Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Досвід Сполучених Штатів


Як змінювалося функціональний розподіл до-ходу в історії американської економіки? Ми на-чнем з аналізу табл. 20-2, в якій содержатсяоценкі зростання основного капіталу і витрат праці заостанні 96 років.
Протягом обох підперіодів (1889-1929 і1929-1985 рр..) середньорічні темпи зростання капіталаболее ніж на процентний пункт перевищували показу-тель динаміки праці. Таким чином, виходячи ізопита, накопиченого на досить довгому відріз-ке часу, можна стверджувати, що питома вели-чину капіталу, що припадає на одного працівника, зростала. Теоретичні побудови, сделанниенамі вище, дають підстави очікувати, що це при-водило до зростання реальної заробітної плати та паде-нию рентної оцінки капіталу. Зміна ж долітруда в сукупному доході залежить від ступеня взаємо-мозаменяемості праці і капіталу, а також від сдві-гов в технологіях протягом цього періоду.
На жаль, ми не володіємо абсолютно точні-ми даними, достатніми для оцінки правильно-сті цих очікувань. Таблиця 20-3 іллюстріруетраспределеніе сукупного доходу у формі доходовтрех факторів: трудового доходу (у формі заробітної плати), доходу на власність (те ж, що до-хід на капітал у цій главі) і підприємцям-нізації доходу. Останній вид доходів визиваетнекоторие утруднення. До нього включаються доходи
4 Найчастіше робочі протестують проти впровадження нових технологій, по-скільки в короткостроковій перспективі це призводить до скорочення чісларабочіх місць. Однак з точки зору економіки в цілому нові техно-логії ведуть до економічному зростанню та підвищенню продуктивностіпраці.
Саме з цієї причини загальне число зайнятих безперервно возра-стає, незважаючи на настільки ж безперервні скарги робітників про те, що ав-томатізація позбавляє їх робочих місць.
від неінкорпорована підприємництва (фермерських господарств, магазинів, в яких про-давцами працюють самі власники, а також відмінності-них видів «власного бізнесу», подібних тим, які ведуть дантисти, художники і представите-ли деяких інших професій) . Однак дохід, принесений такими видами діяльності, лише внекотором частини являє собою результат ис-користування капіталу (землі і худоби в фермерскомхозяйстве, приміщення магазину в торговельному бізнесі, бор-машини зубним лікарем). Решта ж частьдохода має своїм джерелом особисту працю вла-ділка . Ми не можемо точно сказати, яка частина до-ходу повинна при цьому асоціюватися з трудовимдоходом, а яка - з доходом на капітал. відсут-ність більш детальної інформації про разделениипредпринимательского доходу на дохід від влас-ності і трудовий дохід робить затруднітельнимточний історичний аналіз динаміки частки етіхдвух факторів у сукупному доході.
Незважаючи на всі ці застереження, дані табл. 20-3представляют певний інтерес Частка зарплатизанятих в національному доході зросла з 1929 г.весьма суттєво - з 60 майже до 75%. Частка до-ходів на власність (дивідендів, позичкового про-цента, земельної ренти), навпаки, знижувалася в пе-ріод 1929-1970 рр.. (правда, ця частка дещо юз-росла останнім часом). Чи підтверджують наведені дані наші припущення про те, чторост капіталовоорркенності праці в період з 1929р.
повинен був призвести до зростання реальної зарплатиі частки останньої в сукупному доході?
Для початку припустимо, що весь обсяг підприємницька доходу є доходом від тру-'да. Таким чином, загальний обсяг трудового доходаравен сумою двох перших рядків у табл. 20-3. Сложівіх, ми виявляємо, що частка праці зросла завесь період з 78 до 81,5%. Тепер припустимо, що весь підприємницький дохід є дохо-дом на власність. В результаті отримуємо, чтодоля праці збільшилася з 60,3 до 73,9%. Таким обра-зом, з представлених даних очевидно, що, еслідоля доходу від власності в підприємець- ському доході підвищилася незначно, частка праці всовокупності доході збільшилася досить істотна
ТАБЛИЦЯ 20-3. Склад національного доходу (у%)
1929 1950 1960 1970 1985
Зарплата зайнятих 60,3 65,2 70,9 75,5 73,9
Підприємницький дохід 17,7 16,3 11,4 8,2 7,6
Дохід на власність 22,0 18,5 17,7 16,3 18,6
Джерело Economic Report of the President, 1987, Table B-23.
