Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Методики вимірювання "нерівності розподілу доходів"

Для вимірювання ступеня нерівності розподілу доходів на Заході ис-користуються різні методики.
Зокрема, досить широке розповсюдження отримали широко ис-пользуемие західної статистикою оцінки, відомі як методологія Парето-Лоренца-Джині.
Італійський економіст і соціолог Вільфредо Парето (1848-1923), узагальнивши дані деяких країн, встановив, що між рівнем доходів і числом їхніх одержувачів існує зворотна залежність, названа в літературі Законом Парето.
Його методика з'явилася основою для зіставлення доходів 10% найбільш і 10% найменш забезпеченого населення країни - так званого "деціл'ного коефіцієнта".
Американський статистик і економіст Макс Лоренц (1876-1959) розвинув положення "закону", запропонувавши графічне зображення залежностей у вигляді кривої, що отримала назву 'кривої Лоренца.

Італійський економіст і статистик Коррадо Джині (1884-1965) розробив коефіцієнт Джині, також характеризує рівень нерівності розподілу доходів за 20%-ним групам населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методики вимірювання "нерівності розподілу доходів" "
 1. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації доходів і рівні концентрації купівельної спроможності
 2. Глава 17. Соціальна політика
  методики вимірювання "нерівності розподілу доходів" в національній економіці (доцільний коефіцієнт, крива Лоренца, коефіцієнти-ент Джині); - конкурентні, неконкурентні блага; - соціальна політика - сутність, найважливіші орієнтири; - системи соціального забезпечення на Заході і в Росії; - значення ефективної соціальної політики; - поняття та проблеми боротьби з
 3. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  виміру; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 4. Крива Лоренца
  нерівності розподілу доходів між сформованими для аналізу укрупненими 20%-ними групами населення. При її зіставленні з кривою повної рівності, позначений пункт-ром, можна визначити ступінь відхилення доходів досліджуваних груп від со-стояння рівності. Чим більше крива Лоренца відхиляється від пунктирною лі-нії, тим більше нерівність у розподілі доходів. Графік досить
 5. Доцільний коефіцієнт
  методики, більш повно досліджують розподіл доходів у суспільстві - крива Лоренца і індекс
 6. Коефіцієнт Джині
  методик. Величина коефіцієнта може Варіюйте-тися від 0 до 1, при цьому чим вище значення показника, тим більш нерівномірно розподілені доходи в суспільстві. Соціальної статистикою коефіцієнт Джині розраховується за формулою {foto119} де у; - частка доходів, зосереджена у i-й соціальної групи населення-ня; х; - частка населення, що належить до i-й "соціальної групи у загальній чисельності
 7. Ключові терміни
  нерівність Абсолютна і відносна риса
 8. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  нерівність у розподілі доходів між різними верствами населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 9. Література
  нерівність, бідність: Навчально-методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М. , 1989. 6. Скрипченко Д.Г. Оплата праці та шляхи її реформування. Мн., 1997. 7. Довідковий посібник з аналізу діяльності наукових
 10. По-третє, ми обговоримо різні методи підтримки найбідніших верств населення державою.
  нерівності Ми починаємо наше вивчення розподілу доходів з постановки чотирьох пи-: ов: - Наскільки велике суспільну нерівність? - Скільки людей живуть у бідності? - Які проблеми виникають при кількісному визначенні нерівності? - Як часто люди переходять з групи з одним рівнем доходу в іншу? Нерівність у доходах в США Існує кілька способів опису
 11. Майнова нерівність у підсистемах
  нерівність у розвиваються і східно- європейських, ніж у західних країнах. Розрив між найбіднішими і найбагатшими 20% населення в західних країнах становить шість разів, а в країнах, що розвиваються - майже вдесятеро. У 90-ті роки розрив між найбіднішими і найбагатшими групами дещо скоротився в промислово розвинених країнах, а в розвиваються залишився на колишньому рівні. Таблиця
 12. 19.6. Нерівність розподілі НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. КРИВА ЛОРЕНЦА. Коефіцієнт Джині
  вимірювання ступеня нерівності в розподілі доходу: через коефіцієнт фондів і коефіцієнт Джинні. Коефіцієнт фондів (коефіцієнт диференціації доходів) характеризує ступінь соціального розшарування і визначається як співвідношення між грошовими доходами 10% населення з найвищими доходами і 10% населення з найнижчими доходами. Так, в Росії коефіцієнт фондів в 1998 р. склав 13, 4
 13. Основні терміни і поняття
  методики вимірювання "нерівності розподілу доходів" в національній економіці. 1 Див: Росія і країни світу. М. 2002. С. 106 . 2. Визначте сутність, найважливіші напрями соціальної політи-ки. 3. Охарактеризуйте системи соціального забезпечення на Заході і в Рос-ці. 4. Охарактеризуйте механізми розподілу доходів у ліберальній і соціально орієнтованій економіці. Висловіть аргументи
 14. Запитання для самоперевірки
  нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 15. Запитання для самоперевірки
  нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 16. Концепції розподілу доходів в національній еконо-Міці
  нерівність об'єктивно обумовлено. Ринкова система - це безпристрасний л жорсткий механізм, який не знає благодійності та винагороджує людей лише за кінцевими результатами їхньої діяльності. 1 Гідний - справедливий, заслужений (Ожегов С. І. Словник російської мови. М., 1989. С. 180). Оскільки люди досить значно різняться між собою: за здібностями, освітою, володінню
 17. Урок № 22. Нерівність - не обов'язково наслідок економічного спаду
  нерівність в Росії завжди представляється політичною проблемою. Відповідаючи на запитання соціологів, люди говорять про негативне ставлення до багатих, а на думських виборах 2003 року - останніх вільних виборах нового часу - більшість виборців проголосувало саме за ті партії, які виступали за перерозподіл від багатих до бідних. Більше того, ті ж соціологічні опитування показують, що
© 2014-2022  epi.cc.ua