Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

10.12. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси

Види обмежень. Порядок обгрунтування рішення.
Завдання вибору оптимального рішення значно ускладнюється, якщо потрібно враховувати різні обмеження. Прикладами обмежень при прийнятті рішень у бізнесі можуть бути:
а) обсяг реалізації продукції (існують межі попиту на продукцію);
б) трудові ресурси (загальна кількість або по професіями);
в) матеріальні ресурси (недолік матеріалів для виготовлення продукції в необхідній кількості);
г) відсутність фінансових ресурсів для оплати необхідних виробничих витрат.
Процес прийняття рішень з урахуванням обмежень передбачає визначення маржинального доходу, який дає кожен виріб на одиницю відсутнього ресурсу. Перевага віддається виробництву тих видів продукції, які забезпечують більш високий маржинальний дохід на одиницю ресурсу.
Приклад.
Фірма випускає два вироби: пальто і куртки. Вихідні дані для аналізу:
Пальто Куртки Разом
Питомі змінні витрати,
тис. руб. 160130
Ціна виробу, тис. руб. 250200
Витрата матеріалу на виріб, м 3 лютого
Маржинальний дохід на одиницю продукції, тис. руб. 90 70
Маржинальний дохід на 1 м тканини, тис. руб. 30 35
Попит, од. 5000 8 Необхідна витрата тканини, м 15000 16000 31000
Наявність тканини, м 25 Витрата тканини обмежений 25000 м, постійні витрати - 500 млн руб.

Потрібно скласти план, який забезпечить отримання максимуму прибутку.