Глава 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах 363
Оскільки ж коефіцієнт капіталовооруженность-сти ріс на всьому протязі періоду, це означає, що ступінь взаємозамінності між працею ікапіталом була невисокою і / або технічний про-гресс благоприятствовал оплаті праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Досвід Сполучених Штатів"
 1. 6. Вплив минулого на діяльність
  опиткі не привели до практично використовуваним нововведень. 5 . Фірма хоче умиротворити подали в суд винахідників, щоб зберегти гроші, час і нерви, віднімати необгрунтованими позовами. 6. Фірма вдається до злегка замаскованого підкупу або піддається завуальованому шантажу, сплачуючи за абсолютно даремні патенти чиновникам, інженерам та іншим впливовим працівникам фірм або
 2. Коментарі
  досвід і, 21, 28, 40, 64; праксеологічне, 40; розум і, 35; людське, 50, 71, 164, 168-169; Витрати , державні: антициклічні, 748; тягар, 278сн., 694, 727-728, 802; вплив на заощадження, 794; депресії і, 748; обмеження виробництво за допомогою, 696-697; купівельна спроможність і, 208; проїдання капіталу шляхом, 797; розрахунок у, 212-215; рідкість і, 221-223 Розрахунок: діловий,
 3. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  досвід автомобільної промисловості Північної Америки служить вищесказаному хорошою ілюстрацією. Зіткнувшись з жорсткою конкуренцією з боку японських фірм, автомобілебудівники "великої трійки" (Американські автомобільні компанії "Дженерал Моторз", "Форд" і "Крайслер" - прим. ред.) стали посилено працювати над підвищенням якості своїх машин. Внаслідок надійність легкових
 4. Глава 4
  опитался знову піти в тамтешні брокерські контори. Їх стало менше, і деякими з них управляли чужаки. Ті, хто мене пам'ятав, не дали мені можливості спробувати себе ні в якій якості. Я їм казав всю правду: що в Нью-Йорку я втратив все, що привіз з дому; що, як виявилося, я знаю набагато менше, ніж звик думати, і що було б непогано для всіх, якби вони дозволили мені торгувати
 5. Глава 20
  досвіду, ні знань, ні розуміння ролі і значення маніпуляцій, так, взагалі кажучи, мене тоді все це мало цікавило. Думаю, що в той час я мав представляти собі цю справу як свого роду благовидно завуальовану гру в наперсток, вульгарною формою якої були трюки, які намагалися зі мною розігрувати в гральних будинках. Все, що мені доводилося чути про це пізніше, здебільшого
 6. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  досвіду. Ще належить з'ясувати, що може з цього вийти протягом тривалого періоду - як це відіб'ється на трудових навичках і на звичці до праці, - але важко уявити собі сценарій, в якому постійне безробіття молоді від вісімнадцяти до двадцяти п'яти років призвела б до позитивних результатів (110). насаджувала збочені види на майбутній устрій світу, і з часом такі очікування
 7. КИТАЙ
  опитке поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8). Навряд чи хто-небудь більш оптимістично ставиться до Китаю, ніж я, але зважаючи надоптимістичний оцінок, що з'являються в діловій пресі, слід почати з
 8. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
  опиткі МВФ чи американців стримати майбутню нестабільність. Долар вважається ослабленим, тому що припускають, що такі країни, як Німеччина, які не голосували за план допомоги Мексиці, прийнятий МВФ за пропозицією американців, у разі атаки на долар помстяться їм за цей план, відмовившись витрачати свої гроші на його підтримку (31). Неважливо, чи дійсно існують такі наміри. В
 9. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  досвід, виявилося неможливим контролювати інфляцію без навмисного створення середовища з повільним зростанням і високим безробіттям. Фактори, що викликали інфляцію 70-х і 80-х рр.., просто зникли, і відбулися структурні зміни, що зробили економіку 90-х рр.. набагато більш стійкою по відношенню до інфляції, ніж у 70-х і 80-х рр.., - точно так само, як економіка 60-х рр.. була набагато більш стійкою по
 10. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  опиткі рефляція, коли інші цього не роблять, попросту призводять до проблем з платіжним балансом. Проблеми ці полягають у тому, що імпорт зростає швидше за експорт; що вартість валюти падає, прискорюючи інфляцію через підвищення імпортних цін; що слабо збільшується внутрішня зайнятість через непомірні витрат на імпорт. Всі ці спроби завершуються зрештою швидким відступом до суворої
© 2014-2022  epi.cc.ua