Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

14.1 Сутність банкрутства та антикризового управ-ління

Для ринкової економіки банкрутство підприємств є невід'ємним атрибутом і результатом конкуренції, а конкуренція, як відомо, - це двигун прогресу. У країнах з розвиненою ринковою економікою щорічно тисячі фірм сходять з арени і з'являються нові, і це вважається природним процесом.
Таким чином, в умовах ринкових відносин банкрутство підприємств - це нор-формальні і позитивне явище, оскільки в кінцевому підсумку воно спрямоване на оздоровлення та більш ефективне функціонування національної економіки.
У країнах з розвиненою економікою є інститут банкрутства, який законодавчо регулює сферу діяльності у цій галузі.
З переходом на ринкову економіку в Росії також почав створюватися інститут банкрут-ства. У 2002 р. був прийнятий новий Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» (далі Закон про банкрутство), який набрав чинності 3 грудня 2002
Цей закон і Цивільний кодекс РФ є основними нормативними документами в галузі банкрутства в нашій країні.
В економічній літературі сутність банкрутства трактується досить неоднозначно. Але більшість авторів під поняттям «банкрутство» розуміють наступне.
Банкрутство (нім. Bankrott, ит. Bankarotta) - боргова неспроможність підприємства, що не-спроможність його задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів, робіт і послуг, а також нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди , по-скільки боргові зобов'язання підприємства-боржника перевищують розміри його майна або структура його балансу незадовільна.
У Федеральному законі від 26 жовтня 2002 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкротст-ве)» поняття «банкрутство» трактується наступним чином: «Неспроможність (банкрутство) - визнана арбітражним судом неспроможність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів ».
З цього випливає, що тільки арбітражний суд може оголосити те чи інше підприємство банкрутом.
Відповідно з цим же Федеральним законом юридична особа вважається не спосіб-ним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обя-занность по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) зобов'язаний -ності не погашено ним протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані. При цьому справа про банкрутство може бути порушена арбітражним судом за умови, що тре-бования до боржника - юридичній особі в сукупності складають не менше 100 тис. руб.
Таким чином, підприємство може бути визнано арбітражним судом банкрутом тільки в тому випадку, якщо воно своєчасно (протягом 3 місяців) не виконує свої зобов'язання перед контрагентами, а ці зобов'язання повинні становити не менше 100 тис. руб.
Зобов'язання підприємства можуть бути поділені на такі групи:
- зобов'язання перед фіскальною системою.
Це зобов'язання з податків, штрафів і пені пе-ред бюджетами та ін, тобто такі зобов'язання, по яким необхідно платити в установленому порядку незалежно від волі підприємства;
- зобов'язання перед фінансово-кредитною системою. Це зобов'язання перед банками, фінан-совимі компаніями у випадку, якщо підприємство взяло позику або позику в грошовій формі або у вигляді цінних паперів на основі кредитного договору;
- зобов'язання перед кредиторами за поставлені ними товари чи послуги . Це зобов'язання перед іншими підприємствами чи підприємцями, які виникають в результаті догово-ра;
- зобов'язання перед акціонерами та працівниками підприємства (внутрішній борг). У цю групу входять зобов'язання з оплати праці, виплаті премій, дивідендів і т. д.
Зобов'язання підприємства, що виникають в ході його фінансово-господарської діяльно-сті, мають певні терміни виконання. Порушення термінів виконання зобов'язань веде до виникнення у контрагентів ризиків. Чим більше ризиків створює підприємство контрагентам, тим частіше і триваліша воно затримує виконання зобов'язань, тим ненадійніше воно виглядає в очах партнерів, контрагентів, власних працівників і т.д.
Таке підприємство знаходить репутацію ненадійного партнера, несумлінного платника, платника податків, роботодавця і т.д.
Раніше нами вже зазначалося, що об'єктивне банкрутство підприємств, виконане в суворій відповідності з російським законодавством у цій сфері, є позитивним явищем, оскільки спрямоване на підвищення ефективності національної економіки.
