Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Функціональний розподіл доходу має справу сраспределеніем національного доходу між различ-ними факторами виробництва. Персональне розбраті-поділ характеризує розподіл доходу серед ча-ки осіб і домашніх господарств.
2. Теорія припускає, що динаміка частки праці та ка-питала в сукупному доході знаходиться під вліяніемтрех факторів: змін капіталовооруженності вмасштабах всієї економіки, ступеня взаимозаменяемо-сти праці і капіталу у виробництві, а також особ-ностей технічного прогресу.
3. У Сполучених Штатах за тривалий період време-ні норма, капіталовооруженності істотно ви-росла; частка праці в національному доході також зна-ве збільшилася.
4. Персональний розподіл доходу нерівномірно вовсех країнах. Крива Лоренца характеризує степеньнеравномерності, показуючи, яку частку в сукупність-
ном доході займає кожна група населення, начи-ная від найбідніших і кінчаючи найбільш состоятельнимі.Крівая Лоренца дозволяє проаналізувати разли-чия в ступені нерівномірності в часі , а такжемежду окремими країнами; чим далі від діаго-нальної лінії розташована крива, тим менш одно-мірним є даний тип персонального розподілу доходу.
5. У США верхні 5% сімей отримують близько 16% сово-купного доходу, в той час як найбільш бідні 20% сімей - тільки 5%. Крива Лоренца для американ-ської економіки не зазнала значних зраді-ний за останні кілька десятиліть.
Дані, використати для цього висновку, не враховують доходові трансфертів в натурі, ігнорують роль податків іразлічій в чисельності членів сім'ї, а також тих зних, хто заробляє на життя.
6. Економічний успіх визначається походженням, індивідуальними досягненнями та везінням. Відносна важливість кожного з цих чинників є
предметом суперечок, однак статистика стверджує, чтодеті мають хороші шанси опинитися в доходнойгруппе, відмінною від групи, до якої належать батьки.
7. Жінки і не білі працівники отримують в среднемменьшіе зарплату і доходи, ніж білі мужчіни.Діспропорціі в зарплаті відображають той факт, чтоженщіни і не білі працівники мають в основнойсвоей масі гірше оплачувані професії (в біль-шей частині це обслуговуючий персонал і меншою-керуючий персонал), а також те, що при виконанні однієї і тієї ж роботи оплата їх праці ні-же, а перспективи просування по службі гірше, чому білих чоловіків.
8. Політика рівних можливостей покликана ліквідую-вать вплив дискримінації на економічне поло-ються жінок і не білих. Протягом останнього де-сятілетія був досягнутий значний прогрес в де-ле поліпшення відносного стану не білих пра-цівників, проте поки незрозуміло, в якій степеніето стало результатом зменшення дискримінації в якій - наслідком виходу найбільш нізкооплачі-ваемой частини працівників з ринку праці.

9. Збільшений рівень освіти з точки зору какего тривалості, так і якості, схоже, спо-собствовало скорочення відмінностей між білими і небілими в рамках однієї і тієї ж вікової катего-рії.
10. Існують два загальноприйнятих визначення риси, що розділяє бідність і благополуччя. Чорта абсолют-ної бідності представляє такий рівень доходу, приякому сім'я не в змозі підтримувати потреб-ня їжі та інших предметів першої необхідно-сти на що розраховується особливим чином мінімальнонеобходімом рівні. Чорта відносної бідності, як правило, встановлюється на рівні, рівному поло-вини медіанного доходу, і відображає существованіетех, кому не загрожує голод, але хто «бідний серед бога-тих».
11. Близько 14% населення США проживають в умовах аб-солютной бідності. Цей показник різко знизився втеченіе 60-х років, але потім виріс в період з конца70-х років до 1983 г, коли почав знову зменшуватися, що було викликано підйомом американської економіки.
12. Лише невелика частина тих, хто стає бідним вданий момент, залишається бідним надовго. Однак лю-ди, які є хронічно бідними, складають зна-ве частина тих, хто вже в даний момент є-ється бідним
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Резюме"
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua