифікація базується на заміщенні ручної праці машинним. При цьому підставою збільшення випуску продукції є зростання продуктивності живої праці.
 2. На чому заснований інтенсивне зростання?
  Інтенсифікації виробництва перед державою і державним сектором макроекономіки виникають все більш складні завдання. Вони припускають глибоку прогресивну перебудову структури національного господарства, широку підготовку кадрів ініціативних і високопрофесійних працівників. Особливості інтенсивного типу розширеного відтворення в умовах застосування інформаційних технологій
 3. Інтенсивний економічне зростання
  інтенсифікація виробництва. Інтенсивний тип докорінно відрізняється від екстенсивного типу економічного зростання. Інтенсивний (від лат intensio - напруга, посилення) - складніший тип економічного зростання. Його основна відмінність від екстенсивного зростання полягає в тому, що збільшення масштабів виробництва при цьому типі росту досягається за рахунок підвищення ефективності використовуваних
 4. Література
  інтенсифікація невиробничої сфери. М., 1987. 3. Ладутько Н. І. Облік, контроль та аналіз матеріальних ресурсів. Мн., 1997. 4. Лахтін Г.А. Управління в науковій установі. М., 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чупрунов Д.І., Жильцов Є.М. Економіка, організація і планування вищого
 5. Види виробництва
  інтенсифікації, зумовлює використовуваної технікою і технологією, а також кваліфікацією персоналу. Тому те чи інше підприємство можна віднести до розряду великих або дрібних, а за характером своєї діяльності воно може бути віднесено відповідно до дрібного або великого виробництва. В основі поділу підприємств на дрібні, середні і великі лежать кількісні параметри, тоді як їх
 6. РЕЗЮМЕ
  інтенсифікацією і ростом взаємозалежності національних господарств від світового ринку. Відбуваються істотні зрушення в структурі світової торгівлі у бік підвищення частки готових виробів і зменшення питомої ваги сировини (крім нафти) і продовольства. Найбільш динамічно зростає експорт капіталу транснаціональними корпораціями, який стає приводним ременем всієї системи міжнародних
 7. Обсяги виробництва та урожайності
  інтенсифікації.
 8. Глава 12. Економічне зростання
  інтенсифікації; - показники ефективності економічного зростання; - виробнича функція; - діалектика екстенсивного та інтенсивного факторів; - моделі макроекономічного зростання. - інвестиційний процес у сучасній
 9. Глава 4 Комунікаційні системи у світовому господарстві
  інтенсифікації суспільних відносин, сприяючи мобільності факторів виробництва, більш раціональному його
 10. § 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА-сировинної бази окремих галузей промисловості
  інтенсифікації аграрного виробництва, засобів хімічного захисту, меліорації, зрошення земель і т.д. Все це дозволило створити якісно нову матеріально-технічну базу, об'єктивно дозволяє застосування сучасних аграрних технологій, що не-обходимо набору машин для здійснення таких технологій і розгалужену мережу обслуговуючих та забезпечують систем. Словом, створена інфраструктура
 11. Міжнародні аспекти оподаткування
  інтенсифікації двосторонніх і багатосторонніх господарських зв'язків, розвитку економічної інтеграції та витікає звідси прагненні до забезпечення рівних умов конкуренції на світових ринках. Національна конкурентоспроможність експортованих товарів і послуг, можливості тієї чи іншої країни вивозити капітал за кордон залежать не тільки від ефективності національного господарства, але й від ступеня
 12. Джерела і фактори виробництва
  інтенсифікації виробництва. 1. Крупним фактором збільшення виробництва стала хімізація сільського господарства. Застосування хімічних добрив, засобів боротьби з шкідниками, бур'янами забезпечувало до 40% отриманого загального приросту врожайності основних сільськогосподарських культур. Якщо в 1973 р. у всьому світі на 1 га оброблюваних земель і багаторічних культур вносилося 60 кг, то в 1995-1997 рр..
 13. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
  інтенсифікацією АПК, насамперед у Псковській і Новгородській областях, розвитком невиробничої сфери. Величезне значення має раціональне використання наукового та соціально-культурного потенціалу регіону, що дозволяє зберегти за ним роль одного з найбільших світових наукових і культурних центрів. Зростання міжнародної ролі Санкт-Петербурзького морського порту і всієї транспортної системи
© 2014-2022  epi.cc.ua