Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

13.2 Процес прийняття рішень

На прийняття рішень можна подивитися як на якийсь логічний процес. Незважаючи на те, що саме прийняття рішення часто сприймається як одиничний акт, цей процес складний і складається з декількох етапів. Згідно Саймону, таких етапів три:
? обдумування;
? проектування варіантів рішення;
? вибір.
На етапі обдумування слід проаналізувати проблему і зібрати необхідну ін-формацію. На цьому етапі потрібно також чітко сформулювати критерії, яким має задовольняти шукане рішення. На етапі проектування здійснюється систематичний по-позов можливих рішень проблеми. На етапі вибору серед можливих варіантів вирішення вибирається найкращий з усіх запропонованих варіантів, що задовольняє всім критеріям.
Компоненти «чорного ящика» системного підходу до прийняття рішення представлені на рис. 13.1.

Рис. 13.1 Компоненти «чорного ящика» системного підходу до прийняття рішення«Вхід» системи характеризується параметрами проблеми, вихідними умовами проблеми (попит на ринку, обсяг замовлення, технологія, ресурси і т.д.);
«Вихід» системи - рішення, виражене кількісно або якісно, що має визна-поділену ступінь адекватності і вірогідність реалізації, ступінь ризику досягнення запланова-ванного результату;
До елементів « зовнішнього середовища »відносяться фактори макро-і мікросередовища фірми, інфра-структура регіону, що впливають на якість управлінського рішення. До цих факторів належать правове поле, конкуренція, попит і пропозиція на ринку, політична ситуація в країні, природно-кліматичні умови, розвиток науково-технічного прогресу, соціальне середовище, фактори, пов'язані з безпосередньою діяльністю підприємства.
Зворотній зв'язок характеризує інформацію, що надходить від споживачів до ЛПР після реалізації рішення. Така інформація необхідна для оцінки якості рішення, внесення кор директив в рішення, якщо є така необхідність.
Поняття «рішення», «ухвалення рішення» означають як процес, так і результат вибору.
Рішення як процес складається з декількох послідовних етапів.
1. Підготовчий етап:
? усвідомлення і діагностика проблемної ситуації;
? формулювання цілей;
? оцінка часу і обмежень (ресурсних, організаційних);
? збір та аналіз необхідної інформації;
? розробка альтернативних варіантів вирішення проблеми (формулювання переліку альтерна-тив);
? попереднє ранжування альтернатив.
2. Прийняття рішення:
? оцінка альтернатив і їх сортування за пріоритетом;
? вибір і затвердження рішення.
3. Реалізація рішення:
? установка послідовності, термінів і методів (способів) виконання рішень;
? визначення виконавців і доведення до них рішення для виконання;
? забезпечення виконавців необхідними ресурсами.
4. Контроль та аналіз ефективності:
? організація контролю за виконанням рішення;
? облік, контроль і аналіз виконання рішення та його результатів;
? оцінка ефективності результатів виконання рішення (з подальшим переосмисленням і аналізом проблемної ситуації).
На етапі визначення проблемної ситуації під час аналізу та прогнозування розвитку досліджуваного об'єкта або процесу необхідно вивчити вплив зовнішнього середовища (природи).
Часто буває так, що, досягнувши фінальної стадії процесу, ви опиняєтеся змушений-ними повторити все спочатку. Наприклад, прийняте вами рішення може здатися вам незадовільний-орудний, бо за час послідовного проходження всіх етапів процесу у вас змінилися уявлення про проблему або критеріях, яким має задовольняти рішення. Іноді, вже майже прийнявши рішення, ви можете інтуїтивно відчути, що воно не спрацює. Отже, застосування структурованого підходу не завжди дає задовільну відповідь з першого разу. Навпаки, після виконання всіх етапів може виявитися необхідним заново переосмислити проблему і повторити весь цикл з початку.
Циклічна модель процесу прийняття рішення графічно представляється у вигляді петлі на рис.
13.2.

