Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

Коефіцієнт маржинального доходу

ставлення маржинального доходу фірми до обсягу чистих продажів за той же період часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коефіцієнт маржинального доходу "
 1. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  Основні елементи аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не
 2. 10.1. Значення і завдання аналізу
  Поняття маржинального аналізу, його можливості, основні етапи і умови проведення. Велику роль в обгрунтуванні управлінських рішень у бізнесі грає маржинальний аналіз, методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома групами найважливіших економічних показників: витратами, обсягом виробництва (реалізації) продукції та прибутком і прогнозуванні величини кожного з цих
 3. 10.12. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси
  Види обмежень. Порядок обгрунтування рішення. Завдання вибору оптимального рішення значно ускладнюється, якщо потрібно враховувати різні обмеження. Прикладами обмежень при прийнятті рішень у бізнесі можуть бути: а) обсяг реалізації продукції (існують межі попиту на продукцію), б) трудові ресурси (загальна кількість або за професіями), в) матеріальні ресурси (недолік матеріалів
 4. 10.7. Обгрунтування структури товарної продукції
  Важливим джерелом резервів збільшення суми прибутку є оптимізація структури товарної продукції, тобто збільшення частки тих виробів, які приносять великий прибуток підприємству. Однак потрібно мати на увазі, що керівництво підприємства ніколи не зведе свою виробничу програму тільки до одного самому доходному виробу або послугу, щоб мінімізувати ймовірність банкрутства у зв'язку з
 5. 10.11. Вибір варіанта технології виробництва
  Аналітичний і графічний способи обгрунтування варіанта технології виробництва. Доказ правильності обраного рішення. Важливим джерелом скорочення витрат і збільшення суми прибутку є вибір оптимальної технології виробництва. Варіант А. Компанія купує деталі, робить зборку готових виробів, а потім їх продає. Витрати при цьому становлять: постійні - 400 млн руб.
 6. 10.3. Аналіз функціонального зв'язку між витратами, обсягом продажів і прибутком. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
  Поняття і значення показників беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства. Методика розрахунку даних показників у вартісному, натуральному і відносному вираженні. Беззбитковість - такий стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків. Це виручка, яка необхідна для того, щоб підприємство почало отримувати прибуток. Її можна висловити і в кількості одиниць
 7. КОЕФІЦІЄНТ КУКА
  коефіцієнт платоспроможності кредитних установ і комерційних банків, рівний відношенню власного капіталу до активів, зважених за ступенем
 8. Терміни і поняття
  Розподіл доходів Сукупні доходи Номінальні доходи Грошові доходи населення Наявні доходи Реальні доходи Реальні наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і
 9. Доцільний коефіцієнт
  Найбільш простим є розрахунок так званого деціл'ного коефіцієнта, що характеризує у скільки разів доходи 10% найбільш багатих груп населення перевищують доходи 10% найбільш бідних. Дослідження, на базі досвіду західних країн, показали, що співвідношення 10:1 є показником соціального неблагополуччя. У нашій країні в середині 90-х рр.. співвідношення доходів 10% найбільш і 10% найменш
 10. КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
  коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти. Чисельно визначається у вигляді співвідношення окремих частин активу і пасиву
 11. 37. Проблема нерівності в розподілі доходів. Бідність. Крива Лоренца і коефіцієнт Джіні.
  Доходи сім'ї розподіляються на чотири квартальних, п'ять квінтільних і десять децильних груп. Перша група - це 25, 20 і 10% сімей з самими маленькими доходами. Остання - такі ж частки сімей з найбільш високими доходами. Крива Лоренца - крива, яка показує, яку частину сукупного грошового доходу країни отримує кожна частка низькодохідних і високоприбуткових сімей, тобто відображає
 12. Мультиплікатор
  Мультиплікатор - коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни інвестицій, використовується для обгрунтування економічної ефективності реалізації цільових програм. Мультиплікатор являє собою числовий коефіцієнт, який показує розміри зростання ВНП при збільшенні розміру
 13. Маржа
  Щоб ви змогли виконати короткий продаж, брокер зажадає від вас внесення мінімального забезпечення в розмірі 50 відсотків від 106 вартості вводиться короткої позиції. Якщо забезпечення за рахунок нереалізованих збитків знизиться до 30 відсотків від первісною короткої позиції , то ви отримаєте вимогу про поповнення мар-жи (margin call). Це означає, що вам
© 2014-2022  epi.cc.ua