Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів

Фізичний знос основних засобів. Основні засоби, що беруть участь в процесі вироб-ництва, поступово втрачають свої первинні характеристики внаслідок їх експлуатації та природного зношування. Під фізичним зносом розуміється втрата засобами праці своїх первісних якостей.
Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від первинної якості ос-новних фондів; ступеня їх експлуатації; рівня агресивності середовища, в якій функціонує-руют основні фонди; рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу; своєчасності проведення ППР та ін Облік цих факторів у роботі підприємств може значною мірою вплинути на фізичний стан основних фондів.
Для характеристики ступеня фізичного зносу основних фондів використовується ряд показ-ників.
Коефіцієнт фізичного зносу основних фондів (Кі.ф):

Коефіцієнт фізичного зносу основних фондів
Коефіцієнт фізичного зносу основних фондів може бути визначений по окремих інвентарних об'єктах і на основі даних про фактичне терміні їх служби.
Для об'єктів, фактичний термін служби яких нижче нормативного, розрахунок ведеться за формулою:


Для об'єктів, у яких фактичний термін служби дорівнює нормативному або перевищив його, коефіцієнт фізичного зносу розраховується за наступною формулою:


Коефіцієнт фізичного зносу будівель і споруд може бути розрахований за форму-ле:

Коефіцієнт фізичного зносу будівель і споруд


Коефіцієнт придатності основних фондів укрупнено характеризує їх фізичний стан на певну дату і обчислюється за формулою:
Коефіцієнт придатності основних фондів може бути визначений і на основі коефіцієнта фізичного зносу:
Всі ці формули припускають рівномірний фізичний зношування основних фондів, що далеко не завжди збігається з реальною дійсністю, і в цьому полягає їх основний недолік.

Моральний знос основних фондів. Поряд з фізичним зносом основні фонди пре-терпевают моральний знос (знецінення). Сутність морального зносу полягає в тому, що засоби праці знецінюються, втрачають вартість до їх фізичного зносу, до закінчення терміну своєї фізичної служби.
Моральний знос виявляється в двох формах.
Перша форма морального зносу полягає в тому, що відбувається знецінення машин такої ж конструкції, що випускалися і раніше, внаслідок здешевлення їх програвання ництва в сучасних умовах. Коефіцієнт морального зносу першої форми (К'мі) можна визначити з виразу:


Коефіцієнт морального зносу другої форми (К "ми) можна визначити з наступного виразу:


