Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

7.3. Методи та інструменти державного регулювання


Для здійснення цілей і завдань державного регулювання використовується набір засобів як економічного, так і неекономічного характеру. Вони поділяються на методи прямого і методи непрямого впливу. До першої групи відносять переважно адміністративні, а до другої - економічні засоби регулювання.
Адміністративні методи регулювання економіки досить численні і різноманітні. Вони застосовуються на рівні не тільки центральних, а й місцевих органів влади.
Ця категорія включає в себе заборону, тобто заборона будь-якої діяльності, використання будь-яких товарів і послуг та їх компонентів. Наприклад, держава може заборонити будівництво промислових підприємств у місті, транзит через її територію вантажів і транспортних засобів інших держав, ввезення або вивезення яких товарів. Дозвіл - це згода, видане в письмовій або усній формі суб'єктом управління, що володіє відповідним правом. Формою дозволу може виступати ліцензування різноманітних видів економічної діяльності, ввезення або вивезення ряду товарів (ліків, продовольства та ін.) Примус - метод адміністративного управління, заснований на застосуванні заходів покарання за порушення встановлених норм. Наприклад, ухилення від сплати податків, їх недоплата або несвоєчасна сплата караються справлянням штрафів з платників податків.
До адміністративних методів відносяться також різні норми і стандарти, що знаходяться на стику економіки, техніки, екології. Як приклад можна привести максимально допустимі норми вмісту тих чи інших шкідливих речовин у харчових продуктах або викидах шкідливих речовин (токсинів) у навколишнє середовище.
У ринковій економіці державне регулювання здійснюється переважно на основі економічних засобів. До них відносять бюджетно-податкову і грошово-кредитну політику, прискорену амортизацію, державне програмування та прогнозування, використання в якості важелів управління державної власності, зовнішньоекономічні інструменти.

Грошово-кредитна політика здійснюється під керівництвом центрального банку країни. Вона спрямована на забезпечення стійкості грошового обігу та грошової системи країни, неінфляційного економічного зростання, стримування безробіття, вирівнювання платіжного балансу.
Основними інструментами грошово-кредитної політики виступають:
| регулювання дисконтної ставки (або ставки рефінансування);
| встановлення і зміна розмірів мінімальних резервів, які фінансово-кредитні організації зобов'язані зберігати в центральному банку;
| операції Центробанку на ринку цінних паперів.
У системі заходів грошово-кредитної політики є і адміністративні важелі: ліцензування банківської діяльності, обмеження кредитування, встановлення різних нормативів для банків.
Бюджетно-податкова політика здійснюється під керівництвом міністерства фінансів і зводиться до цілеспрямованої діяльності держави з використання податкової системи та державних витрат для реалізації цілей соціально-економічної політики.
Держава може надавати стимулюючу дію на економіку, підтримувати науково-технічний прогрес, прискорювати розвиток окремих галузей економіки, проводячи політику прискореної амортизації. Така політика широко використовується у всьому світі для прискорення оновлення основних виробничих фондів. Сенс прискореної амортизації полягає в нарахуванні щорічних списань в амортизаційний фонд за підвищеними нормами. В результаті вартість основних фондів переноситься на витрати виробництва в більш швидкі терміни, зменшується податкове навантаження на підприємство. Водночас збільшуються можливості інвестування.
Прогнозування широко використовується в процесі регулювання сучасної ринкової економіки. Воно являє собою оцінку розвитку економіки на певний майбутній період, прогноз перспектив розвитку ринкової кон'юнктури, змін ринкових умов. Результати прогнозування використовуються при складанні бюджетів країни, визначенні цілей економічної та соціальної політики та ін
Виділяють короткострокові (на 1-1,5 року), середньострокові (на 4-5 років) і довгострокові (на 10-15 років) прогнози.
Програмування - одне з найбільш прогресивних напрямків з розвитку ринкової економіки. У багатьох розвинених країнах після Другої світової війни активно використовувалося макроекономічне індикативне планування, коли показники планів розглядалися як орієнтири, індикатори розвитку. Іншою важливою формою програмування виступає розробка і реалізація цільових програм, спрямованих на вирішення яких конкретних проблем. Як приклад можна привести програми, що розробляються НАСА (Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космічного простору (National Aeronautics and Spase Administration, NASA)). У Росії в даний час метод цільового планування використовується досить активно. Зокрема, реалізуються чотири національних проекту: у сфері освіти, охорони здоров'я, житлового будівництва та сільськогосподарського виробництва.
Державна власність використовується для впливу на темпи і пропорції економічного розвитку. До неї відноситься соціально-економічна інфраструктура (залізничний транспорт, комунальне господарство, сфера освіти). В інших галузях може мати місце участь держави у вигляді пакетів акцій низки фірм. Підприємства з державною участю підкоряються загальним законам ринкової економіки.
Інструменти зовнішньоекономічної діяльності використовуються для впливу на різні сторони зовнішньоекономічних відносин - торгівлю, міграцію капіталів і робочої сили, ва-лютно-розрахункові відносини. До них відносяться: мита і кількісні обмеження імпорту (квоти на ввезення певних товарів); субсидії та податкові пільги вітчизняним експортерам; податкові та інші пільги іноземним інвесторам; квоти на залучення робочої сили з-за кордону; покупки або продажу національних валют центральними банками на валютних біржах для стабілізації обмінних курсів відповідних грошових одиниць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Методи та інструменти державного регулювання "
 1. Запитання для самоперевірки
  методи та інструменти державного регулювання ви знаєте? 4. Охарактеризуйте діяльність державного сектора. 5. Що таке зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під суспільними товарами, яка їхня специфіка? 7. Охарактеризуйте модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. У чому суть закону Вальраса? 8.
 2. Висновки
  методи та інструменти державного регулювання економіки Державний сектор Зовнішні ефекти: позитивні і негативні Коригувальний податок Корректирующая субсидія Теорема Коуза Ринок прав на заподіяння зовнішніх витрат Громадські товари Провали (фіаско) ринку Справедливість Стабільність Обшее рівновагу Модель і закон Л. Вальраса Критерії оцінки
 3. 19. Золотий стандарт
  метод маніпулювання купівельною спроможністю неминуче є довільним. Всі методи, рекомендовані для відкриття нібито об'єктивного і наукового критерію грошового управління, засновані на ілюзії, що зміни купівельної спроможності можуть бути виміряні. Золотий стандарт усуває регулювання змін купівельної спроможності під дією грошових чинників з політичної сцени. Його
 4. 2. Війна і ринкова економіка
  методів фінансування військових витрат зробили необхідним державне регулювання економіки. Якби не було створено інфляції і податки урізали доходи (після оподаткування) всіх громадян, а не тільки тих, хто мав вищі доходи, і зробили їх трохи нижче рівня мирного часу, то регулювання було б зайвим. Підтримка доктрини, згідно з якою реальний дохід найманих робітників під
 5. 3. Нерівність
  методи не були придатними засобами зміни традиціоналістської ментальності мешканців Сходу. Але визнання цього факту не позбавляє обгрунтованості твердження про те, що саме неприйняття накопичення капіталу прирекло багато сотень мільйонів жителів Азії на злидні і голод. Поняття рівності, яке мають на увазі пропагандисти добробуту, являє собою копію азіатського уявлення про
 6. Коментарі
  методах (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед До . Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи,
 7. БІЛЛЬ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ
  метод його фінансування, який призведе до загального виграшу (див. с. 77 - 79). Таким чином, вимога кваліфікованої більшості не перешкоджає прийняттю проектів, які дійсно покращують добробут, але ускладнює при цьому використання політичними угрупованнями важелів влади як інструмент для розподілу коштів. Крім того, це вимога допомагає
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  методів регулювання, які були колись, такі, як контроль над капіталами. Якби старі способи регулювання не були скасовані, їм просто перестали б підкорятися. Коли для переказу грошей з Італії до Швейцарії треба було вантажити їх в рюкзак і переносити цей вантаж через Альпи, італійський уряд могло нав'язати контроль над капіталом. Але тепер, коли гроші можна перемістити
 9. Соціально-економічні наслідки інфляції
  методи боротьби з інфляцією. Складність ситуації полягає в тому, що антиінфляційну політику не можна звести лише до непрямих економічних важелів. Очевидно, що порушення пропорцій в народному господарстві можна поступово усунути за допомогою структурної політики держави і навіть прямими адміністративними методами, зокрема скороченням військових витрат, раціоналізацією виробничих
 10. Податкова система
  методів їх побудови. Податкова система будується на певних принципах, найважливіші з яких сформульовані ще А. Смітом, а саме принцип нейтральності, справедливості і простоти розрахунку. Нейтральність податкової системи полягає в забезпеченні рівних податкових стандартів для податкових платників. На жаль, в країнах з перехідною економікою цієї нейтральності практично не
© 2014-2022  epi.cc.ua