Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

13.3 Вимоги до методів прийняття рішень

При всій своїй потенційній цінності рішення залишаться лише благими побажаннями, якщо не втіляться в конкретні дії . Методи можуть бути універсальними, придатними для будь-якої проблеми і можуть бути специфічними. Який метод застосовувати - залежить від реального змісту проблеми, а не від знань, бажання і уміння керівника або співробітника. Краще взагалі не починати справу, ніж приймати невигідні, а те і недозволені методи лише на тій підставі, що вони добре відомі, зручні або когось влаштовують.
Щоб цього уникнути, необхідно враховувати деякі вимоги, які пред'являються-ються до раціональних методів. Насамперед, це - практична застосовність.

Інша вимога до методів розв'язання проблеми - економічність, увазі, що витрати повинні бути менше отриманого результату, а різниця між ними, тобто ефект, оптимальним для даної ситуації.
Третя вимога, що пред'являється до методів - забезпечення достатньої точності розв'язання проблеми.
Нарешті, методи прийняття рішення повинні бути достовірними, коли число помилок не перевищує деякий прийнятний рівень. Чим він менше, тим вже кордону невизначеності і ризику рішення, тому необхідні надійні способи оцінки останнього.
Що ж потрібно для успішного вирішення проблем?
По-перше, своєчасно помітити і проаналізувати проблему, з тим, щоб з'ясувати, що призвело до її виникнення, і на ділі прагнути до її вирішення.