Але в той же час, як показала російська практика, банкрутство може бути фіктивним або навмисним, що здійснюється з метою відходу від боргів (зобов'язань) або незаконно-го переділу власності. Таке банкрутство, крім шкоди в економічному і соціальному плані, нічого не приносить, і тому держава в особі своїх відповідних органів має докорінно припиняти подібні протиправні дії. На жаль, цю функцію держава повною мірою не виконує, так як на практиці випадки фіктивного чи навмисного банкрутства зустрічаються досить часто. Це, зокрема, підтверджується в щорічному посланні (2002 р.) президента країни Федеральним Зборам РФ. У цьому посланні Президент РФ В. В. Путін в черговий раз вказав на необхідність терміново навести лад у сфері банкрутства, і, перш за все, в законодавстві. «" Потокове »банкрутство підприємств вже встигло стати прибутковим бізнесом, - сказав Президент РФ. - Ми зобов'язані зробити механізм проведення процедури банкрутства та оздоровлення підприємств прозорим, ринковим, а значить - несприйнятливим до корупції ».
Необхідно розрізняти два поняття: управління підприємством і антикризове управління підприємством.
Під управлінням підприємством розуміється комплекс заходів, що розробляються і здійснюються менеджерами з метою забезпечення фінансової стійкості, максимізації прибутку і зростання вартості підприємства.

Метою управління підприємством є недопущення його кризового стану і тим більше банкрутства. Якщо підприємство доведено до такого стану і банкрутство не є фіктивним або навмисним, то це свідчить насамперед про поганому менеджменті на підприємстві, і надалі навряд чи такі керівники здатні вивести це підприємство з кризового стану.
Антикризове управління істотно відрізняється від традиційного управління перед-прийняттям, має свою специфіку, яка пов'язана з істотними змінами в умовах діяльності підприємства, а також з непередбачуваністю ситуації та новими управлінськими проблемами.
В умовах кризи, кризових тенденцій або їх наслідків на певний період можуть істотно змінитися і цілі діяльності підприємства.
Мається ще й фактор часу, відпущеного за законом на вихід з банкрутства та погашення-ня боргів. Всі ці обставини свідчать про те, що антикризове управління суще-ного відрізняється від управління діючим підприємством, в першу чергу по цілі і ре-Шаєм задачам.
В економічній літературі є чимало визначень антикризового менеджменту. Нам видається, що найбільш репрезентативне з них таке: «Антикризовий ме-неджменту - така система управління підприємством, яка має комплексний, системний характер і спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки і реалі-ції на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер, що дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції за будь-яких об-стоятельствах, при опорі в основному на власні ресурси ».
Можна сказати і так, що антикризове управління - це сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно до підприємства-боржника, здійснюваних у рамках антикризового законодавства.
Механізм антикризового управління підприємством-боржником складається з наступних основних елементів (понять):
1) діагностики фінансового стану;
2) оцінки бізнесу підприємства;
3) маркетингу;
4) організаційно-виробничого менеджменту;
5) управління персоналом;
6) фінансового менеджменту;
7) антикризової інвестиційної політики;
8) антикризового бізнес-планування;
9) організації ліквідації підприємства.
Ефективність антикризового управління підприємством значною мірою залежить від виявлення справжніх причин, чому підприємство виявилося в такому положенні. Тільки в цьому випадку можна зробити дієві заходи щодо виведення підприємства з кризового стану. Це істина, але чомусь про неї часто забувають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1 Сутність банкрутства та антикризового управ-ління "
 1. Глава 11. Нестабільність макроекономічного розвитку
  сутності, обумовленості, механізмів допоможе розібратися в діалектиці економічного розвитку, сьогоднішніх реаліях, виробленні "стабілізаційної" політики. У розділі розглядаються: - циклічність макроекономічного розвитку, причини циклів; - фази циклу; - діалектика циклу, сучасні особливості; - обумовленість антикризового регулювання; - діалектика форм антикризової політики;
 2. Який результат дали вже реалізовані антикризові дії ? Чи були ці заходи ефективними?
