Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2.

У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2. Одне із загальних припущень економічної тео-рії полягає в тому, що товари різних фірм од-ної галузі промисловості ідентичні за якістю. Обговоріть, чи доцільне таке до-пущених для наступних товарів: а. Сталь. б. Романи. в. Пшениця. 3. Намалюйте діаграму кругообігу потоків. Визначте, які частини моделі пов'язані з по-струмами товарів і послуг і коштів для наступних видів діяльності: а. Сем віддає власнику магазину $ 1 за літр молока. б. Селлі заробляє $ 4,5 на годину, працюючи в ресторані. в. Серена платить $ 7 за квиток у кінотеатр. м. 10% акцій компанії Acme Industrial прино-сят Стюарту $ 10 тис. на рік. Глава 2. Думайте як економіст 4. Які важливі характеристики економіки не враховує модель кругообігу потоків? Мо-жете ви назвати кілька причин, позволя-чих ігнорувати ці фактори, і причини, за якими їх варто було б взяти до уваги? 5. Перший принцип економічної теорії, про кото-ром говорилося в гол. 1, полягає в тому, що людина постійно стикається з необхідно-стю вибору. Використовуйте кордон виробниц-дарських можливостей, щоб проілюструвати вибір суспільства між чистою навколишнім середовищем і високими доходами.
Як ви вважаєте, що визначає форму і розташування кордону? По-Скажіть, що станеться з кордоном, якщо буде винайдений двигун з практично повною від-присутність вихлопів. 6. Визначте, чи відносяться наступні вискази-вання до питань, що вивчаються мікроекономікою або макроекономікою: а. Рішення сім'ї про кількість грошей, направля-ваних на заощадження. б. Вплив високого рівня заощаджень на еко-номический зростання. в. Рішення фірми про кількість найманих робітників. м. Взаємозв'язок між рівнем інфляції та з-менениями кількості грошей в обігу. 7. Визначте, чи є наступні затверджений-ня позитивними або нормативними. Поясни-ті свій вибір. а. «У короткостроковій перспективі суспільство став-кивается з вибором між інфляцією і без безробіттю». 61 б. «Зниження темпів зростання кількості грошей в обігу призведе до зменшення інф-ляції». в. «Центральний банк повинен знизити темпи рос-та кількості грошей в обігу». м. «Суспільство має запропонувати людям, живу-щим на соціальні допомоги, зайнятися пошуку-ми роботи». д. «Низькі ставки податків стимулюють людей до більш інтенсивної праці і збільшенню нор-ми заощаджень». 8. Визначте характер кожного з наведених у табл.
2.1 положень (позитивний, нормативний або невизначений). Поясніть своє рішення. 9. Якщо б ви були президентом, вас цікавили б позитивні чи нормативні погляди ваших економічних радників? Чому? 10. Хто є в даний час председате-лем Центрального банку вашої країни? Хто нині є міністром фінан-сів? 11. Чи очікуєте ви, що з часом економісти все частіше будуть приходити до єдиної думки? Почім-му? Чи можуть їх розбіжності бути повністю усунені? Чому? 12. У розділі наводиться приклад про Пітері, Поле і го-порті колодязі. а. Як ви оцінюєте податкову політику цього міста? Чому? б. Що ще вам хотілося б знати про Пітері і Поле перед тим, як зробити свої висновки? 13. Яка податкова система більш справедлива - складна або проста? Частина 1. Введення Додаток Побудова графіків: короткий огляд Багато змінні, які вивчають економісти, можуть битьвиражени в цифрах: ціни на банани, кількість проданих бананів, витрати вирощування бананів і т.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2. "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  ніж зовсім не випадково. Правда, ідеї, споріднені австрійській школі, були висунуті раніше. Ще в середині 50-х рр.. в Німеччині вийшла книга економіста Госсена, в якій форму-лированной принцип граничної корисності. Але ця робота залишилася абсолютно непоміченою. Після цього на початку 70-х рр.. в різних країнах Європи з'являються одночасно роботи, споріднені за своїм напрямом. У 1871