Моральний знос залежить від наступних факторів: темпів прискорення науково-технічного прогресу; специфіки галузі, в якій виробляються засоби праці, і т. д.
На кожному підприємстві процес фізичного і морального зносу основних фондів дол-дружин управлятися . Основна мета цього управління - недопущення надмірного фізичного і морального зносу основних фондів, особливо їх активної частини, так як це може призвести до негативних економічних наслідків для підприємства.
Управління цим процесом від-ходить через проведення певної політики відтворення основних фондів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів"
 1. Основний і оборотний капітали
  фізичний; - моральний. Фізичний знос основного капіталу має два види. Перший настає при використанні основного капіталу. Другий - при невикористанні, "як меч від бездіяльності іржавіє в піхвах". Моральний знос також буває двох видів: - перший є наслідком створення нових, більш продуктивних машин, в результаті чого подальше використання наявної техніки стає
 2. Амортизація основного капіталу
  фізичними моральним. Фізичний знос полягає в тому, що елементи основного капіталу зношуються і тому їх вартість знижується. Моральний знос полягає в тому, що вартість основних фондів знижується з- за появи більш досконалих фондів, а також через більш низьких витрат на їх виробництво. Процес фізичного і морального зносу основного капіталу називається його амортизацією.
 3. 81. ЗНОС
  фізичний знос, пов'язаному з бездіяльністю, засоби праці повністю або частково виходять з ладу і їх вартість втрачається безповоротно. Терміни такого зносу визначаються в процесі експлуатації, час зносу - основа визначення тривалості амортизаційного періоду (снашивания) і норм амортизації. На підприємствах застосовується система планово- попереджувальних ремонтів, включаючи
 4. Питання 39. Амортизація основних фондів
  фізичному і моральному зносу, поступово переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Фізичним зносом називається втрата основними фондами своїх фізичних властивостей , в результаті чого вони не можуть виконувати свої функції і приходять в непридатність. Моральний знос виявляється в тому, що діючі об'єкти основних фондів по своїй продуктивності, витратам на обслуговування, якості
 5. 32. Знос
  фізичний знос - знос, пов'язаний зі зниженням працездатності об'єкта в результаті природного фізичного старіння та впливу зовнішніх несприятливих факторів, 2) функціональний знос відбувається через невідповідність сучасним вимогам, що пред'являються до подібних об'єктів; 3) зовнішній знос - знос в результаті зміни зовнішніх економічних факторів. Знос поділяють на: 1)
 6. Основні засоби
  фізичний і моральний знос. Знос фізичний (Іф) - це втрата техніко-економічних властивостей . Існує два види методів, що визначають фізичний знос: по терміну служби і за технічним станом. По терміну служби: Іф=Тн *? Тф: (100-Л)%?, де Тф і Тн - фактичний і нормативний термін служби, Л - ліквідаційна вартість об'єкта у% від балансової вартості. Знос
 7. Висновки
  фізичного і морального зносу. Фінансовим відображенням даного процесу є списання частини вартості основних засобів в амортизаційний фонд. Відрахування в амортизаційний фонд є частиною витрат виробництва, тому вони не обкладаються податками. Кошти з амортизаційного фонду дозволяється використовувати тільки для фінансування капіталовкладень. 5. При аналізі основного капіталу
 8. Терміни і поняття
  фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація
 9. § 4. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  фізичний і моральний. У свою чергу фізичний знос виходить від використання (нормальний вигляд зносу) та , навпаки, від бездіяльності, невикористання. Нормальний вид фізичного зносу цілком зрозумілий: робочі органи машини труться, виходять з ладу, будівлі старіють, руйнуються з часом. Словом, нічого немає вічного. З роками, очевидно, поліпшується лише тільки коньяк. Піддаються також зносу
 10. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  фізичного і морального зносу. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості. Моральний знос - це втрата вартості за двома причин: створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці (моральне зношення першого роду); випуск більш продуктивних засобів праці при тій же ціні (моральний знос другого роду). Облік фізичного та морального зносу має
 11. 34. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ
  фізичним і моральним зносом, рівнем застосування нової техніки, а це в першу чергу залежить від віку обладнання. Старе обладнання, як правило, менш продуктивно і більше зношеним. Однак застаріле, але фізично придатне до експлуатації обладнання може бути модернізовано шляхом конструктивних змін або заміни окремих вузлів і деталей, тобто усувається його моральний
 12. Амортизація основного капіталу
  фізично для подальшого використання в виробничому процесі. Це обумовлює необхідність, з одного боку, більш ефективного використання техніки в стислі терміни, з іншого - розрахунку ефективних норм амортизації. Норма амортизації є основою для визначення часових параметрів фондовіддачі виробничих фондів, що виражаються в настільки трансформованої формі. Як правило,
 13. 2.5.2. Витратний підхід
  фізичний знос - знос, пов'язаний зі зниженням працездатності об'єкта в результаті природного фізичного старіння та впливу зовнішніх несприятливих факторів; - функціональний знос - знос з- за невідповідності сучасним вимогам, що пред'являються до подібних об'єктів; - зовнішній знос - знос у результаті зміни зовнішніх економічних факторів; - розрахунок вартості
 14. Запитання і завдання для самоконтролю
  фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що таке витрати виробництва і які основні шляхи їх зниження? 7. Яка структура різних видів цін на різних етапах розвитку товарного виробництва? 8. Яке практичне значення має виділення західними вченими понять «диктував, постійні,
 15. Чому продуктивний капітал поділяється на основний і оборотний?
  фізичним і вартісним. Фізичний знос означає втрату засобами праці своєї корисності, в результаті чого вони стають непридатними для подальшого використання. Цей знос відбувається у двох випадках: а) при технологічному застосуванні (поломка машин, руйнування фабричного будівлі від вібрацій і т. п.) і б) якщо обладнання не діє і втрачає свої якості (руйнується під впливом
 16. Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
  фізичного вибуття. Нині гостро постає проблема підвищення норми накопичення в ВВП, тоді як у 70-80-і рр.., навпаки, вона досягла надзвичайно високого рівня. Звичайно, мова йде не про відновлення її колишнього рівня, бо величезні накопичення в минулому закріплювалися сформованим механізмом екстенсивного використання відносно дешевих сировинних і трудових ресурсів і малоефективних і
 17. 30. Витратний підхід
  фізичний і зовнішній знос (Ін), 4) розрахунок вартості поліпшень з урахуванням накопиченого зносу (Су) визначається за формулою; Су=Снс - Ін 5) розрахунок підсумкової вартість нерухомого майна (Сзп), визначається за формулою: Сзп=Сз + Су При витратному підході визначення вартості нерухомості починається з оцінки земельної ділянки. Земельна ділянка - це не тільки частина даного підходу, а й
 18. 2.2. Якість мінливе
  фізичний знос, інша - моральний знос, моральне старіння. Відомі численні приклади, коли вироби з надійних перетворюються в ненадійні, а справні в несправні. Це фізичний знос. Він пов'язаний з втратою первісних значень властивостей якості в результаті використання продукції, впливу факторів навколишнього середовища, фізичного старіння. Фізична мінливість щодо
 19. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  фізичного і морального зносу має велике значення для встановлення норм амортизації . Норма амортизації - це відношення річної суми амортизаційних відрахувань до середньорічної вартості основного виробничого капіталу, виражене у відсотках. Норма амортизації показує, за скільки років вартість основного капіталу повинна бути відшкодована. В умовах НТП терміни служби обладнання
© 2014-2022  epi.cc.ua