Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

14.2 Основні фактори банкрутства

На банкрутство підприємств впливають по суті ті ж фактори, що і на загальну їх діяч-ність, тобто внутрішні (суб'єктивні) і зовнішні (об'єктивні).
Зовнішні фактори в цілому характеризують ті умови, які склалися на макрорівні для функціонування господарюючих суб'єктів. Вони можуть бути сприятливими і несприятливих-приємними для господарюючих суб'єктів, все залежить від ефективності функціонування державно-го законодавчого та виконавчого апарату, тобто від того, наскільки повно держава виконує покладені на нього функції.
До зовнішніх факторів належать: стан національної економіки в цілому (спад, криза, підйом); рівень інфляції та безробіття; політична та соціальна обстановка в країні; рівень тіньової (кримінальної) економіки; рівень досконалості податкової системи ; рівень інвестиційного ризику та ін
Всі ці фактори, а вірніше індикатори, тісно взаємопов'язані між собою, але всі вони зави-сят від однієї причини - рівня компетентності та відповідальності державних і регіональних органів влади , їхнього вміння грамотно управляти економікою країни в цілому та окремих регіонів.
Погіршення макроекономічних показників, що характеризують стан країни, спо-власної банкрутства підприємств, особливо малих. Великі та середні підприємства більш стійкої в цьому плані.
На банкрутство малих підприємств істотно впливає і рівень тіньової економіки. В умовах тіньової (кримінальної) економіки банкрутство підприємств досить часто здійснюється умисно, з метою переділу власності.
З внутрішніх факторів (суб'єктивних) найбільший вплив робить рівень менедж-мента на підприємстві, особливо компетентності перших осіб підприємства. Можна сміливо стверджувати, що на цей фактор припадає близько 80-95% банкрутств, якщо не враховувати криминаль-ного фактора.
На рівень банкрутства в країні істотний вплив робить досконалість законодав-котельної засади у цій сфері, а також компетентність і відповідальність осіб, на яких покладає-ється процедура банкрутства. У першу чергу це відноситься до арбітражних керівників.
Тому не випадково у Федеральному законі «Про неспроможність (банкрутство)» чітко прописані вимоги, що пред'являються до арбітражних керівників.
Арбітражним керуючим може бути громадянин РФ, який відповідає слідую-щим вимогам:
- зареєстрований як індивідуального підприємця;
- має вища освіта;
- має стаж керівної роботи не менше ніж два роки в сукупності;
- склав теоретичний іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих;
- пройшов стажування строком не менше шести місяців у якості помічника арбітражного керуючого;
- не має судимості за злочини у сфері економіки, а також за злочини середньої тя-жерсті, тяжкі та особливо тяжкі злочини ;
- є членом однієї з саморегулівних організацій.