Рис. 13.2 Рішення проблеми - ходіння по колу


Остаточний вибір на етапі прийняття рішення необхідно здійснювати з урахуванням всіх можливих майбутніх станів природи. Що стосується контролю за результатами реалізації при-нятих рішень, то він повинен бути активним - з постійним переосмисленням проблемної си-туації. Таким чином, прийняття рішень - це циклічний процес, який постійно возоб-оновлюється, а не тільки окремий акт цього процесу.
Вибір ефективних управлінських рішень неможливий без всебічного аналізу ком-плексу взаємопов'язаних факторів, визначення та порівняльної оцінки можливих альтернатив і допустимих планів дій. Тому широке застосування у процедурах прийняття управлен-чеських економічних рішень знайшли математичні методи: моделювання, аналізу, метод балансів, імітаційного моделювання, прогнозування, оптимізації, підтримки прийняття рішень. Серед засновників цього наукового напрямку необхідно відзначити В. Леонтьєва, Дж. фон Неймана, Л. Канторовича, Дж. Данцига, В. Глушкова.
Процес прийняття рішень з використанням економіко-математичного інструментарію складається з таких основних етапів:
? визначення та діагностика проблемної ситуації;
? розробка економіко-математичної моделі;
? вибір методів і програмних засобів для проведення розрахунків;
? підготовка вхідної інформації;
? пошук та аналіз варіантів рішення;
? вибір рішення та затвердження плану його реалізації;
? аналіз проблемної ситуації та її переосмислення.
У загальному вигляді задача прийняття рішень полягає в пошуку такого з допустимих планів дій, який буде забезпечувати найбільш бажаний (оптимальний) з можливих шлях досягнення мети, з урахуванням всіх можливих станів зовнішнього середовища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2 Процес прийняття рішень "
 1. Глава 10 Прийняття рішень і мотивація
  прийняття рішень, якщо персонал не має достатніх мотивів, стимулів до дії, якщо люди, наділені владою для прийняття рішень, не володіють необхідними професійними знаннями, навичками, волею, поводяться аморально, то неможливо чекати ефективного функціонування
 2. Соціальна система "Сатурна"
  процесу прийняття рішень, - майбутнє . Праця і менеджмент - перед вибором. Вони можуть почати вважати інтереси один одного законними і стати партнерами в процесі перебудови або бути відкинутими від магістрального шляху розвитку економіки. Вже є досить багато успішних прикладів співпраці. Вибір за ними. Питання в тому, чи зуміють вони перебудуватися
 3. Ірраціональне прийняття рішень.
  Процесі покупки. Питання в тому, що сенсор буде робити з інформацією. Тому що рішення про покупку буде залежати від того, як ваш клієнт обробить інформацію. Уявіть собі, що сенсор - свідомість вашого клієнта. Воно збирає інформацію, необхідну для прийняття рішення. Воно збирає інформацію автоматично, по
 4. 10.1. Як створюється рух в системах якості?
  Процесу. Ніякі дії в рамках систем якості не відбуваються, якщо відповідним людиною або відповідними людьми не прийнято необхідне рішення про те, щоб виконати ці дії. Ніяка продукція не буде придбана або не використовуватиметься, якщо з цього приводу не прийнято рішення покупцем або безпосереднім споживачем. Але цього мало. Треба щоб всі дії в
 5. ВИЗНАННЯ ВІДМОВА ВІДДАЧІ ПОКАЗАНЬ Рішення Клайда ВИЗНАННЯ ВІДМОВА
  процес прийняття рішення Бонні. Вона міркує таким об-разом: - Я не знаю, що має намір робити Клайд. Якщо він відмовиться від Дачжу показань, мені слід зізнатися, тому що тоді я вийду на свободу Якщо Клайд визнається, моя найкраща стратегія - знову ж визнання тому що в цьому випадку мені освітить * всього лише 8 років, а не 20. Так що незалежно від того, що збирається
 6. Стаття 8. СУДОВА ВЛАДА
  прийнятим, якщо воно підписано всіма членами Конституційного Суду. Рішення про невідповідність Конституції дій і актів органів влади вважається прийнятим, якщо його підписав будь-який член Конституційного Суду. 8.3. Акти і дії, визнані Конституційним Судом такими, що суперечать Конституції, вважаються недійсними з моменту їх прийняття (вчинення). 8.4. Структура, повноваження,
 7. Економічна теорія традиційно розділяється на мікроекономіку - изу-чення процесів прийняття рішень домашніми
  процесів прийняття рішень домашніми господарствами і фірмами та їх взаємодії на ринку і макроекономіку - вивчення економіки в цілому. Економісти, які спеціалізуються на вивченні мікроекономіки, можуть займати-ся дослідженнями впливу рівня ренти на вартість житла в Нью-Йорку, впливу конкуренції з боку іноземних виробників на автомоб-стабільну промисловість в США або
