Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Крива Лоренца

Нерівність розподілу сукупного доходу суспільства між различ-ними групами населення в економічній теорії найчастіше представляють у вигляді графіка, по імені дослідника отримав назву кривої Лоренца (рис. 17.1):

Ріс.17.1 Крива Лоренца


Крива Лоренца характеризує ступінь нерівності розподілу доходів між сформованими для аналізу укрупненими 20% - вими групами населення.
При її зіставленні з кривою повної рівності, позначений пункт-ром, можна визначити ступінь відхилення доходів досліджуваних груп від со-стояння рівності.
Чим більше крива Лоренца відхиляється від пунктирною лі-нії, тим більше нерівність у розподілі доходів.
Графік досить наочний і зручний для аналізу динаміки показників, пов'язаних із зміною заробітної плати, рівня доходів в цілому, зіставного аналізу розрізняються за часом або країнам конкретних результатів розподілу доходів.
Якщо заштрихованную площа (позначену буквою Т) співвіднести з площею трикутника OEF, отримаємо показник, що відображає ступінь нерівності розподілу доходів:


де G - показник, що вимірює ступінь нерівності в доходи.

В економічній теорії він отримав назву коефіцієнта Джині, по імені італійського економіста і статистика Коррадо Джині, що використовує його для характеристики розподілу сукупного обсягу грошових доходів серед 20-відсоткових груп населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива Лоренца "
 1. Ключові терміни
  Персональний розподіл доходу функціональний розподіл доходу Крива Лоренца Економічна мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 2. Основні терміни і поняття
  крива індивідуальної пропозиції праці, рента, ціна землі, капітал, відсоток, номінальний, реальний відсоток, Пофакторние розподіл доходів, персональний розподіл доходів, крива Лоренца, коефіцієнт Джинні, доцільний коефіцієнт, прожитковий мінімум, споживча
 3. 20.3. Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства
  крива Лоренца, доцільний коефіцієнт і індекс концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині). {Foto67} крива Лоренца На рис. 20.1, що ілюструє криву Лоренца, бісектриса ОА відображає можливість рівного розподілу доходів. Реальне ж розподіл доходів показує крива ОА (крива Лоренца). Простір між бісектрисою і кривою характеризує ступінь нерівності доходів: чим
 4. Диференціація доходів
  крива Лоренца (рис. 28.1), при побудові якої по осі абсцис відкладали частки сімей (у % від загального їх числа) з відповідним відсотком доходу, а по осі ординат - частки доходів розглянутих сімей (у% від сукупного доходу). Рис. 28.1. Крива Лоренца Теоретична можливість абсолютно рівного розподілу доходу представлена бісектрисою, яка вказує на те, що будь-який даний
 5. Тема 33. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І НЕРІВНІСТЬ
  крива Лоренца. На осях графіка по процентних групам відкладаються дохід і чисельність населення. Якщо замкнути систему - 100% доходу і 100% населення, то вийде квадрат, в якому промінь OABCD описує ситуацію абсолютної рівності, тобто 25, 50, 75 і 100% населення отримують відповідно 25, 50, 75 і 100% доходів. Крива Лоренца будується як лінія фактичного відхилення від ідеального
 6. 19.6. Нерівність розподілі НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. КРИВА ЛОРЕНЦА. Коефіцієнт Джині
  крива фактичного розподілу доходів знаходиться між двома кривими, що представляють випадок абсолютної рівності й абсолютного нерівності; 3) заштрихованная площа показує ступінь нерівності доходів; 4) чорні лінії, що йдуть під прямим кутом з вершиною в точці f, характеризують випадок абсолютного нерівності. Це коли все, за винятком однієї людини (скажімо, 99 з 100 осіб), не
 7. Контрольні питання
  крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10.
 8. 2. Персональний розподіл доходу
  крива допомагає отримати нагляднийответ на питання типу: наскільки велика частка сово-купного доходу, яка надходить в распоряженіеніжніх 60% сімей? На вертикальній осі ми від-! Дані про розподіл доходу є як в розрізі сімей, так і се-ред окремих приватних осіб. Джерелами даних з розподілу до-ходу між сім'ями є безпосередньо опитування сімей. Данниепо розподілу
 9. Терміни і поняття
  Розподіл доходів Сукупні доходи Номінальні доходи Грошові доходи населення Наявні доходи Реальні доходи Реальні наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і
 10. Терміни і поняття
  Держава Функції держави Концепції регулювання економіки Способи, методи та інструменти державного регулювання економіки Державний сектор Зовнішні ефекти: позитивні і негативні Коригувальний податок Корректирующая субсидія Питання для самоперевірки 287 Теорема Коуза Ринок прав на заподіяння зовнішніх витрат
 11. Міждержавні рівні доходів
  крива Лоренца завжди розташована правіше діагоналі, що йде з нижнього лівого кута. Чим нерівномірніше розподіляється дохід між процентними групами населення, тим сильніше вигнута крива Лоренца у бік горизонтальної та правої вертикальної осей. Найчастіше відносне нерівність у доходах показується у вигляді коефіцієнта Джині, або коефіцієнта концентрації Джині. Він може бути підрахований
 12. Запитання для самоперевірки
  крива Лоренца і коефіцієнт
 13. Запитання для самоперевірки
  крива Лоренца і коефіцієнт
 14. Показники розподілу доходів
  Для визначення ступеня нерівномірності розподілу доходів серед населення країни використовуються різні методи розрахунку. Зокрема, функціональний розподіл доходів дозволяє визначити частку відповідного фактора виробництва в національному доході. Класифікація доходів за їх величиною показує розподіл національного доходу між окремими особами та сім'ями. Ці показники
 15. Ключові терміни
  крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 16. Основні поняття
  Внутрішня рівновага економіки Зовнішнє рівновагу економіки Оптимальний рівень платіжного балансу Зони економічного дискомфорту Крива СА Крива IB Політика перерозподілу (перемикання) витрат Стимулююча (експансіоністська) податково -бюджетна політика Обмежувальна податково-бюджетна політика Крива IS Крива LM Крива BP Мобільність капіталу Ступінь мобільності капіталу
 17. Ключові терміни
  крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 18. Резюме
  крива, тим менш одно-мірним є даний тип персонального розподілу доходу . 5. В США верхні 5% сімей отримують близько 16% сово-купного доходу, в той час як найбільш бідні 20% сімей - тільки 5%. Крива Лоренца для американ-ської економіки не зазнала значних зраді-ний за останні кілька десятиліть. Дані, використати для цього висновку, не враховують доходові
© 2014-2022  epi.cc.ua