Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

13.1 Господарські рішення, їх типи та види

Рішення є одним з видів розумової діяльності і проявом волі челове-ка. Його характеризують такі ознаки:
? можливість вибору з безлічі альтернативних варіантів: якщо немає альтернатив, то немає вибору і, отже, немає і рішення;
? наявність мети: безцільний вибір не розглядається як рішення;
? необхідність вольового акту керівника при виборі рішення, так як суб'єкт прийняття рі-шення формує його через боротьбу мотивів, суджень і сумнівів.
Поняття "рішення" у науковій літературі трактується по-різному. Найчастіше воно характе-ризуется як процес, як акт вибору або як результат вибору. Рішення як процес характери-зуется тим, що, походячи в часі, здійснюється в кілька етапів (підготовка, формую-вання, прийняття та реалізація). Рішення як результат вибору являє собою розпорядження до дії (план роботи, варіант проекту). В цілому управлінське рішення носить комплексний ха-рактер.
Господарське рішення має бути оптимальним, ефективним і результативним. Його оптимальність - це здатність бути найкращим відповідно до критерію (системою критеріїв) оптимальності. Ефективним є рішення, яке призводить до потрібних і дієвим результатам. Результативним можна назвати рішення, реалізація якого призводить до підвищення рентабельності підприємства.
Формування господарського рішення - це, перш за все процес, трудовий процес керівного складу та всього колективу працівників підприємства, спрямований на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, формування та раціональне викорис-тання ресурсів, збільшення виробництва продукції, зниження собівартості і підвищення рентабельності, збільшення доходів і прибутку тощо.

Господарське рішення (ХР) - це результат аналізу, прогнозування, оптимізації еко-ліджень обгрунтування і вибору альтернативи із сукупності варіантів досягнення конкретної мети підприємства. Класифікація господарських рішень.
За ступенем невизначеності (повноти інформації):
- прийняті в умовах визначеності;
- прийняті в умовах невизначеності;
- прийняті в умовах ризику.
За ступенем унікальності:
- рутинні;
- нетворчі;
- унікальні (творчі).
За типом застосовуваних критеріїв і часу (швидкості) вирішення завдань:
- автоматичні (прийняті миттєво: питання - відповідь);
- бліц-рішення (прийняті за кілька хвилин);
- експрес-рішення (приймаються протягом декількох годин);
- ролонгірованние (тривалий час).
По стадії життєвого циклу товару:
- рішення на стадії розробки,
- рішення на стадії виробництва і т.д.
За функціональної спрямованості:
- розроблені для здійснення планових заходів у компанії, підрозділі;
- спрямовані на вирішення організаційних проблем;
- координаційні (кадрові);
- контрольні;
- інформативні;
- регулювальні.
За сферою дії:
- технічні;
- економічні;
- соціальні.
За цілі:
- комерційні;
- некомерційні.
За масштабністю:
- комплексні;
- приватні.
За рівнями управління:
- вищого рівня;
- середнього;
- нижчого.

По організації розробки:
- комплексні;
- корпоративні;
- індивідуальні;
- змішані.
По терміну дії:
- стратегічні;
- тактичні;
- оперативні.
За ступенем складності:
- стандартні;
- нестандартні.
За глибиною дії:
- однорівневі;
- багаторівневі.
За компетентності:
- на основі логіки;
- професійні.
За прогнозованої ефективності:
- одинарні;
- синергічна;
- асінергічних.
З урахуванням зміни в умовах реалізації:
- гнучкі;
- жорсткі.
За кількістю цілей:
- багатоцільовий;
- одна мета.
За ступенем обов'язковості виконання:
- директивні;
- рекомендаційні;
- орієнтаційні.
За характером прийняття:
- вибіркові;
- систематичні.
За широтою охоплення:
- загальні;
- спеціальні.
За підходу до варіантності:
- бінарні;
- багатоваріантні;
- інноваційні.
За ступенем обумовленості:
- запрограмовані;
- незапрограмовані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1 Господарські рішення, їх типи та види "
 1. Контрольні питання
  типи економічних циклів? 4. Що таке криза? 5. Які існують фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке
 2. 2. Знайдіть вірну відповідь
  господарську діяльність, пов'язану з ефективним використанням виробничих факторів? Б. Кому і в якій формі дістаються результати господарювання? В. У яких формах і яким чином ведеться господарська діяльність? Г. Хто і як управляє
 3. Контрольні питання
  типи класифікується інфляція? 2. Які найважливіші заходи передбачаються ортодок-сально-монетаристської програмою фінансової стабілізації? 3. Які основні заходи використовуються в рамках німо нетарістской гетеродоксной програми боротьби з
 4. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 5. Сутність і види відтворення індивідуального капіталу
  Виробнича діяльність на підприємстві являє постійно повторюваний процес, званий відтворенням. Розрізняють просте і розширене відтворення індивідуального капіталу. Просте відтворення передбачає відновлення виробництва в незмінному розмірі. Розширене - в увеличивающемся розмірі (рис. 6.6). Рис. 6.6. Типи відтворення {foto43} Розглянемо
 6. РОЗДІЛ 1. ПРОПЕДЕВТИКА
  господарської діяльності: власність, типи організації господарства, гроші, ринкова система, конкуренція і
 7. Типи фіскальної політики
  вирішення інших економічних проблем. Основний важіль фіскальної політики держави - зміна податкових ставок у відповідності з цілями уряду. Вплив податків на обсяг ВНП здійснюється через механізм податкового мультиплікатора. Друга складова фіскальної політики - зміна державних витрат. Державні витрати роблять на сукупний попит вплив, аналогічне
 8. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і
 9. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Господарської діяльності. Звідси соціально-економічні відносини включають три їх значних види: - відносини власності, - соціально-економічні відносини у виробництві; - соціальні відносини розподілу благ і послуг. Дана структура наочно представлена на рис. 2.1. {Foto14} Рис. 2.1. Види соціально-економічних відносин Зазначені види
 10. § 2. Типи економічних відносин
  § 2. Типи економічних
 11. Тема 5 Конкуренція і монополія
  типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 12. 1. Типи і моделі економічних систем
  1. Типи і моделі економічних
 13. § 2. Типи зростання суспільного багатства
  § 2. Типи зростання суспільного
 14. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
  типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі професійної підготовки, перепідготовки фахівців у галузі
 15. ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ
 16. Глава 2. Типи господарств і економічних систем
  Глава 2. Типи господарств і економічних
 17. Чим різняться типи економічних відносин?
  Господарські зв'язки між великими соціальними групами, окремими колективами і членами суспільства. Вони мають своїм головним змістом визначення форми власності на умови і плоди виробничої діяльності. Організаційно-економічні відносини виникають тому, що суспільне виробництво, розподіл, обмін і споживання неможливі без певної організації. Дана
 18. Глава 21. Типи економічного зростання національного господарства
  Глава 21. Типи економічного зростання національного
© 2014-2022  epi.cc.ua