Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА-СИРОВИННОЇ БАЗИ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ


Сільське господарство за осяжний період отримало відповідне розвиток і перетворення. У відповідності з потребами країни і здійсненої індустріалізацією була проведена колективізація в сільському господарстві із створенням передумов для великомасштабного аграрного виробництва з можливістю застосування прогресивної агротехніки. Таке перетворення сільського господарства супроводжувалося відомими жертвами і підривом продуктивних сил села. Однак в історичному плані це було неминуче в СРСР, враховуючи суму обставин.
Результатом колективізації стало створення великих колективних господарств у вигляді колгоспів і радгоспів та забезпечують їх машинно-тракторних станцій, підприємств зі сприяння інтенсифікації аграрного виробництва, засобів хімічного захисту, меліорації, зрошення земель і т.д. Все це дозволило створити якісно нову матеріально-технічну базу, об'єктивно дозволяє застосування сучасних аграрних технологій, що не-обходимо набору машин для здійснення таких технологій і розгалужену мережу обслуговуючих та забезпечують систем. Словом, створена інфраструктура великого аграрного виробництва на базі колективної та державної власності дозволяла застосування самих передових технологій і технічних засобів.
Разом з тим слід зазначити, що продуктивні сили і насамперед технічна озброєність істотно відставали від можливостей організаційної структури. Ще більше не відповідали можливостям продуктивних сил сформовані виробничі відносини.
Аж до 50-х років у колгоспах і радгоспах переважав примітивний ручну працю і мізерна, на рівні мінімальної фізіологічної достатності, оплата праці. Практично весь додатковий продукт, створюваний більшістю населення країни - працівниками сільського господарства - йшов в інші сфери народного господарства та оборону.

В результаті сільське господарство ні в один розглянутий період не забезпечила потреби населення в продовольстві та переробну промисловість в сировині.
Сільське господарство та агропромисловий комплекс в цілому не виконали поставлені завдання.
Починаючи з 60-х років були здійснені величезні вкладення в сільське господарство і агропромисловий комплекс. Однак практикувалася в цьому секторі економіки модель господарювання не забезпечив належної віддачі від вкладених коштів. За даними Російської Академії сільськогосподарських наук за тридцять років (1956-1985 рр..) Вкладення в сільське господарство випереджали в три рази приріст сільськогосподарської продукції.
Сільське господарство розвивалося виключно екстенсивним шляхом. Систематично, нічим не виправдано освоювалися нові землі без створення відповідної інфраструктури. Парадоксально, але факт, одночасно порожніли цілі регіони в європейській частині, зокрема області обширного Центрального Нечорнозем'я.
Екстенсивний метод господарювання завжди призводить до зниження ефективності виробництва. До того ж саме в сільському господарстві можливості екстенсивного розвитку вкрай обмежені. Адже основний засіб виробництва в сільському господарстві - це земля. Природна родючість ніколи не забезпечує населення сільськогосподарськими продуктами ні в одній країні світу.
Починаючи з середини 60-х років керівництво країни брало багато рішень по інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Однак вони не дали очікуваних результатів. Вкладені величезні кошти в сільське господарство не забезпечили пропорційного приросту продукції, а значить і ефективності. В результаті відбувалося неминуче при такій «витратної моделі» інтенсифікації подорожчання сільськогосподарської продукції, погіршення всіх основних показників економічної ефективності. У підсумку вітчизняна продукція сільського господарства виявилася неконкурентоспроможною як на внутрішньому, так і особливо на світовому ринку.

Обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської продукції не задовольняли потреби країни.
По одному з найважливіших видів сільськогосподарської продукції - зерну, визначальною не лише потреби населення в хлібопродуктах, а й продуктах тваринництва, забезпеченість країни становила 60-65%. Приблизно на такому ж рівні забезпечувалася потреба країни і за іншими видами сільськогосподарської продукції за невеликими винятками.
Агропромисловий комплекс в цілому не вирішив своє основне завдання-виробництво, збір, транспортування, зберігання, переробку і збут сільськогосподарської продукції відповідно до потреб населення країни і міжнародними зобов'язаннями з постачання. Необгрунтовано велика частка імпорту,
В системі галузей агропромислового комплексу втрачається з різних причин до 40% вирощеного врожаю.
Ефективність функціонування сільського господарства та агропромислового комплексу низька. Продукція вітчизняного АПК виявилася неконкурентоспроможною як за вартістю, так і за якістю.
Неконкурентоспроможність продукції сільського господарства і АПК в цілому у розглянутий період в основному обумовлена відсталістю технології і використовуваних технічних засобів, низьким рівнем технічної озброєності та енергонасичених, панівним неефективним економічним механізмом господарювання, диспаритетом цін на аграрну і промислову продукцію .
Всі ці проблеми сільського господарства і АПК вирішуються за допомогою ринкових механізмів, створення підприємств різних форм власності і господарювання, що функціонують в умовах добросовісної конкуренції між собою і з зовнішнім ринком при розумній державній підтримці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА-сировинної бази окремих галузей промисловості "
 1. 20.2. Фінансове забезпечення розширеного відтворення
  основні фонди у всіх галузях економіки; - цінні папери; - науково-технічна продукція та інші об'єкти власності; - майнові права та права на інтелектуальну власність. Державна інвестиційна політика РФ в ході проведення економічних реформ зазнала істотну коригування. Так, в 1992 р. виходили в першу чергу з необхідності скорочення коштів,
 2. 2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
  основних напрямків не лише державної конкурентної та антимонопольної політики, а й заходів щодо стабілізації економіки в цілому. Ця інформація має важ-ве значення при розробці державних інвестиційних програм і програм структурної перебудови економіки, стратегії фінансовій стабілізації, експортно-імпортної
 3. 4.3.2. Соціально-економічна стратегія структурної перебудови
  основних напрямів структурної перебудови промисловості РФ. Державна структурна політика в даний час не охоплює всіх структурних змін, оскільки все більша частина економічних рішень переходить до компетенції безпосередніх суб'єктів господарської діяльності, які визначають мікроекономічні структурні зрушення. Враховуючи кризовий стан економіки, повинні бути
 4. Тема 2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  основному спрямовуються в соціальну сферу (вкладення в людський капітал), у розвиток інфраструктури та інноваційну діяльність. Такий підхід зрозумілий і пояснимо, оскільки саме в цих секторах укладені вузькі місця подальшого розвитку країни. Зрозумілий і політичний контекст подібного підходу - для нинішньої російської влади високі темпи зростання є джерелом їх фактичної легітимації,
 5. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЦИКЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  основних показників життя суспільства в будь-якому ракурсі. Цим, також очевидно, визначається сьогодні і на перспективу тяга до економічної науки, різним економічним спеціальностям, а також переорієнтація всього дієздатного та активного прошарку суспільства в сферу економічного життя - будь то фінансово-банківська система, комерція, зовнішньоекономічна діяльність, будьте, сфера виробництва
 6. Глосарій
  основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників
 7. 20.1. Фінанси підприємств і бюджет
  основну частину доходів бюджетної системи. Фінансування розвитку підприємств сфери матеріального виробництва здійснюється за рахунок власних коштів (в основному - прибутку та амортизації), залучених коштів з банківської сфери і фінансового ринку, асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів. У консолідованому бюджеті РФ на 1999 р. передбачено виділити приблизно 19% усіх витрат на
 8. 20.3. Витрати бюджетної системи на розвиток і утримання агропромислового комплексу
  основний засіб виробництва - земля, стан якої постійно змінюється; - відносно тривалий цикл виробництва, що включає поряд з промисловим природний цикл, - диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію , - значний розмір витрат капітального характеру на осушення, зрошення земель, реконструкцію діючих меліоративних систем, поліпшення якості
 9. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  основних ті некапиталистические елементи, які не є формами одноосібного присвоєння - державну і спільно-часткову власність, які зміцнили її і пристосували до зовсім нових умов науково- технічної революції і постіндустріальної стадії виробництва. Мабуть, єдино, що можна впевнено сказати про сучасній західній соціально-економічній системі: це -
 10. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  основною формою селянського землекористування в країнах. Наприклад, в Ірані орендують землю 60% всіх селянських сімей. Питома вага господарств, що орендують землю, становить близько 40% в Гватемалі та Аргентині, понад 75% - в Панамі. Орендна плата приймає різні форми. Вона виплачується грошима, продуктами землеробства або ж орендар землі змушений своєю працею на чужому
© 2014-2022  epi.cc.ua