Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Амортизація основного капіталу

У міру зношування основного капіталу і реалізації виробленої продукції відбувається відшкодування в грошовій формі вартості витрачених засобів праці з метою їх подальшого оновлення. Таке відшкодування в грошовій формі вартості витрачених засобів праці називається амортизацією.
Амортизована вартість засобів праці, як правило, надходить на рахунок підприємства і в міру зносу обладнання спрямовується на закупівлю нових елементів основного капіталу.
В умовах розвивається науково-технічного прогресу техніка може застаріти морально, будучи придатною фізично для подальшого використання у виробничому процесі. Це обумовлює необхідність, з одного боку, більш ефективного використання техніки в стислі терміни, з іншого - розрахунку ефективних норм амортизації.
Норма амортизації є основою для визначення часових параметрів фондовіддачі виробничих фондів, що виражаються в настільки трансформованої формі.
Як правило, терміни амортизації диференційовані для виробничих них, невиробничих і житлових будівель, по окремих видах і групах ос-новних фондів, разом з тим є єдиними для підприємств та організацій.
Основою диференціації виробничих фондів є ряд факторів, зокрема однорідність виробничо-технічного призначення, рівність термінів служби і т. д.
Норма амортизації показує часові межі, за які вар-тість основного капіталу повинна бути повністю відшкодована. Тим самим орієнтує на ефективні терміни функціонування обладнання.
Існують різні методики визначення норми амортизації засобів праці. Їх головне завдання - найбільш точно розрахувати ефективні терміни функціонування речових факторів виробництва.
Кожна країна, виходячи з особливостей економічного розвитку, проводить відповідальну її інтересам політику амортизації основного капіталу.
У західних країнах досить високі темпи амортизації засобів праці. Незважаючи на це, фірми проводять політику прискореної амортизації обладнання, маючи на меті не тільки повну амортизацію засобів праці до їх морального, а часом і фізичного зносу, а й приховування частини прибутку від оподаткування.
У нас темпи амортизації основного капіталу значно нижче.
Політика прискореної амортизації проводиться тільки стосовно окремих виробничим структурам для стимулювання їх розвитку, наприклад підприємствам малого бізнесу.
Ці структури і підприємства визначаються державою, а порядок прискореної амортизації в них - правовими нормами.
Поряд з актуальністю амортизації важливу роль у прискоренні обороту капіталу відіграють технологічні процеси, які вкорочують як динаміку безпосередньо виробничого процесу, так і час природної доопрацювання товарів.
Засоби транспорту, зв'язку, сучасні інформаційні системи значно скорочують рух товарів у сфері обігу.
Таким чином,-розвиток науково-технічного прогресу; є важ-ним чинником, що обумовлює скорочення перебування товарів як у сфері виробництва, так і в сфері обігу, в цілому пришвидшує час обороту капіталу, що, в кінцевому рахунку, є важливим фактором збільшення прибутку, підвищення ефективності виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Амортизація основного капіталу "
 1. Норма амортизації
  амортизаційних відрахувань до вартості основного капіталу, виражене у відсотках, являє собою норму амортизації. Норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою {foto61} де А '- норма амортизації, виражена у відсотках; А - сума амортизаційних відрахувань за один рік; Косн - первісна вартість основного
 2. Терміни і поняття
  амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура
 3. Терміни і поняття
  амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Ринковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Витратний підхід в оцінці фірми
 4. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  амортизацію), а оборотний капітал - не більше року. У російській промисловості в 1997 р. структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана відрахування на соціальні потреби - 17, інші витрати - 14. Звідси зрозуміло, чому на фірмах так велике прагнення до зниження матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 5. 3. Розрахункові задачі
  основного капіталу дорівнює 120 тис. марок на рік, оборотний капітал становить 480 тис. марок, у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, в рік він обертається 5
 6. У чому значення оновлення основного капіталу?
  Амортизації. Що це означає? Кошти на просте відтворення основного капіталу накопичуються у фонді амортизації (від лат. Amortisatio - погашення). У кінцевому рахунку у фонді амортизації зосереджується така сума грошей, за рахунок якої закуповуються нові аналогічні машини та обладнання, а також проводиться капітальний ремонт засобів праці (роботи з відновлення технічних якостей
 7. Амортизація основного капіталу
  амортизацією. Інше значення терміна «амортизація» - це вартісна оцінка зносу основного капіталу за певний період часу. На основі цієї оцінки відбувається щорічне списання частини вартості основних фондів, так звані амортизаційні відрахування. Вони надходять в амортизаційний фонд, який служить для відшкодування зносу основного капіталу. Власники основних фондів здійснюють
 8. амортизується майно
  амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10 000 руб . (з 1 січня 2008 року - більше 20 000 руб.). Не підлягають амортизації земля і інші об'єкти природокористування (вода, надра), а також матеріально-виробничі запаси, товари, об'єкти незавершеного капітального будівництва, цінні
 9. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 10. 82. АМОРТИЗАЦІЯ
  амортизація »використовується у двох значеннях: як сам знос, так і відповідний зносу розмір накопичення коштів в амортизаційний фонд. Амортизаційні відрахування відображають величину зносу капітальних ресурсів і служать джерелом відтворення капітальних благ. Норма амортизації. Освіта амортизаційного фонду та його використання є компетенцією самих підприємств. Однак
 11. Запитання для самоперевірки
  амортизація основного капіталу? 7. Дача здана в оренду на кілька років з річною оплатою 2000 дол Очікувана ставка капіталізації 8%. Яка ринкова вартість
 12. Основний капітал (основні фонди)
  амортизаційні відрахування як результат зносу засобів праці, призначені для їх відшкодування, тобто відновлення їх працездатності або повної заміни іншими засобами праці. Засоби праці беруть участь у кожному виробничому процесі повністю, але переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами. Тому можна сказати, що основний капітал - це та частина вартості
© 2014-2022  epi.cc.ua