Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

38. Бюджетне забезпечення регіонального та муніципального розвитку

Найбільш поширеним видом економічних методів державного регулювання є бюджетний, що включає і податковий інструментарій
Регулювання регіональної економіки з використанням бюджетного процесу відбувається в таких основних напрямках :
1) оподаткування;
2) прямі витрати державного бюджету;
3) пряме регулювання економічних процесів. Кожен регіон має власним бюджетом, метою якого є реалізація функції державного управ-ління на регіональному рівні. Основним з напрямків використання регіонального бюджету є забезпечення сталого зростання економіки регіону.
Регіональний бюджет - це цілісна система залучення та витрачання фінансових ресурсів, спрямованих на фінансове забезпечення основних функцій держави на регіональному рівні. Витрати регіонального бюджету розділені на два основних види - витрати поточного оперативного характеру і витрати на капітальні потреби бюджету розвитку.

Відносини регіонального бюджету існують в наступних видах:
1) відносини, пов'язані з концептуальними засадами регіонального бюджетного устрою і бюджетної системи;
2) відносини, пов'язані з розмежуванням дохідних і видаткових частин на різних рівнях бюджетного процесу;
3) відносини, пов'язані з формуванням та виконанням регіонального бюджету.
Видаткова частина бюджету регіону є дієвим інструментом мобілізації вільних ресурсів регіону, стимулювання і розширення відтворення, формування соціальної сфери.
Обсяг регіонального бюджету знаходиться в прямій залежності від ефективності та результативності господарської діяльності, яка становить більшу частину його дохідної частини: чим більше обсяг виробництва, тим більше обсяг податкових надходжень до бюджету. Власні доходи регіонального бюджету не є єдиним джерелом для його формування.
Для цього залучаються і позабюджетні кошти - фінансові ресурси бюджетів інших рівнів, наприклад федерального. В результаті розробляється фінансовий баланс регіону, що включає сукупність джерел формування регіонального бюджету.
Однією з основних проблем регіонального бюджетного процесу є його збалансованість - стан рівності між і доходами та витратами регіонального бюджету. У разі, коли витрати перевищують доходи, виникає бюджетний дефіцит, за його наявності пріоритет віддається поточних витрат бюджету. Для підтримки стану стабільності регіонального бюджету встановлюється гранична норма дефіциту - механізм сумірного зменшення витрат бюджету при зменшенні його доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Бюджетне забезпечення регіонального та муніципального розвитку "
 1. Стаття 215. Право муніципальної власності
  муніципальним утворенням, є муніципальною власністю. 2. Від імені муніципального утворення права власника здійснюють органи місцевого самоврядування та особи, зазначені у статті 125 цього Кодексу. 3. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за муніципальними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження відповідно до
 2. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  забезпечення передачі суб'єктам малого підприємництва результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, а також інноваційних програм ... 3. Фінансове забезпечення державних і муніципальних програм підтримки малого підприємництва здійснюється щорічно за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і
 3. Стаття 6. Поняття і терміни, що застосовуються у цьому Кодексі
  бюджетної системи ... бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права, сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів ... дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;
 4. Контрольні питання
  бюджетних
 5. Контрольні питання
  бюджетні повноваження Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень. 4. Який нормативний документ в даний час регулює основні принципи побудови бюджетної системи? Які його основні функції? 5. У яких випадках уряд може приймати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні
 6. 19.1. Система бюджетних витрат
  бюджетної системи - фінансове забезпечення виконання функцій, покладених на органи влади. Залежно від характеру цих функцій формується система бюджетних витрат. Витрати Державне та муніципальне управління Національна оборона Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки Здійснення міжнародної діяльності Підтримка галузей сфери матеріального
 7. Управління внутрішнім державним боргом
  забезпеченням виконання зобов'язань у вигляді відокремленого майна Програма державних внутрішніх відповідних запозичень повинна містити кількісні дані про емісію зазначених зобов'язань, виражені у валюті Російської Федерації, а також перелік майна, яке може служити забезпеченням виконання цих зобов'язань протягом терміну запозичення. Програма запозичень
 8. 6.5.1. Бюджетне планування і бюджетний процес
  бюджетних фондів різного рівня. Бюджетне планування здійснюється уповноваженими законом органами державної влади і включає в себе бюджетний процес, його нормативно-правову базу і організаційну основу, а також питання теорії та методології складання бюджетів держави. Як принципів бюджетного планування виділяють, зокрема, єдність правового регулювання,
 9. Стаття 16. Способи приватизації державного та муніципального майна
  муніципального майна використовуються такі способи приватизації: продаж державного або муніципального майна на аукціоні, зокрема продаж акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні; продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами;
 10. Висновок
  бюджетної системи в 2004-2008 рр.. дозволило створити міцну основу для збереження макроекономічної стабільності в країні в умовах фінансової кризи. Накопичені в результаті довгостроково орієнтованої бюджетної політики резерви дозволяють проводити активну антикризову політику, захищати економіку і громадян від зовнішніх впливів. В результаті істотного зниження доходів федерального
 11. Контрольні питання
  бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 12. 2.2. Сутність фінансово-бюджетного федералізму
  бюджетного федералізму. Фінансово-бюджетний федералізм - це поділ повноважень між центральними органами влади, владою суб'єктів Федерації і органами місцевого самоврядування в галузі фінансів, зокрема, у бюджетній сфері. Фінансово-бюджетний федералізм реалізується головним чином у ході бюджетного процесу при мобілізації бюджетних доходів та витрачання бюджетних коштів.
 13. Регіональні та місцеві податки
  бюджетним законодавством; 3) сплачуються до бюджетів суб'єктів РФ відповідно до законів суб'єктів РФ. 55. При встановленні місцевих податків представницькими органами муніципальних утворень (законодавчими (представницькими) органами державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) визначаються в порядку і межах, які передбачені НК РФ,
 14. 3.1. Бюджетне право
  бюджетної системи, компетенції органів влади усіх рівнів у галузі бюджету регламентуються законодавством про бюджетні права. Бюджетне право - це сукупність юридичних норм, що регулюють бюджетне устрій країни і бюджетний процес, тобто порядок формування і виконання всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему держави, а також компетенцію всіх органів влади в бюджетній
 15. Контрольні питання
  бюджетної системи РФ. На підставі яких законів здійснюється ця класифікація? 2. Охарактеризуйте принципи функціонування бюджетної системи РФ. 3. Поясніть термін «фінансово-бюджетний федералізм». 4. Як ви розумієте: а) регіональний бюджет, б) місцевий бюджет, в) територіальний бюджет? 5. Перерахуйте основні принципи фінансово-бюджетного федералізму. 6. Які законодавчі
 16. 3.2. Бюджетні права органів державної влади РФ
  бюджетних правовідносин відносяться: - встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації; - розмежування податків та інших доходів між рівнями бюджетної системи, а також розподіл в порядку міжбюджетного регулювання доходів федерального бюджету між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації; - розмежування
 17. Стаття 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна
  муніципального майна розуміється оплатне відчуження перебуває Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних утворень майна (об'єктів приватизації) у власність фізичних та юридичних
 18. 2.1.4. Системи охорони здоров'я.
  Забезпечення, підприємства з виробництва медичних препаратів і медичної техніки і т.д. Державна система фінансується за рахунок державного бюджету. Наш уряд, враховуючи особливості розвитку економіки країни, прагнути, при всьому різноманітті форм власності, зберегти державну систему охорони здоров'я та надати державні гарантії в реалізації
© 2014-2022  epi.cc.ua