Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 1 Введення в економіку

Будь-яке суспільство щодня має вирішувати тріосновние проблеми:
- Що , які товари і послуги повинні бути про-ізведени і в якій кількості?
- Як, яким чином ці товари і послуги по-винні бути зроблені?
- Для кого повинні бути зроблені ці това-ри і послуги?
Що, як і для кого виробляти - це наіболееуніверсальние проблеми. Людські потребностіпрактіческі не обмежені, тоді як в будь-якому об-ществе є обмежена кількість ресурсів, яке може бути використане для проізводстваетіх товарів і послуг. (Виробничі ресурсивключают працю, землю, будівлі, машини, сировину.) Ес-ли б ресурси не були обмежені, кожен міг биіметь все, що забажає: канікули будь продов-жительность, прекрасні твори живопису, швидкохідні спортивні машини, елегантні ме-ховие пальто , - словом все, про що можна толькомечтать. Навіть у США, багатющої країні світу, практично кожен хоче мати більше, ніж онімеет або може мати.
Основна економічна проблема, з которойсталківается будь-яке суспільство, полягає в конф-ликта між фактично необмеженими челове-тичними потребами в товарах і послугах і обмежену ресурсами, які можуть бути вико-зовано для задоволення цих потреб .
Зцього слід наше визначення економіки.
Про Економіка - це дисципліна, що вивчає, яким чином суспільство з обмеженими, дефіцитними ресурсами вирішує, що, як ідля кого виробляти.
Великий англійський економіст XIX в. АльфредМаршалл (1842-1924) визначає економіку як «вчення про нормальної життєдіяльності чоловіча-ства». Це визначення відображає той факт, що про-блеми вибору в економіці, тобто прийняття решенійоб використанні обмежених ресурсів для удов-летворенія людських потреб і бажань, настільки буденні, що, стикаючись з ними, мичаще все не помічаємо цього. По суті каждуюмінуту ви приймаєте рішення про те, як наилуч-шим чином розподілити свій обмежений вре-мя, наприклад між навчанням, розвагами та сномЕслі ви вибрали навчання, то слід ухвалили рішення те, чи йти на заняття, почитати чи підручник іліпріняться за вирішення завдань . Якщо ви захотіли за-няться покупками, то, можливо, вам доведеться зроби-ти вибір між покупкою дорогою пари взуття покупкою 'дешевшою і збільшенням вашегосчета в банку
Підприємства та уряду також ежедневноосуществляют економічний вибір.
Фермер ADA-
дружин вирішувати, коли і що сіяти і скільки вкладиватьв нове обладнання, «Дженерал моторз» - какіеі скільки машин кожного типу виробляти, вкла-дивать чи в автоматизацію виробництва або на-няти більше робочих, виробляти всередині страниілі за кордоном, а також яка повинна бути ценаетіх машин. Уряд повинен приймати рі-шення про те, скільки витрачати на освіту, обо-рону, науку і на безліч інших програм; в ка-кой мірою варто збільшити різноманітні види податкових яка повинна бути величина позик. Ці про-блеми вибору виникають внаслідок обмежено-сті ресурсів в економіці. У даній книзі розповів-ни опиняються про те, як споживачі, підприємства іправітельства здійснюють економічний вибір як в результаті взаємодії цих рішень вобществе формується сукупне распределеніеограніченних ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 1 Введення в економіку "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  введення податків, не зачіпаючи механізму утворення цін. Оподаткування може впливати: на механізм рівноваги цін; стан еластичності; обсяг виробництва товару; рівень доходів у суспільстві і розподіл цих доходів між виробниками і споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її ринкової рівноваги можна зобразити графічно (рис.
 3. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  глава 3-й частині, де Енгельс дає узагальнюючий аналіз економічних криз. Саме в «Анти-ДюрІнгу» була дана класична характеристика основної суперечності капіталізму, проти-воречія між суспільним характером виробництва і част-нокапіталістіческім способом привласнення. Енгельс не тільки дав узагальнюючу формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, але показав, що анархія
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  глава молодий історичної школи Густав Шмоллер говорив, що поступово виникає все бо-леї різкий контраст ме> т; ду робітниками і імущими і образо-ванними класами, в результаті чого утворюється страшна 136 прірву між світоглядами та ідеалами імущих і не-імущих класів, і ця прірва небезпечніше економічної. Шмоллер закликав заповнити цю прірву, пом'якшити проти-
 5. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. Наприкінці кожного розділу наводяться
 6. Приймаючи рішення про заполне-ванні виборчого бюлетеня , ви враховуєте і економічні погляди канди-дата і ситуацію в
  економіку? Принципи економічної теорії можуть стати в нагоді вам в різних жизнен-них ситуаціях. І де б ви не опинилися в майбутньому: в кріслі-гойдалці перед телевізором, в кріслі-вертушці директора компанії або в кріслі президента стра-ни, ви будете однаково вдячні долі за те, що вона поставила вас перед необхідністю гризти (або хоча б спробувати на смак) граніт економіч-ської
 7. У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2.
  економіки не враховує модель кругообігу потоків? Мо-жете ви назвати кілька причин, позволя-чих ігнорувати ці фактори, і причини, за якими їх варто було б взяти до уваги? 5. Перший принцип економічної теорії, про кото-ром говорилося в гол. 1, полягає в тому, що людина постійно стикається з необхідно-стю вибору. Використовуйте кордон виробниц-дарських
 8. 14. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про вдосконалення-шенной конкуренції? Як ви думаєте, чи підходить використаний нами приклад
  економіці - попит і пропозиція, - ми отримаємо дивовижні відповіді на, здавалося б, про-Стейша питання. На ринку пшениці висхідна крива пропозиції являє поведінка постачальників, а спрямована вниз крива попиту - поведінка споживачів. Ціна товару змінюється до тих пір, поки обсяги попиту та пропозиції на товар не врівноважуються. Використання методів аналізу попиту та
 9. Економісти, які стверджують, що податки на працю незначно змінюють результат діяльності ринку, вважають, що
  введенню єдиного податку на землю, який він оцінював як засіб підвищення ефек-тивності та досягнення рівності членів суспільства. Ідеї Г. Джорджа користувалися значною підтримкою, але він програв на виборах мера горо-да Нью-Йорка в 1886 р. (хоча набагато випередив кандидата від республіканської партіібудущего президента США Теодора
 10. У той Водночас через зростання валютного курсу долара американської авіабудівник-ної компанії Boeing буде
  введення імпортної квоти на японські автомобілі призведе до збільшення чистого експор-та автомашин і зниження чистого експорту літаків. Крім цього, збільшиться чистий експорт з США до Японії і зменшиться чистий експорт із США в Європу. Однак загальний торговельний баланс американської економіки залишиться незмінним. Отже, результат різних форм торговельної політики має скоріше
© 2014-2022  epi.cc.ua