Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998 - перейти до змісту підручника

Складання бюджету

. Робота зі складання проекту бюджету починається за 12-18 місяців до початку нового бюджетного року (у Франції - за 14, в США - за 18 місяців). Розробкою проекту бюджету займаються міністерства фінансів (казначейства), а в США - адміністративно-бюджетне управління (при президенті), на яке також покладено контроль за виконанням бюджету. Складання проекту бюджету починається з підготовки міністерством фінансів (в США - адміністративно-бюджетним управлінням) документів, що містять фінансову інформацію, контрольні цифри для підготовки міністерствами і відомствами своїх кошторисів, а також строки їх подання.
За останні десятиліття методи складання бюджету зазнали глибоку еволюцію. Починаючи з 60-х років спочатку в США, а потім в інших капіталістичних країнах основним методом розробки бюджету з деякими модифікаціями став програмно-цільовий метод управління та вироблення рішення.
Його головними елементами є вибір кінцевої мети, а потім проміжних - для досягнення кінцевої мети. Програмно-цільовий метод передбачає систематичну коригування прийнятих рішень відповідно з відбуваються в політичній, економічній, соціальній та інших сферах змінами.
У Німеччині програмно-цільовий метод має форму складання кон'юнктурно-нейтрального бюджету. Його побудова базується на збереженні єдиної пропорції зростання національного доходу і федерального бюджету. При цьому пропорція має не арифметичний, а кореляційно-статистичний характер.
У Великобританії діє метод "програмного аналізу та огляду", в основі якого лежить програмно-цільова система. Він передбачає аналіз і альтернативний вибір найбільш перспективних варіантів програм.
Програми оцінюються з нуля. Ряд урядових органів створений для керівництва і контролю за складанням бюджету. Серед них: комітет з програмного аналізу та відбору, комітет з бюджетним витратам. Координація фінансової політики покладено на комітет по складанню оглядів державних витрат.
У Франції варіантом програмно-цільового методу служить система під назвою "раціоналізація вибору бюджетних рішень". Вона являє собою загальну структуру моделі, у складі якої є специфічні моделі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Складання бюджету "
 1. 7.4. Аналіз бюджету
  У ході бюджетного року і по закінченні його річного циклу центральні і територіальні фінансові органи постійно проводять аналітичну роботу за результатами складання і виконання бюджету. Цілі бюджетного аналізу: - оцінка кінцевих результатів складання і виконання бюджету; - обгрунтування фінансово-бюджетної політики уряду та адміністрацій територій; - обгрунтування
 2. 19.2. Основи планування бюджетних витрат
  Фінансовані за рахунок бюджетних коштів установи називаються бюджетними. Виділенню коштів цим установам передує бюджетне планування. Основні методи планування бюджетних витрат: - програмно-цільовий, - нормативний. Програмно-цільовий метод бюджетного планування полягає в системному плануванні виділень бюджетних коштів відповідно до затверджених цільовими
 3. Динаміка грошової маси
  (млрд. руб.) М2 У тому числі готівкові гроші (МО) безготівкові кошти На 1 січня 2000 704,7 266,6 438,1 На 1 січня 2001 1144,3 419,3 725,0 На 21 вересня 2001 1365,5 507,1 858, 4 Рівень швидкості обігу (у середньорічному вираженні), виражений по грошовому агрегату М2, знизився в порівнянні з початком року з 8,3 до 7,7 рази. А це служить підставою для
 4. Сукупний попит - двигун ринкової економіки
  В умовах ринкової економіки головним двигуном зростання є сукупний попит. Чи не директива і не самі по собі потреби, а саме забезпечений платіжними засобами попит. Він виступає як попит домашніх господарств і держави, як попит на інвестиції з урахуванням чітко сформульованих пріоритетів промислової політики, які гарантують збут продукції, а також у вигляді сальдо в зовнішньоекономічній
 5. 7.3. Методи та інструменти державного регулювання
  Для здійснення цілей і завдань державного регулювання використовується набір засобів як економічного, так і неекономічного характеру. Вони поділяються на методи прямого і методи непрямого впливу. До першої групи відносять переважно адміністративні, а до другої - економічні засоби регулювання. Адміністративні методи регулювання економіки досить численні
 6. 5.1.3. Дефіцит державного бюджету та його фінансування
  Доходи і видатки державного бюджету в принципі повинні бути збалансовані. Однак у реальному житті цього, як правило, не буває і має місце дефіцит або перевищення доходів над витратами. Дефіцит державного бюджету визначається шляхом вирахування з суми витрат і чистого кредитування суми доходів і напів-чинних офіційних трансфертів. Оскільки дефіцит дорівнює його фінансуванню, він
 7. Виконання бюджету
  . Після затвердження бюджету настає третя стадія бюджетного процесу - його виконання. Найважливіший елемент тут - касове виконання бюджету, організація збору бюджетних коштів на території країни, їх зберігання та видача, а також ведення обліку та звітності. Існують три системи організації касового виконання бюджету: казначейська, банківська та змішана. При казначейської - касове
 8. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основі якої лежить бюджетна класифікація, що передбачає науково обгрунтовану, обов'язкову угруповання доходів і витрат бюджету за однорідними ознаками, закодованим в певному порядку. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання бюджетів і покликана забезпечити
 9. 3. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА виконання кошторисів витрат В ОРГАНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  У цьому розділі об'єктом аналізу в цілому виступає діяльність міської прокуратури, а зокрема - процес виділення коштів з республіканського бюджету на покриття її витрат у 2001 р ., який включає в себе: 1) складання та затвердження кошторису, 2) фактичне фінансування з бюджету; 3) видатки установи (касові та фактичні). Відповідно до затвердженого кошторису
 10. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  За даними балансу виконання кошторису та місячного звіту про витрачання коштів, виділених з республіканського бюджету на 1 січня 2002 р., за наведеними в розділі 2 формулами можна визначити величину касових та фактичних видатків , вироблених прокуратурою за 2002 р. Так, КР=Он.г + П - Ок.г, (3.1) де Он.г - залишки грошових коштів на поточних рахунках установи на початок року (1,3 млн
© 2014-2021  epi.cc.ua