  Антикризові рішення нічого принципово не змінили. Розвиток криза не вдалося стримати навіть ненадовго. Накачування зверху грошима провідних підприємств не поліпшила їх становища: проблеми продовжують накопичуватися, потреба в платіжних засобах зростає. Резерви Росії скорочуються, а криза безперешкодно розвивається. ІА Комментаріі.ру
 3. 12.5 включає в себе витрати на утримання бібліотек, поліції, вивіз сміття, пожежну охорону і прибирання снігу. Податки та
  управ-ління різних рівнів і переходимо до оцінки податкової політики. Очевидно, мета податкової системи - забезпечення податкових надходжень. Однак відомо безліч способів отримання певної суми коштів. При розробці на-ковій системи політики намагаються «наздогнати» відразу двох «зайців»: забезпечити її ефективність і справедливість. Ефективною вважається податкова система,
 4. Державний бюджет - сутність, роль в економіці
  антикризових
 5. 4. Проблеми регулювання, планування і прогнозування
  сутності Плановано] можливостей цілеспрямованого впливу на економіку і ханизмов цього впливу, перебували в центрі уваги як; них-еконо.містов, так і практиків. Питання про масштаби і методи регулювання економіки, CTJ тегии економічної політики держави залишалися в центрі щ манія Кондратьєва протягом усього періоду його активної політико-економічної діяльності.
 6. Неабиякі пристрасті
  банкрутств - все одно що виводити висновок про здоров'я мешканців міста по моргу міської лікарні. І все-таки як укладення патологоанатомів важливо і для терапевтів, і для хірургів, так вивчення банкрутств дозволяє економісту багато чого зрозуміти про здорову частину економіки. Сенс банкрутства - це передусім захист кредиторів від невиконання їх боржниками своїх зобов'язань. Однак непрямим
 7. Чи варто очікувати хвилі злиттів і поглинань, банкрутств на регіональному рівні під тиском кризи?
  Банкрутств може не відбутися, але ситуація залишається на грані. Великі банки будуть виживати за рахунок менших банків. У 2009 році банківський сектор Росії опиниться в дуже важкому становищі. Ті, хто розраховує на виправлення ситуації у банків помиляються. Великим банкам влада допомагатиме, інші стануть поглинатися і
 8. Урок № 19. У ринковій економіці банкрутства необхідні
  банкрутство. Ідея Дерипаски полягала в тому, що закон повинен захищати менеджерів від кредиторів в період реструктуризації. Президент Медведєв побічно підтримав Дерипаску: мовляв, закон про банкрутство поганий, якщо дозволяє віднімати фірми у їх власників. Логіка Дерипаски зрозуміла: оскільки в більшості великих російських підприємств топ-менеджери є власниками підприємств, зміни в законі
 9. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
  банкрутства, здійснення досудової санації, або спостереження, або зовнішнього управління не забезпечує необхідного рівня платоспроможності підприємства (організації). Для визначення ознак банкрутства підприємства-боржника приймаються в розрахунок обсяг грошових зобов'язань разом із заборгованістю за перекладені товари, завершення роботи та надані послуги, суми позик з урахуванням відсотків,
 10. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 11. 38. Бюджетне забезпечення регіонального та муніципального розвитку
  управ-ління на регіональному рівні. Основним з напрямків використання регіонального бюджету є забезпечення сталого зростання економіки регіону. Регіональний бюджет - це цілісна система залучення та витрачання фінансових ресурсів, спрямованих на фінансове забезпечення основних функцій держави на регіональному рівні. Витрати регіонального бюджету розділені на два основних види
 12. «РИА Новости» нещодавно провели прес-конференцію за участю Джозефа Стігліца, лауреата Нобелівської премії з економіки, голови антикризового бюро ООН. Наскільки актуальні думки озвучив на ній американський економіст?
    антикризову політику правильною. Це вказує на те, наскільки обмежено сучасні неокейнсіанці розуміють перетворення необхідні для подолання кризи. У питанні регулювання вони не далеко відстоять від ортодоксальних монетаристів. Стігліц не прихильник протекціонізму і схвалює діяльність СОТ з цього питання. Регулювання ринків, необхідне по Стігліц, вимога вельми
 13. В результаті возника- ет великий дефіцит житла.
    управ-ляющим будинками додаткову плату («чорним налом»). У цьому випадку узятий-ки піднімають загальну вартість квартири до рівня рівноважної ціни. | Про Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Згадаймо один з Десяти принципів економіці (гл. 1): людина реагує на стимули. На вільних ринках власники будинків містять будівлі в чистоті, прагнуть забезпечити їх безпеку,
© 2014-2022  epi.cc.ua