 8. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  процесів спираємося на такі передумови. 1. Мікроекономіка концентрує увагу на поведінці економічних одиниць, які приймають самостійні рішення і здійсню-ється дії відповідно до прийнятих рішень. 2. В якості основних суб'єктів, які приймають рішення; і здійснюва-ляющих взаємозв'язку, виступають два контрагента економіки - виробники і споживачі. Їх взаємодія
 9. Глава XVI Розширення залученості працівників
  процес прийняття рішень, стимулювання їх ініціативи. Вперше спроби залучення більшої частини працівників американських компаній до вирішення виробничих проблем, а також проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності та якості, були зроблені близько 15 років тому. Керівники компанії "Локхід" спробували тоді здійснити у себе японську концепцію "гуртків якості". В даний
 10. Опції економічної теорії
  процесів і форм їх прояву для визначення закономірностей суспільного розвитку, розробки механізмів господарювання, прийняття обгрунтованих рішень. Прогностична (від грец. "Prognosis" - передбачення) - орієнтує на дослідження закономірностей, тенденцій економічного розвитку, визначенні-ня з урахуванням їх прогнозів економічної динаміки. Практична - полягає у використанні арсеналу
 11. Що таке олігополія?
  Прийнято фірмою без обліку та оцінки можливих відповідних дій з боку конкурентів. Дії фірм-конкурентів - це додаткове обмеження, яке фірми повинні враховувати при визначенні оптимальних ціни і обсягу виробництва. Не тільки витрати і попит, а й відповідна реакція конкурентів обумовлюють прийняття рішень. Тому модель олігополії повинна відображати всі ці три
 12. Вибір монополіста
  прийняти рішення про розширення виробництва за межі цього обсягу, зменшуючи тим самим масу прибутку, але одночасно отримуючи додатковий контингент покупців . Дана міра може бути прийнята, наприклад, напередодні можливого вступу в дану галузь нового господарюючого
 13. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  процеси вивчає мікроекономіка? Мікроекономічний аналіз - частина економіки, що досліджує, по-перше, такі відокремлені економічні одиниці, як домашні господарства, фірми, галузі, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги. Існують і інші визначення мікроекономіки, які в основному зводяться до наступного: 1. Мікроекономіка вивчає процеси
 14. Політика, спрямована на стабілізацію еко-номіки, передбачає прийняття рішення про зміни
  прийняття рішення про зміни пропозиції грошей, державних витрат або податків . Чому політикам працю-но розрахувати свої сили? 3. Припустимо, що суб'єкти економіки внезап-но вирішили обмежити свої витрати доходами. а. Як дане рішення позначиться на економіці, якщо Центральний банк слідував правилу збільшення грошової пропозиції на 3% на рік? Покажіть ваш відповідь на графіку
 15. Тема 46. Стабілізаційну політику
  процесів. Обидва види стабілізаційної політики мають право на здійснення: в околицях точок перегину економічного циклу доцільно використовувати головним чином активну політику, а в проміжках - пасивну. Тривалість циклу залежить від своєчасності фіксації державними органами статистики змін в економіці і усвідомлення політичною владою необхідності прийняття
 16. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  процес прийняття рішень в різних областях економіки (найчастіше - всередині організацій і фірм, але також і стосовно до домашнім господарствам). Цим вона принципово відрізняється від неокласичної парадигми, а також від австрійської школи, для якої важливий і цікавий не процес прийняття рішення, а його результат. Поведінкова теорія намагається дослідити реальну поведінку економічних
 17. Економісти-соціологи
  прийняття політичних рішень (1986 р.). Роботи Б'юкенена «Конституція економічної політики», «Розрахунок згоди», «Межі свободи. Між анархією і Левіафаном »включені в перший том серії« Нобелівські лауреати в галузі економіки »(1997
 18. Витрати втрачених можливостей або альтернативні витрати - Не-що, від чого
  рішення (наприклад, рішення про надходження в коледж) вимагає усвідомлення витрат втрачених можливостей кожного варіанта дій. Спортсмени, які навчаються в коледжі, прекрасно розуміють, що їх альтернативні з-тримки (вони могли б заробити десятки і сотні тисяч доларів в професійних спорті) дуже високі. Не дивно, що найталановитіші з них часто вирішують, що переваги
© 2014-2022  epi.cc.ua