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  чому причина настільки великої популярності Маршалла се-ред буржуазних економістів? Вона криється в тому, що Маршалл зробив спробу об'єд-нить, синтезувати різного роду теорії вульгарною бур-жуазной політичної економії. Зокрема він спробував об'єднати теорії вульгарної політичної економії першої половини XIX в. (Погляди Джемса Мілля, Мак-Куллоха) з модною в кінці XIX століття
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  чому ідеологічна, тобто помилкова, теорія надасть кращу послугу, ніж вірна теорія. Той факт, що практичне застосування теорії призводить до результату, передвіщеному на основі цієї теорії, є загальновизнаним підтвердженням її правильності. Твердження про те, що хибна теорія з усіх точок зору більш корисна, ніж правильна, парадоксально. Люди використовують вогнепальну зброю. Для
 4. 3. Людська праця як засіб
  чим працювати. Дозвілля за інших рівних умов перевага надається важкої праці. Люди працюють тільки в тому випадку, якщо цінують віддачу від праці вище, ніж зменшення задоволення, викликаного скороченням дозвілля. Робота увазі негативну корисність. Психологія і фізіологія можуть спробувати дати цьому пояснення. Праксиологии немає необхідності досліджувати, вийде у них це чи ні.
 5. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  ніж В, і йому для виробництва однієї одиниці товару p потрібно 3 год проти 5 год, потрібних для В, а для виробництва товару q йому потрібно 2 год проти 4, потрібних для В , то обидва вони виграють, якщо А обмежиться виробництвом q і залишить В виробляти р. Якщо кожен з них виділяє 60 год для виробництва р і 60 год для виробництва q, то результатом праці А буде 20p + 30q; У 12р + 15q; обох
 6. 4. Стабілізація
  ніж зміни. Крім вічних апріорних категорій діяльності в цьому безупинно хиткому світі не існує інших стаціонарних орієнтирів. Марно відокремлювати процес визначення цінності і діяльність від непостійності людини і мінливості його поведінки і міркувати, як якби у Всесвіті існували вічні цінності, незалежні від суб'єктивних оцінок людей і здатні стати
 7. 5. Конкуренція
  ніж інші, остільки люди будуть прагнути зайняти їх і намагатися перевершити суперників. Отже, соціальна конкуренція присутня в будь-якому представимо способі громадської організації. Якщо ми захочемо придумати стан, в якому не буде соціальної конкуренції, ми повинні представити образ соціалістичної системи, в якій її шеф, визначаючи кожному своє місце і завдання в суспільстві,
 8. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  ніж майбутні блага. Тимчасове перевагу категоріально невіддільне від людської діяльності. Неможливо уявити ніякого способу дії, де задоволення протягом ближчого періоду майбутнього не предпочиталось б за інших рівних умов задоволенню протягом більш віддаленого періоду. Сам акт задоволення бажання увазі, що задоволення в справжній
 9. 1. Держава і автономія ринку
  ніж передувала йому стан справ, який держава бажала змінити. Не можна позбавити це твердження обгрунтованості, просто помістивши в лапки термін економічний закон і чіпляючись до поняттю закону. Говорячи про закони природи, ми маємо на увазі, що між фізичними та біологічними явищами існує невблаганна взаємозв'язок, і якщо діюча людина хоче добитися успіху, то він повинен
 10. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  ніж ринок, тобто якщо воно встановлює максимальні ціни на золото та іноземну валюту нижче потенційної ринкової ціни, то виникає ефект, описуваний законом Грешема. У результаті створюється стан справ, який вельми неадекватно називається дефіцитом іноземної валюти. Відмітною ознакою економічного блага якраз є те, що його готівковий запас не настільки багатий, щоб
© 2014-2022  epi.cc.ua