Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок визначення та заявлення митної вартості товарівМитна вартість товарів визначається декларантом згідно з методами визначення митної вартості, встановленим законодавством РФ , і заявляється до митного органу при декларуванні товарів.
Заявлювана декларантом митна вартість товарів і подаються нею відомості, які стосуються її визначенню, мають грунтуватися на достовірній і документально підтвердженої інформації.
Контроль митної вартості товарів здійснюється митними органами у порядку, визначеному федеральним міністерством, уповноваженим в галузі митної справи, відповідно до ТК.
Митний орган на підставі документів та відомостей, представлених декларантом, а також на підставі наявної в його розпорядженні інформації, використовуваної при визначенні митної вартості товарів, приймає рішення про згоду з обраним декларантом методом визначення митної вартості товарів та про правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів.
Якщо подані декларантом документи і відомості не є достатніми для прийняття рішення щодо заявленої митної вартості товарів, митний орган у письмовій формі запитує у декларанта додаткові документи та відомості і встановлює для їх подання термін, який повинен бути достатній для цього.
Для підтвердження заявленої митної вартості товарів декларант зобов'язаний на вимогу митного органу надати необхідні додаткові документи та відомості або дати в письмовій формі пояснення причин, за якими запитувані митним органом документи і відомості не можуть бути представлені.

Декларант має право довести правомірність використання обраного ним методу визначення митної вартості товарів та достовірність поданих ним відомостей.
За відсутності даних, що підтверджують правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, або при виявленні ознак того, що представлені декларантом документи і відомості не є достовірними і (або) достатніми, митний орган має право прийняти рішення про незгоду з використанням обраного методу визначення митної вартості товарів та запропонувати декларанту визначити митну вартість товарів з використанням іншого методу. У зазначеному випадку між митним органом та декларантом можуть проводитися консультації з вибору методу визначення митної вартості товарів.
Якщо в терміни випуску товарів процедура визначення митної вартості товарів не завершена, випуск проводиться за умови забезпечення сплати митних платежів, які можуть бути додатково нараховані. Митний орган у письмовій формі повідомляє декларанту розмір необхідного забезпечення сплати митних платежів. Додаткове забезпечення сплати вивізних митних зборів, податків не надається в разі експорту біржових товарів, ціна реалізації яких на момент митного оформлення невідома.
У випадках, коли декларантом не представлені у встановлені митним органом строки додаткові документи та відомості або митним органом виявлено ознаки того, що представлені декларантом відомості можуть не бути достовірними і (або) достатніми, і при цьому декларант відмовився визначити митну вартість товарів на основі іншого методу за пропозицією митного органу, митний орган самостійно визначає митну вартість товарів, послідовно застосовуючи методи визначення митної вартості товарів.
Митний орган повідомляє декларанта про прийняте рішення у письмовій формі не пізніше дня, наступного за днем прийняття такого рішення. У разі, коли митний орган визначає митну вартість товарів після випуску товарів, митний орган виставляє вимогу про сплату митних платежів, якщо потрібно доплата митних зборів, податків. Сплата додатково обчислених сум митних зборів, податків повинна бути здійснена протягом десяти робочих днів з дня отримання вимоги. Пені на додаткову суму митних зборів, податків, сплачену протягом зазначеного строку, не нараховуються.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок визначення та заявлення митної вартості товарів "
 1. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  Буржуазна економічна література США віддавна відрізнялася низкою особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі
 2. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  Методи перевірок. При документальних перевірках податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості
 3. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  . У відповідності зі ст.75 (ч.3) Конституції РФ система податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини
 4. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  . Ось уже кілька років у Російській Федерації проходить масштабна податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової
 5. Питання 2 Класифікація митних зборів, митний тариф.
  9. Від сплати мита звільняються товари, що ввозяться на митну територію РФ для виконання робіт за угодою, передбачених програмами робіт та кошторисами витрат, затвердженими в установленому угодою порядку, а також продукція, вироблена у відповідності з умовами угоди і вивозиться з митної території РФ. Перелік документів, при наданні яких в
 6. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  Виходячи з конституційної норми (ст. 57 Конституції РФ) про те, що кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори, платник податків зобов'язаний самостійно виконати обов'язок по сплаті податку, якщо інше не передбачено законодавством про податки і збори. Обов'язок зі сплати податку повинна бути виконана в строк, встановлений законодавством про податки і збори.
 7. 5.3. Виконання податкового обов'язку
  Виконання податкового обов'язку полягає у вчиненні платником податків тих дій, які становлять обов'язок даного суб'єкта, тобто насамперед у передачі в бюджетну систему Російської Федерації певної суми грошових коштів. Податковий обов'язок повинна бути виконана: - належним суб'єктом; - в належному повному обсязі; - у встановлені терміни; - в певному
 8. 6.2. Спрощена система оподаткування
  Перехід до спрощеної системи оподаткування на відміну від єдиного податку на поставлений дохід є для організацій і індивідуальних підприємців справою добровільною. Повернення платника податків до загального режиму оподаткування також є добровільним. У разі переходу на цю систему організації замість податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального
 9. 6.3. Єдиний сільськогосподарський податок
  . Єдиний сільськогосподарський податок (ЕСХН) був введений в дію Податковим кодексом РФ з 2002 р. у зв'язку з необхідністю врахування особливостей сільськогосподарського виробництва, стимулювання товаровиробників до раціонального використання сільгоспугідь. Можливість застосування єдиного сільськогосподарського податку була обмежена сільськогосподарськими товаровиробниками, зайнятими
 10. 48. МИТНА МИТО, ЇЇ ВИДИ
  Митні мита стягуються, якщо вони встановлені відповідно до законодавства РФ. Об'єктом обкладання митом, податками є товари, що переміщуються через митний кордон. Податковою базою для цілей обчислення митних зборів, податків є митна вартість товарів і (або) їх кількість. Митна вартість товарів визначається декларантом згідно з методами
© 2014-2022  epi.cc.ua