Обмежують чинником є матеріальні ресурси. Незважаючи на те що пальто мають більш високий маржинальний дохід на одиницю продукції, ніж куртки, з матеріалу який необхідний для виготовлення двох пальто, можна зшити три куртки. Оскільки виробництво курток забезпечує більший маржинальний дохід на 1 м тканини, їх має бути випущено стільки, скільки вимагає попит, а інша тканина буде використана на випуск пальто. Прибуток за цим варіантом становитиме 330 млн руб.
Зауважимо, що варіант, при якому спочатку виготовляють максимально можливу кількість пальто, не буде вже дохідним. Можна зшити 5000 пальто з 15000 м тканини, а з решти 10 000 м - 5000 курток. Маржинальний дохід і прибуток в цьому випадку складуть:
МД=5000 х 70 + 5000 х 90=350 + 450=800 млн руб., П=800 - 500=300 млн руб.
Отже, виробництво курток - більш вигідний шлях використання дефіцитного ресурсу, в даному випадку тканини.
Аналогічним чином максимізується величина прибутку з трудових ресурсів і по устаткуванню, які можуть бути одночасно використані на виробництві декількох виробів.
Тільки тут потрібно враховувати маржинальний дохід за людино-годину, машино-годину і т.д.
Наприклад, на підприємстві для виготовлення однієї і тієї ж продукції можна використовувати дві різні машини. Слід вирішити, на який з двох машин доцільно виконати замовлення в 1200 виробів, якщо їх максимальне завантаження не може перевищувати 3000 год на рік. Обмежуючим фактором у даному випадку є виробнича потужність.
Отже, більш вигідно випустити максимальна кількість продукції на машині А, а залишився замовлення в кількості 200 шт. виконати на машині Б. Це дозволить отримати більший прибуток у першому варіанті, ніж у другому.
Таким чином, розподіл витрат на постійні та змінні і використання маржинального доходу дозволить більш правильно проаналізувати різні варіанти управлінських рішень для вибору найбільш оптимального з них. Впровадження цієї методики в практику вітчизняних підприємств буде мати велике значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.12. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси "
 1. 5. Обмеженість ресурсів і проблема їх раціонального використання
  вибору раціонального з'єднання праці з засобами виробництва. Суспільство завжди має певним обмеженою кількістю праці, сировини, матеріалів, машин і обладнання, а також фінансових коштів, тобто грошей. Це змушує робити вибір між різними варіантами їх використання з метою виробництва тих чи інших
 2. Лекція 3 Тема: БЛАГА, ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР
  вибору є наріжним каменем сучасної економічної
 3. 3.3. СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ВИБОРУ
  вибору. Свобода підприємництва і вибору означає, що при чистому капіталізмі приватні підприємства мають право купувати економічні ресурси, виробляти і продавати товар або послугу з вибору самої фірми. Капіталізм покладає на складові його економічні одиниці відповідальність за вибір певних рішень, які враховуються і стають економічно ефективними допомогою
 4. Безмежність потреб і обмеженість економічних ресурсів як основа економічної теорії
  вибір, на покупку або виробництво яких благ слід витратити свої ресурси, які майже завжди
 5. Обмеження в нарощуванні ресурсу
  вибору кількості використовуваного ресурсу. При даній ціні на ресурс (ЦАБ) в умовах досконалої конкуренції буде використаний обсяг ресурсу, дорівнює величині QБ, так як перетин кривої попиту на ресурс (С) і його граничної прибутковості (ПД1) в точці Б вказує на рівність граничної прибутковості від ресурсу і граничних його витрат, якому і відповідає обсяг ресурсу QБ. В умовах
 6. Тема 1 Потреби і ресурси суспільства. Виробництво
  вибору («що, як і для кого»?). Крива виробничих можливостей. Неповне використання ресурсів. Закон заміщення, альтернативна вартість. Економічні системи та їх сутність. Традиційна, планова, ринкова та змішана
 7. Щоб зрозуміти, як приймаються такі рішення і як сума заощаджень залежить від відсоткової
  вибору. Подивимося, як вирішує цю задачу Сем, робочий, охочий забезпечити свою старість. Для спрощення ситуації умовно розділимо його життя на дві частини. У першій частині молодий Сем працює, у другій - навчений досвідом ветеран виробниц-ства насолоджується спокоєм. Сума заробітку Сема за роки роботи - $ 100 тис.; він ділить її між поточним споживанням і накопиченням. У старості Сем
 8. Глава 1 Введення в економіку
  вибору в економіці, тобто прийняття решенійоб використанні обмежених ресурсів для удов-летворенія людських потреб і бажань, настільки буденні, що, стикаючись з ними, мичаще все не помічаємо цього. По суті каждуюмінуту ви приймаєте рішення про те, як наилуч-шим чином розподілити свій обмежений вре-мя, наприклад між навчанням, розвагами та сномЕслі ви вибрали навчання, то
 9. Висновки
  вибору. Суть цієї проблеми в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого поєднання рідкісних ресурсів. Те, від чого ми відмовляємося, називається нижчі витрати вираженого результату. 4. Виробничі можливості економічної системи,
 10. Висновки
  вибору. Суть цієї проблеми в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого поєднання рідкісних ресурсів. Те, від чого ми відмовляємося, називається нижчі витрати вираженого результату. 4. Виробничі можливості економічної системи,
 11. 13.1 Господарські рішення, їх типи та види
  вибору з безлічі альтернативних варіантів: якщо немає альтернатив, то немає вибору і, отже, немає і рішення;? наявність мети: безцільний вибір не розглядається як рішення;? необхідність вольового акту керівника при виборі рішення, так як суб'єкт прийняття рі-шення формує його через боротьбу мотивів, суджень і сумнівів. Поняття "рішення" у науковій літературі трактується по-різному.
 12. Економічні ресурси, їх обмеженість. Економічний вибір
  вибір. Суть проблеми вибору в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого поєднання рідкісних ресурсів. Вибираючи, суспільство змушене від чогось відмовитися, чимось поступитися, тобто принести якусь жертву, щоб отримати бажаний результат. Те, від
 13. Економічні ресурси, їх обмеженість. Економічний вибір
  вибір. Суть проблеми вибору в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого поєднання рідкісних ресурсів. Вибираючи, суспільство змушене від чогось відмовитися, чимось поступитися, тобто принести якусь жертву, щоб отримати бажаний результат. Те,
 14. 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
  вибір - це прийняття суб'єктом, що здійснює вибір, одного економічного дії і одночасна відмова від іншого в зв'язку з неможливістю одночасного здійснення цих дій. Суб'єктом, що робить економічний вибір, може бути будь-який економічний агент. Але залежно від того, в якій фазі суспільного виробництва він здійснює або планує здійснити свою економічну
 15. 13.2 Процес прийняття рішень
  вибір. На етапі обдумування слід проаналізувати проблему і зібрати необхідну ін-формацію. На цьому етапі потрібно також чітко сформулювати критерії, яким має задовольняти шукане рішення. На етапі проектування здійснюється систематичний по-позов можливих рішень проблеми. На етапі вибору серед можливих варіантів вирішення вибирається найкращий з усіх запропонованих варіантів,
 16. Стаття 15. Кількісні обмеження експорту та імпорту
  урахуванням стану на внутрішньому товарному ринку; 3) захисту внутрішнього ринку Російської Федерації ... Постанови Уряду Російської Федерації про введення кількісних обмежень експорту та імпорту приймаються та офіційно опубліковуються не пізніше ніж за три місяці до запровадження цих обмежень в дію. Розподіл квот і видача ліцензій при встановленні кількісних
 17. 3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку
  вибору. Не випадково одне з визначень економіки говорить: економіка описує і аналізує вибір з обмежених ресурсів для задоволення необмежених потреб. Фактори виробництва - це ресурси, використовувані для виробництва економічних благ. Під економічними ресурсами розуміються всі природні, людські та вироблені людиною ресурси. Природні ресурси - земля, вода, повітря,
 18. Теорія конституційного вибору
  вибору (або, як її іноді називають в російськомовній традиції, конституційна економічна теорія) спирається на фундаментальне уявлення про двухстадіальном процесі функціонування контрактарной (договірної) суспільної системи. На першій стадії здійснюється прийняття рішень щодо фіксації і захисту прав власності, а також щодо формулювання правил вироблення
 19. Класичний вибір - «гармати або масло».
  Вибір - «гармати або масло». Чим більше ми витрачаємо на національну оборону, щоб надійно за-щітіть наші кордони від іноземних агресорів (гармати), тим менше ресур-сов ми направляємо на виробництво товарів і підвищення рівня життя (масло). Велике значення має в сучасному суспільстві вибір між ох-раною навколишнього середовища і високим рівнем доходів. Законодавство, перед-ня записують
 20. Мета таких державних програм, як гтрахованіе від безробіття або система
  вибір не сам по собі, підказує нам, яке рішення він прийме або повинен прийняти . Студентка не має права пре-небрегать заняттями психологією тільки тому, що це дозволить їй глибоко пізнати економіці. Суспільство не послабить уваги до питань підвищення рівня життя. Не можна ігнорувати бідність тільки тому, що допомога загально-ства знижує стимули до праці. Визнання необхідності вибору
© 2014-2022  epi.cc.ua