Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Персональний розподіл доходу


Тепер від виробничих факторів ми перейдемк індивідуумам і сім'ям - тим, хто, власне, і поставляє праця і капітал. Чи є розподіл-ня між ними досить рівномірним илиже мала частина сімей отримує більшу частину дохо-так? Чи є розподіл доходу в іншихкраїнах більш-менш рівномірним? Для ответана ці питання економісти, як правило, використовують-ють криву Лоренца, щоб виміряти ступінь нерав-номерними персонального розподілу доходу.
Крива Лоренца
Ми маємо дані про розподіл сукупність-ного доходу між сім'ями в економіці США5.Данние для 1960 і 1984 рр.. наведені в табл. 20-4.Он свідчать про те, що персональне рас-пределеніе доходу змінилося з 1960 р. незначну-тельно.
Що ж ми бачимо з таблиці? У 1960 р. наіболеебедная (нижня) п'ята частина (20%) сімей получілалішь 4,8% сукупного доходу США. У 1984 р. іхдоля склала 4,7% На противагу їм най-більш багаті (верхні) 20% сімей отримали более40% доходу і в 1960 р., і в 1984 р. Таблиця, такимобразом, дає деякі відомості про нерівномірно-сти розподілу доходу. Зокрема, верхні 20% сімей володіють сукупним доходом, більш ніж у 8раз переважаючим дохід нижніх 20%. Ми частослишім затвердження про збільшення розриву междубогатимі і бідними. Дані табл. 20-4 свідчать про те, що США не являють собою приклад та-кого роду. Розподіл доходу не змінювалося карди-нально протягом останніх 25 лет6.
Дані за 1984 г, представлені в табл. 20-4, відображені графічно на рис 20-4 у вигляді крівойЬренца. Ця крива допомагає отримати нагляднийответ на питання типу: наскільки велика частка сово-купного доходу, яка надходить в распоряженіеніжніх 60% сімей? На вертикальній осі ми від-
! Дані про розподіл доходу є як в розрізі сімей, так і се-ред окремих приватних осіб. Джерелами даних з розподілу до-ходу між сім'ями є безпосередньо опитування сімей. Данниепо розподілу доходу серед приватних осіб являють собою оцін-ки.

<Що стосується розподілу багатства, то воно все ж змінилася. Напри-заходів, в 1963 р. верхній 1% сімей володів 32% всього багатства, в 1983 р. іхдоля досягла вже 42%.
ТАБЛИЦЯ 20-4. Розподіл сукупного денежногодохода по сім'ям
п'ята 5% частина
пятаячасть
Період Нижня Друга Третя Четверта Верхня Верхні
п'ята п'ята пятаячасть частина частина
12,211,0
17,817,0
15,916,0
41,342,9
4,84,7
24,024,4
19601984
Примітка Грошовий дохід являє собою суму доходу доутримання прибуткового податку і внесків на соціальне страхованіеІсточнік. Statistical Abstract of the United States, 1986, Table 754.
Кладивает частки від нуля до 100%, представляющіечасті сукупного доходу На горизонтальній Осіми також ставимо процентні позначки від нуля до100%, що представляють окремі групи з обгцегочісла сімей. Чим правіше знаходиться точка, тим болеевисокодоходние сім'ї вона представляє.
Крива з написом «фактичний розподіл * побудована на основі даних табл. 20-4 після того, як, рухаючись зліва направо, ми складемо числа в ко-Лонки. Ці суми являють собою частки в сово-купно доході 20% найбідніших сімей, затем40%, 60% і т.д. Таблиця 20-4 прямо вказує на те, що нижні 20% сімей отримали в i984 р. 4,7% до-ходу; це зазначено точкою А. Складаючи числа ізпервих двох колонок табл. 20-4, ми отримуємо, что40% найбільш бідних сімей володіють лише 15,7% доходу, що і відображено точкою В. Продовжуючи вироб-водити подібні обчислення, отримуємо, що 60% са-екпортувати бідних сімей мають 32,7% (4 , 7 + 11,0 + 17,0)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100дол сімей,%
РІС. 20-4 Крива Лоренца для США, 1984 р. Примітка: дані про доходи сімей та одинаків. (Джерело: StatisticalAbstract of the United States, 1986, Table 759.)

Частка домашніх господарств, у%
РІС 20-S. Криві Лоренца для США і Мексики. (Джерелом нік World Development Report, 1985, Table 28.
)
Сукупного доходу, і цей результат відзначений точкойС Точка D показує, що частка нижніх 80% со-ставлять 57,1% (32,7 + 24,4). Нарешті, посколькуверхніе 5% сімей володіють 16% сукупного дохо-так, частка решти 95% становить 84%, що і від-мечено в точці E. Поєднуючи всі ці точки, ми напів-чаєм криву Лоренца OABCDEF для амеріканскойекономікі. Кожна точка на ній позначає долюсовокупного доходу, отриману соответствующейчастью сімей.
Форма кривої Лоренца характеризує степеньнеравномерності персонального розподілу до-ходу. Два крайніх випадку пояснюють сутність ідеі.Предположім для початку, що мала частина всіх се -мей отримує весь обсяг доходу. У цьому випадку кри-вая Лоренца буде збігатися з горизонтальною осьюдо тих пір, поки, досягнувши позначки 98 або 99%, неподскочіт відразу до 100%. (Зобразіть цей графікдля кращого візуального сприйняття.) У протилежному випадку припустимо, що всі сім'ї маютьоднакову рівень доходів і, таким чином, нижні 20% сімей володіють 20% доходу, ніжніе40% отримують 40% іт.д.Б цьому випадку крива Ло-Ренцо являє собою пряму лінію, позна-ченную написом «абсолютне рівність ». емпіричних крива Лоренца для США, так само як і длявсех решти країн, лежить десь між двумяетімі крайніми випадками,: нижче діагоналі OF, ної не надто далеко відхиляючись від неї.
Крива Лоренца дозволяє легко проілюструють-вать феномен рівності. Чим ближче крива Лорен-ца до діагональної лінії, тим вище ступінь одно-мірності розподілу доходу. Малюнок 20-5, срав-
Нива моделі розподілу доходу в США іМексіке, добре ілюструє це положення. Нив однієї з цих країн розподіл не виявляєте)! ні повністю рівномірним, ні гранично нерівно-мірним. Однак очевидно, що в США розподілений-ня більш рівномірно, тобто крива Лоренца бліжек діагоналі, ніж у випадку Мексики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Персональний розподіл доходу "
 1. Глава. 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах
  розподілу доходовбогатства в Сполучених Штатах, рівень бедноі її причини. Розподіл доходів і багатства в Сполучений * них Штатах, так само як і в більшості дру ~ країн, надзвичайно нерівномірно. Найбільш бо ~ ті 0,05% американських сімей володіють 35% НД ~ величини особистого майна, в той час як иму-суспільством «нижніх» 90% домашніх господарств складаючи-ет лише 30% його сукупної величини. На
 2. Резюме
  персонального розподілу доходу. 5. У США верхні 5% сімей отримують близько 16% сово-купного доходу, в той час як найбільш бідні 20% сімей - тільки 5%. Крива Лоренца для американ-ської економіки не зазнала значних зраді-ний за останні кілька десятиліть. Дані, використати для цього висновку, не враховують доходові трансфертів в натурі, ігнорують роль податків іразлічій в
 3. Ключові терміни
  розподіл доходу функціональний розподіл доходу Крива Лоренца Економічна мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 4. 2. Доходи населення, їх види, джерела формування і способи розподілу
  розподілу доходів загрожує багатьма негативними наслідками для стабільного і стійкого зростання економіки, правопорядку, морального здоров'я і т.п. Тому в сучасній економіці розподіл доходів здійснюється як за допомогою ринкового механізму, так і на основі державного регулювання доходів шляхом їх перерозподілу. Соціально орієнтована ринкова економіка
 5. 11. Процес відбору
  персональний склад підприємців і капіталістів значно змінився. Велика частина підприємців та їхніх спадкоємців була усунута іншими, новими людьми, які зайняли їх місця. Звичайно, слід визнати, що в останні роки цілеспрямовано були створені інститути, які, якщо їх не скасувати найближчим часом, зроблять функціонування ринку в багатьох відносинах неможливим.
 6. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  персональних комп'ютерів в іншої, що розорилася компанії як раз в той час, коли фірма ІБМ потребувала такій системі для своїх персональних комп'ютерів. ІБМ здійснила потім одну з найбільших економічних помилок, які будуть описані в історії комп'ютерів: замість того, щоб написати свою власну операційну систему, що затримало б введення персональних комп'ютерів ІВМ всього на кілька
 7. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  персональні комп'ютери, навчальні та наукові прилади і т.д.). Якісна підготовка викладачів та наявність хороших підручників з економіки можуть внести істотний внесок у підвищення кваліфікації та продуктивності працюючих. Тому вкладення в людський капі-тал аналогічні за своїми результатами підвищенню якості земельних ресурсів за допомогою здійснення інвестицій. Технічний
 8. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  персональних дорогих автомобілів, яхт, дорогоцінних килимів і навіть картинних галерей. Таких менеджерів не слід ототожнювати з керуючими середньої ланки (керівниками підрозділів, наприклад, цехів), у яких значно менше влади на підприємстві і які за рівнем доходів наближаються до середнього класу. Вони повинні мати глибокі професійні знання про всі ланки
 9. 2. Теорія людського капіталу
  персональному комп'ютері). Як показав Беккер, загальна підготовка непрямим чином оплачується самими працівниками. Прагнучи до підвищення кваліфікації, вони погоджуються на нижчу в період навчання заробітну плату, і ним же згодом дістається дохід від загальної підготовки. Адже якби її фінансування йшло за рахунок фірм, вони, всякий раз при звільненні таких працівників позбавлялися б своїх
 10. 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
  персональних комп'ютерів типу IBM PC. Основне системне програмне забезпечення - операційні системи фірми Microsoft (для робочих станцій) і Novell (для локальних мереж). Використання інформаційних технологій в податковій інспекції дозволяє реалізувати: - введення і зберігання платіжних і звітних податкових документів; - функціонування в єдиному середовищі нормативно-довідкової інформації; -
© 2014-2022  epi.cc.ua