Крім цього, арбітражним судом не можуть бути затверджені як тимчасових керуючих, адміністративних керуючих, зовнішніх керуючих або конкурсних керуючих арбітражні керуючі:
- які є зацікавленими особами по відношенню до боржника, кредиторам;
- щодо яких запроваджена процедура банкрутства;
- що не відшкодували збитки, завдані боржникові, кредиторам, третім особам при ис-полнении обов'язків арбітражного керуючого;
- які дискваліфіковані або позбавлені в порядку, встановленому Федеральним законом, права займати керівні посади та (або) здійснювати підприємницьку діяльність з управління юридичними особами, входити до ради директорів (наглядова рада) і (або) керувати справами і (або) майном інших осіб;
- які не мають укладених відповідно до вимог цього за-кону договорів страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам, участвовав-шим у справі про банкрутство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2 Основні фактори банкрутства "
 1. неабиякі пристрасті
  банкрутств - все одно що виводити висновок про здоров'я мешканців міста по моргу міської лікарні. І все-таки як укладення патологоанатомів важливо і для терапевтів, і для хірургів, так вивчення банкрутств дозволяє економісту багато чого зрозуміти про здорову частину економіки. Сенс банкрутства - це передусім захист кредиторів від невиконання їх боржниками своїх зобов'язань. Однак непрямим
 2. Чи варто очікувати хвилі злиттів і поглинань, банкрутств на регіональному рівні під тиском кризи?
  Банкрутств може не відбутися, але ситуація залишається на грані. Великі банки будуть виживати за рахунок менших банків. У 2009 році банківський сектор Росії опиниться в дуже важкому становищі. Ті, хто розраховує на виправлення ситуації у банків помиляються. Великим банкам влада допомагатиме, інші стануть поглинатися і
 3. Урок № 19. У ринковій економіці банкрутства необхідні
  основний зміст закону про банкрутство. У відсутність такої загрози власник не буде шукати найбільш ефективних менеджерів, менеджери не будуть намагатися поліпшити становище підприємства, а кредитор - не дасть їм кредиту. Не дасть, тому що у підприємства немає стимулів кредит повертати. В економіці, в якій не працює механізм банкрутства - тобто «захоплення і переділу», - немає стимулів
 4. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
  банкрутства, здійснення досудової санації, або спостереження, або зовнішнього управління не забезпечує необхідного рівня платоспроможності підприємства (організації). Для визначення ознак банкрутства підприємства-боржника приймаються в розрахунок обсяг грошових зобов'язань разом із заборгованістю за перекладені товари, завершення роботи та надані послуги, суми позик з урахуванням відсотків,
 5. 50. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА
  чинники. Кількісні фактори: 1) невелика величина показника відношення руху грошових коштів до загальних зобов'язань; 2) висока величина показника відношення боргових зобов'язань до акціонерного капіталу і показника відношення боргових зобов'язань до загальної суми активів; 3) незначний дохід на інвестиції; 4) мала рентабельність; 5) скромна величина відношення нерозподіленого
 6. Приклад 13. Про значення відмінностей у швидкості технологічного часу
  фактора так званого «технологічного часу». Так, ще до краху «нової» економіки навесні 2000 року звертало на себе увагу відносно велика кількістю банкрутств комп'ютерних фірм в США. Безпосередня причина цих банкрутств полягала у відносній тривалості практичного впровадження нових технологічних принципів. Поки традиційні технології встигали сприйняти нові
 7. Питання 2 Права та обов'язки платників податків
  банкрутство та в процедурі банкрутства вимоги про сплату обов'язкових платежів і за грошовими зобов'язаннями за своєю природою належать до повноважень виконавчої влади. Встановлюючи у відповідності зі ст. 71 (п. "г", "о"), 76 (ч. 1) і 114 (п. "е", "ж" ч. 1) Конституції РФ порядок організації та діяльності федеральних органів виконавчої влади, законодавець має право покласти повноваження
 8. ЕВОЛЮЦІЯ РОСІЙСЬКИХ БАНКРУТСТВ
  основна причина зовсім не в зайвій ліберальності положень закону: значна частина неефективних банкрутств була пов'язана з втручанням регіональних властей. На підприємствах найбільш ефективних галузей зовнішнє управління вводилося в регіонах, де сильні політичні позиції губернатора. Після введення зовнішнього управління на цих підприємствах не спостерігалося ознак реструктуризації або
 9. Спад
  банкрутства промислових і торговельних підприємств; - зростання безробіття; - розлад ринку цінних паперів; - значне зростання норми банківського відсотка. Після досягнення найнижчої точки спаду починається
 10. Становлення олігополії
  основних принципи: цінова конкуренція; таємну змову в ціні; лідерство в цінах; цінова
 11. Стаття 86. Ліквідація товариства на вірі
  банкрутства, вкладники мають переважне перед повними товаришами право на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів. Залишилося після цього майно товариства розподіляється між повними товаришами і вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства, якщо інший порядок не встановлено установчим
 12. 14.1 Сутність банкрутства та антикризового управ-ління
  основними нормативними документами в галузі банкрутства в нашій країні. В економічній літературі сутність банкрутства трактується досить неоднозначно. Але більшість авторів під поняттям «банкрутство» розуміють наступне. Банкрутство (нім. Bankrott, ит. Bankarotta) - боргова неспроможність підприємства, що не-спроможність його задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів, робіт і
© 2014-2022  epi.cc.ua