Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ

коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти.
Чисельно визначається у вигляді співвідношення окремих частин активу і пасиву балансу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ "
 1. Коефіцієнт ліквідності
  коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три місяці за наданими кредитами, що підлягають
 2. ГЛАВА Поточні зобов'язання і коефіцієнт поточної ліквідності
  коефіцієнт поточної ліквідності. Чим він більший, тим вища ліквідність компанії, тобто її здатність погашати поточні борги згідно з термінами погашення. Коефіцієнт ліквідності вище одиниці вважається хорошим показником, а нижче одиниці - поганим, оскільки вказує на проблеми з погашенням короткострокових зобов'язань перед кредиторами. Однак, як ми вже обговорювали в главі 28, компанії з стійким
 3. 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства
  коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з умов: 1) якщо загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);
 4. Аналіз оборотного капіталу
  коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається залежно від галузі, проте він показує,
 5. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  коефіцієнт ліквідності (у відсотках): {foto218} Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства, використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення - від 100 до 200%; 2) коефіцієнт абсолютної ліквідності (у відсотках): {foto219} Даний показник характеризує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена на
 6. 55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  коефіцієнт буде дорівнювати одиниці або трохи перевищувати її. Для оцінки перспективної платоспроможності розраховують наступні показники. Абсолютна ліквідність визначається відношенням суми ліквідних коштів 1 ї групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства (VI розділ пасиву балансу). Платоспроможність підприємства буде вважатися нормальною при значенні коефіцієнта, що дорівнює або вище
 7. ГЛАВА Загальна сума поточних активів і коефіцієнт поточної ліквідності
  коефіцієнт поточної ліквідності, що представляє собою відношення величини поточних активів до суми поточних зобов'язань, стверджуючи, що чим вищий цей коефіцієнт, тим вище ліквідність компанії. Хорошим вважається коефіцієнт поточної ліквідності, що перевищує одиницю, а все, що менше одиниці, - погано. Вважається, що, якщо коефіцієнт поточної ліквідності менше одиниці, компанії важко справлятися зі
 8. Ліквідність
  Ліквідність - здатність перетворення майна в готівку
 9. § 10.5. Показники використання оборотних коштів
  коефіцієнт оборотності; тривалість обороту; прискорення обороту (в днях та відсотках); вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення оборотності (в рублях і відсотках); платоспроможність і ліквідність підприємства. 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує число оборотів оборотних засобів на рік: де Пр - обсяг реалізованої продукції в діючих цінах
 10. Ліквідність банку
  ліквідність. Ліквідність банку характеризується його здатністю забезпечити своєчасне виконання своїх зобов'язань. Найвища ступінь ліквідності досягається в тому випадку, якщо всі без винятку внески будуть лежати без руху, тобто якщо все акумульовані банком кошти не будуть використовуватися ним для кредитування. У цьому випадку досягається 100%-ва ліквідність. Але ми знаємо, що банки
 11. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ
  ліквідні резерви - ліквідні активи у вигляді державних цінних
 12. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 13. 90. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
  коефіцієнта абсолютної ліквідності, який являє собою відношення суми грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми короткострокових зобов'язань; 2) проміжного коефіцієнта покриття - виходить в результаті ділення сукупної суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості на ту ж суму короткострокових зобов'язань; 3) загального
 14. Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій.
  Коефіцієнт рентабельності використовуваних активів (капіталу) являє собою добуток коефіцієнтів рентабельності обороту (реалізації товарів) та оборотності (кількості оборотів) активів. В основі даної моделі лежить побудова матриці, за допомогою якої можна виявити основні стратегічні можливості подальшого підвищення рентабельності активів організації - збільшити рентабельність
 15. Оскільки в економіці роль засобу обігу виконуємо-ють гроші, вони і є найбільш
  ліквідним видом активів. Ліквідність інших активів може бути різною. Більшість акцій та облігацій в будь-який момент можуть бути продані з незначними витратами, тому вони являють-ся щодо ліквідними активами. Навпаки, продаж будинку, картини X. Рем-Брандта або програмки бейсбольного матчу 1948 за участю Джо Дімаджіо вимагає великих витрат часу і сил, тому такі
 16. Аналіз теорії переваги ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних
  ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних коливань. 'Пава 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика Теорія переваги ліквідності 3 класичній роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» для пояснень ня факторів, що визначають процентну ставку, Дж. Кейнс запропонував теорію переваги ліквідності, яка, по суті,
 17. КОЕФІЦІЄНТ КУКА
  коефіцієнт платоспроможності кредитних установ і комерційних банків, рівний відношенню власного капіталу до активів, зважених за ступенем
 18. Ліквідність
  ліквідність, яке виражає собою ту чи іншу ступінь легкості, з якою наявні блага можуть обмінятися на інші їх види. Абсолютною ліквідністю володіють гроші, так як вони в будь-який момент і без найменших витрат можуть трансформуватися в будь-яке майно. І навпаки, майно, яке взагалі не можна обміняти, має абсолютної неликвидностью. Однак між цими крайнощами існує
© 2014-2022  epi.cc.ua