По-друге, не витрачати часу на непотрібні рішення, які не впливають на ефективність ра-боти фірми.
По-третє, постійно оцінювати ефективність процесу прийняття, а згодом і реалізації рішення.
По-четверте, не приймати декількох рішень з одного і того ж питання.
По-п'яте, залучати до процесу прийняття рішення співробітників, що мають до них ставлення-ня, вже на самих ранніх етапах роботи з урахуванням відповідності їх кваліфікації міри складності проблеми; навчати їх необхідним чином і не забувати нагороджувати за успіхи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3 Вимоги до методів прийняття рішень "
 1. Порядок визначення та заявлення митної вартості товарів
  вимогу митного органу надати необхідні додаткові документи та відомості або дати в письмовій формі пояснення причин, по яким запитувані митним органом документи і відомості не можуть бути представлені. Декларант має право довести правомірність використання обраного ним методу визначення митної вартості товарів та достовірність поданих ним відомостей.
 2. Якість управління
  вимог принципу науковості, недопущенням перебільшення ролі адміністрування в управлінні. Одним із дієвих засобів подолання суб'єктивізму при використанні адміністративно-розпорядчих методів є колегіальність при розробці рішень. Соціальні відносини є атрибутом кожної сфери життєдіяльності. Всі досягнення в суспільстві суть результат діяльності людей. Тому
 3. Глава 10 Прийняття рішень і мотивація
  прийняття рішень, якщо персонал не має достатніх мотивів, стимулів до дії, якщо люди, наділені владою для прийняття рішень, не володіють необхідними професійними знаннями, навичками, волею, поводяться аморально, то неможливо чекати ефективного функціонування
 4. 9.4. Три головних висновки
  метод комплексного дослідження ефективності якості. 2. При оцінці економічної ефективності надійності добре видно одне надзвичайно важлива обставина: економічні наслідки змін якості мають імовірнісний характер. Це означає, що всі події, пов'язані з змінами якості, можуть з деякою вірогідністю трапитися і мати деяке кількісне значення або
 5. ДВА ПОСЛІДОВНИХ ЗАКРИТТЯ НИЖЧЕ КОВЗНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
  вимога: наступний рівень капіталу повинен бути нижче середнього, але в той же час дуже близько до нього. Таблиця 11.2. показує результати застосування цього методу на тому ж прикладі, який наводився раніше для ілюстрації методу ковзної середньої капіталу. Застосовуючи правило двох значень, близьких до середнього, ми можемо піднятися до рівня 47.000 доларів, підтримуючи збитки на тому ж рівні, що
 6. 8.5. Які ще завдання вирішуються методом динамічного моделювання
  метод в повному обсязі застосуємо на великих підприємствах, в корпораціях з сучасною організацією виробництва і для складних видів продукції, що вимагають значних інвестицій. Але це зовсім не означає, що він не застосуємо для вирішення менш масштабних завдань, завдань локального характеру. При вирішенні «простих» або «спрощених» завдань з рівняння (9) виключаються непотрібні в даному випадку
 7. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 8. Призупинення операцій по рахунках в банках організацій і індивідуальних підприємців
  вимога про сплату податку, пені або штрафу у разі невиконання платником податків-організацією цієї вимоги. При цьому рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках в банку може бути прийнято не раніше винесення рішення про стягнення податку. Рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках в банку передається податковим органом
 9. Стаття 12. Підстави для прийняття органами регулювання природних монополій рішень про застосування методів регулювання
  методів регулювання, передбачених цим Законом та іншими федеральними законами, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії на основі аналізу його діяльності з урахуванням їх стимулюючої ролі в підвищенні якості вироблених (реалізованих) товарів і в задоволенні попиту на них. При цьому оцінюється обгрунтованість витрат і беруться до уваги: витрати
 10. Глава XVIII Системи обліку
  вимог Комісії зі страхування і обмінними операціями; в) загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку; г) методів складання виробничих звітів, прийнятих в XIX в. В системі фінансів та бухгалтерського обліку є два види проблем. Перші пов'язані власне з системою обліку, другий - з тим, як вона використовується. Ми вважаємо, що більшість керівників і фінансових директорів
 11. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  методам розрахунків, які використовуються різними країнами, галузями і сферами господарства показників економічного розвитку з метою забезпечення їх
 12. Соціальна система "Сатурна"
  прийнятті рішень. Жодне рішення не може бути прийняте без узгодження з обома сторонами. Всі працівники перебувають на окладі. Чи не буде фіксованих годин приходу, окремих їдалень, стоянок, входів, кожному буде надана однакова можливість купити автомобіль зі знижкою. Усі працівники будуть вважатися "членами клубу". Фінансові та виробничі труднощі "Дженерал Моторс"
 13. 48. МИТНА МИТО, ЇЇ ВИДИ
  вимоги про сплату митних платежів числення підлягають сплаті митних зборів, податків проводиться митним органом. Обчислення сум підлягають сплаті митних зборів, податків проводиться в рублях. Ставки митних зборів. Для цілей обчислення митних зборів застосовуються ставки, що діють на день прийняття митної декларації митним органом, за винятком випадків,
 14. 14.ОПТІМІЗАЦІЯ
  методу або системи торгівлі просто марно. Крім цього, використання в торгівлі методу з негативним математичним очікуванням теж марно. Таким чином, метод чи торгова система повинні давати гроші для того, щоб в гру вступили чинники зростання, провідні походження від управління капіталом і дозволяють отримати хороші кінцеві результати. Відкрийте будь-який журнал з торгівлі і ви
 15. Складання бюджету
  методи складання бюджету зазнали глибоку еволюцію. Починаючи з 60-х років спочатку в США, а потім в інших капіталістичних країнах основним методом розробки бюджету з деякими модифікаціями став програмно-цільовий метод управління та вироблення рішення. Його головними елементами є вибір кінцевої мети, а потім проміжних - для досягнення кінцевої мети. Програмно-цільовий метод
 16. 13.2 Процес прийняття рішень
  методів (способів) виконання рішень;? визначення виконавців і доведення до них рішення для виконання;? забезпечення виконавців необхідними ресурсами. 4. Контроль та аналіз ефективності:? організація контролю за виконанням рішення;? облік, контроль і аналіз виконання рішення та його результатів;? оцінка ефективності результатів виконання рішення (з подальшим переосмисленням і
 17. Вимоги, що пред'являються до приватизації
  вимог, які позбавили б національну економіку від небажаних соціально-економічних наслідків. До першого такого вимогу безсумнівно необхідно віднести недопущення самодостатнього процесу приватизації, коли вона проводиться заради якнайшвидшого перетворення і скасування державної власності. Заходи щодо реформування державної власності виправдані тільки в тому
 18. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  методами, а прагне побудувати узагальнену модель прийняття рішень. В неокласичної мікроекономіки вихідної є раціональна модель поведінки домогосподарства або фірми (відповідно, максимізація корисності чи прибутку), а потім результати (прогнози) даної моделі зіставляються з реальною поведінкою. В поведінкової теорії презумпції економічної раціональності не існує.
 19. Стаття 8. СУДОВА ВЛАДА
  прийнятим, якщо воно підписано всіма членами Конституційного Суду. Рішення про невідповідність Конституції дій і актів органів влади вважається прийнятим, якщо його підписав будь-який член Конституційного Суду. 8.3. Акти і дії, визнані Конституційним Судом такими, що суперечать Конституції, вважаються недійсними з моменту їх прийняття (вчинення). 8.4. Структура, повноваження,
© 2014-2022  epi.cc.ua