Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Доцільний коефіцієнт

Найбільш простим є розрахунок так званого деціл'ного коефіцієнта, що характеризує у скільки разів доходи 10% найбільш багатих груп населення перевищують доходи 10% найбільш бідних.
Дослідження, на базі досвіду західних країн, показали, що співвідношення 10:1 є показником соціального неблагополуччя.
У нашій країні в середині 90-х рр.. співвідношення доходів 10% найбільш і 10% найменш забезпечених груп населення склало 14:1; 15:1. У 2004 р. міністр праці і соціального розвитку підтвердив збереження в сучасне Росії цього співвідношення.
Недоліком характеризуемого коефіцієнта є те, що він представляє саму загальну картину нерівності, не враховує розподілу доходів серед "середніх" груп населення.

Ці недоліки певною мірою компенсують методики, більш повно досліджують розподіл доходів у суспільстві - крива Лоренца і індекс Джині.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Доцільний коефіцієнт "
 1. Основні терміни і поняття
  доцільний коефіцієнт, прожитковий мінімум, споживча
 2. Терміни і поняття
  доцільний) коефіцієнт Індекс концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині) Мінімальний розмір оплати праці Соціальна справедливість Соціально орієнтована економіка Бідність Абсолютна межа бідності Відносна межа бідності Дефіцит
 3. 20.3. Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства
  доцільний коефіцієнт і індекс концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині). {Foto67} крива Лоренца На рис. 20.1, що ілюструє криву Лоренца, бісектриса ОА відображає можливість рівного розподілу доходів. Реальне ж розподіл доходів показує крива ОА (крива Лоренца). Простір між бісектрисою і кривою характеризує ступінь нерівності доходів: чим більше ця
 4. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  доцільний коефіцієнт диференціації і коефіцієнт фондів. Доцільний коефіцієнт диференціації розраховується за формулою: {foto118} де d1 - величина першого дециля (10% працівників мають зарплату нижче цього значення); d9 - величина дев'ятого дециля (10% працівників мають зарплату вище цього значення). Коефіцієнт фондів розраховується за формулою: {foto119} де Ф1 - фонд заробітної
 5. Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності
  доцільний коефіцієнт диференціації доходів населення, що показує у скільки разів мінімальні доходи 10% найбагатшого населення перевищують максимальні доходи 10% найменш забезпеченого населення: {foto251} де d9, d1 - відповідно дев'ятий і перший децили; 4) коефіцієнт фондів - це співвідношення між середніми доходами населення в десятій і першою децильних групах: {foto252} де
 6. 1.2.1. ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ
  доцільний коефіцієнт: відношення 10% багатих і бідних сімей за рівнем доходу і майна. У 1990-і рр.. доцільний коефіцієнт у розвинених країнах становили величину 6-7 разів, а в Росії? 15 разів [см. 126, с.94]. Розраховують і коефіцієнт Джині, яким вимірюють нерівність доходів. Він дорівнює співвідношенню площі між бісектрисою прямокутника і кривої до площі трикутника АБВ. У розвинених
 7. Показники розподілу доходів
  доцільний коефіцієнт, який дозволяє здійснювати зіставлення доходів, в середньому одержуваних найбільш і найменш забезпеченими групами населення (кожна група складає 10% від загальної чисельності населення). У Росії в 1996 р. на частку 10% найбільш забезпеченого населення припадало близько 34% всіх грошових доходів, а на частку 10% найменш забезпеченого населення - 2,6%. В результаті
 8. 44. Диференціація доходів населення
  доцільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині і крива Лоренца. Доцільний коефіцієнт - це співвідношення між середніми доходами 10% найбільш забезпечених і 10% найменш забезпечених громадян. Коефіцієнт Джині - це індекс концентрації доходів населення. Крива Лоренца показує ступінь видалення фактичного розподілу доходів від стану абсолютного рівного
 9. Прострочена заборгованість по заробітній платі
  доцільний коефіцієнт, що показує співвідношення між 10% населення з найвищими доходами до 10 % населення з найнижчими доходами. Він досяг величини 14,1 рази (у 2000 р. він становив 13,7 рази). Треба сказати, що така величина доцільний коефіцієнт є найвищою за останні 10-12 років (за винятком 1994 р.). Зростання чисельності населення з високими доходами веде до підвищення
 10. Глава 17. Соціальна політика
  доцільний коефіцієнт, крива Лоренца, коефіцієнти-ент Джині); - конкурентні, неконкурентні блага; - соціальна політика - сутність, найважливіші орієнтири; - системи соціального забезпечення на Заході і в Росії; - значення ефективної соціальної політики; - поняття та проблеми боротьби з
 11. Питання 25. Показники використання робочих місць
  коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в
 12. Форми соціального захисту
  доцільний коефіцієнт. Крива Лоренца демонструє відхилення в розподілі доходів населення від ідеального варіанту рівності. Коефіцієнт Джині при прагненні до нуля вказує на вирівнювання рівнів доходів у суспільстві, а при прагненні до одиниці - на поляризацію доходів. Доцільний коефіцієнт дозволяє визначити співвідношення доходів, в середньому одержуваних найбільш і найменш забезпеченими
 13. Одинична еластичність
  коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької еластичності попиту на ці товари. Цілий ряд товарів
 14. Коефіцієнт еластичності заміщення
  коефіцієнта еластичності заміщення: Звідси можна зробити висновок, що кожному покупцеві або класу споживачів відповідає цілком певна крива байдужості. При цьому різноманітні комбінації благ, що входять в даний набір, можуть трансформуватися у відповідності з коефіцієнтом еластичності заміщення, але не виходити за рамки цієї кривої
 15. Коефіцієнти відтворення населення
  коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Спосіб отримання коефіцієнта смертності (народжуваності) складається
 16. Коефіцієнт ліквідності
  коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три місяці за наданими кредитами, що підлягають
 17. Аналіз оборотного капіталу
  коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається залежно від галузі, проте він показує,
© 2014-2022  epi.cc.ua